• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se právě děje v MAP

Podívejte se, na čem právě pracujeme.

Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností

15.10.2018

Projekt se týká SO ORP Žamberk a Králíky i SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností

Můžete se těšit na workshopy, stáže a ukázkové hodiny!

Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností je projekt společný pro SO ORP Žamberk a Králíky i pro SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Cílem tohoto projektu je zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání.

Projekt podporuje sdílení zkušeností a kolegiální podporu mezi pedagogickými pracovníky i pracovníky v neformálním vzdělávání. To obnáší například zájezd do jiné školy či zařízení, kde místní pracovník představí metody a postupy, se kterými se u nich pracuje. Ostatní pedagogičtí pracovníci se mohou inspirovat, nebo diskutovat o různých metodách a potřebách. Toto sdílení zkušeností a dobré praxe by mělo vést k tomu, aby měli děti a žáci co možná nejkvalitnější vzdělání. Zároveň by také mělo dojít k posílení spolupráce mezi pedagogickými pracovníky a k větší kolegiální podpoře na našem území.

Zapojené školy:

 • Jedná se o otevřenou aktivitu, do které se mohou zapojit všechny školy v území.
 
Co projekt přinese:

​Dětem:

 • Zvýšení kvality vzdělávání.
 • Usnadnění přechodu dětí z MŠ na ZŠ.

Pracovníkům ve vzdělávání:

 • Zvýšení pracovních kompetencí.
 • Nové nápady a podněty, které mohou využít ve výuce.
 • Posílení spolupráce s dalšími pracovníky ve vzdělávání.
 • Možnost diskuze a zpětné vazby.
 • Mnoho workshopů, stáží a ukázkových hodin.
 • Sdílení zkušeností.

 

Aktuální informace

... pro zapojené školy

Kontaktní osoby:

 

Proběhlé aktivity

úspěšně za námi

Workshopy

02.02.2022 - Workshop Triády v MŠ
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
08.12.2021 - Workshop Výtvarné techniky jako cesta k rozvoji fantazie a kreativity
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
07.10.2021 - Workshop ČtiFEST! aneb Nabídněte dětem knížky, které si zamilují!
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
04.10.2021 - Workshop Zahrada, která učí
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
29.09.2021 - Workshop IT pro nejmenší chytře, bezpečně a přiměřeně
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
20.09.2021 - Workshop Metoda FIE ve školách
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
03.06.2021 - Workshop Finanční gramotnost pro mateřské školy
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
27.05.2021 - Workshop Výuka dětí s odlišným mateřským jazykem - on-line
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
13.05.2021 - Workshop Formativní hodnocení
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
10.05.2021 - Workshop Distanční výuka českého jazyka na 2. stupni ZŠ
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
20.04.2021 - Workshop Startéry do každé hodiny
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
14.04.2021 - Workshop Jak posílit psychiku žáků v on-line době II
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
12.04.2021 - Workshop Aktivizační metody při distanční výuce matematiky na 2. stupni ZŠ
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
08.04.2021 - Workshop Hravé formy učení při distanční výuce pro 1. stupeň ZŠ
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
25.03.2021 - Workshop Jak posílit psychiku žáků v on-line době
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
11.12.2020 - Webinář Google Classroom + Seesaw
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
08.12.2020 - Webinář Prvky polytechniky v MŠ
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
30.11.2020 - Webinář Cloudové služby Google ve výuce
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
18.11.2020 - Webinář Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
06.11.2020 - Workshop Výuka anglického jazyka on-line
Více informací z této akce nalezente v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
24.08.2020 - Workshop Typologie osobnosti a poznávací styly nadaných v ZŠ
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
24.08.2020 - Workshop Typologie osobnosti a poznávací styly nadaných v MŠ
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
20.08.2020 - Workshop Žákovský parlament jako součást školy I. a II.
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
29.06.2020 - Workshop Muzikoterapie jako součást výchovně vzdělávacího procesu II
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
23.06.2020 - Workshop na téma Práce s 3D tiskárnou
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
16.06.2020 - Workshop Polytechnika v MŠ
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
25.05.2020 - Workshop Diagnostika dítěte předškolního věku
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
20.02.2020 - Workshop Rodina ...a proč je důležitá pro děti i pro rodiče
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
20.02.2020 - Workshopy NEZHASNOUT I. a II.
 (Jak pro práci "hořet", ale "nevyhasnout") - dva na sebe navazující workshopy
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
03.02.2020 - Workshop Místně zakotvené učení
Více informací včetně fotogalerie z této akce nalezente v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
22.01.2020 - Workshopy Systemické konstelace I. a II. (2 na sebe navazující workshopy)
Více informací včetně fotogalerie z této akce nalezente v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
31. 10. 2019 - Workshop Muzikoterapie jako součást výchovně vzdělávacího procesu
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
22. 10. 2019 - Workshop Nápadník metod pro výuku českého jazyka
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
10. 10. 2019 - Workshop Dokumentace v MŠ
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
17. 06. 2019 - Workshopy Kultura a klima školy I a Kultura a klima školy II
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
27. 05. 2019 - Workshop Aktivity pro rozvíjení matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ
Více informací včetně ohlasů účastníků naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
27. 05. 2019 - Workshop Aktivity pro rozvíjení matematické gramotnosti v MŠ
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
03. 04. 2019 - Workshop Jak na výuku pracovních činností v ZŠ - možnosti pro přípravu učitele.
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
18. 3. 2019 - Workshopy Emoční inteligence a 4 kroky nenásilné komunikace
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
13. 02. 2019 - Workshop pro výchovné poradce ZŠ - tentokrát trochu jinak

Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.

 

Ukázkové hodiny

30.03.2022 - Ukázkové hodiny: Klokanův kufr jako pomůcka v práci asistenta pedagoga
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
11.03.2022 - Ukázková hodina - Práce s žákem se SVP v ZŠ Jablonné nad Orlicí
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
22.02.2022 - Ukázková hodina - Čtenářské lekce u žáků na 2. stupni ZŠ
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
20.01.2022 - Ukázková hodina - Práce s vizí a konceptem konkrétní MŠ
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
13.01.2022 - Ukázková hodina - Práce s žákem s lehkým mentálním postižením
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
16.11.2021 - Ukázková hodina Začít spolu na základní škole
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
11.11.2021 - Ukázková hodina Začít spolu v mateřské škole
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
17.09.2021 - Ukázková hodina Skřítkova naučná stezka
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
10.06.2021 - Ukázkové hodiny: Hejného matematika na 2. stupni ZŠ
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
01.06.2021 - Ukázková hodina Centrum umění ve Školamyšli
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
08.04.2021 - Ukázková hodina: Čtení a umělecká interpretace textu při on-line výuce
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
04.03.2021 - Ukázková hodina: Anglický jazyk s rodilým mluvčím on-line
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
21.01.2021 - Ukázková hodina Reedukace on-line
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
10.12.2020 - Ukázková hodina Reedukace on-line
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
06.11.2020 - Ukázková hodina Výuka anglického jazyka on-line
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
11.03.2020 Ukázková hodina - Pokusy k tématu sacharidy
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE>.
03.03.2020 Ukázková hodina - Netradiční pojetí výuky současných dějin
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
27.02.2020 Ukázková hodina - Badatelský kroužek
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
21. 02. 2020 - Ukázková hodina - Začít spolu v mateřské škole
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
25. 11. 2019 - Ukázková hodina - Centra aktivit v Začít spolu
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
20. 11. 2019 - Ukázková hodina na téma Motorické čtení
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
23. 05. 2019 - Ukázková hodina na téma Tutorské čtení
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
15. 05. 2019 - Ukázková hodina - Centra aktivit v Začít spolu
Více informací včetně ohlasů účastníků z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
16. 04. 2019 - Ukázková hodina Přirozená angličtina s rodilým mluvčím
Více informací včetně ohlasů účastníků z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
05. 04. 2019 - Ukázková hodina Lekce čtenářské gramotnosti ve školní knihovně.
Podrobnější informace naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
13. 3. 2019 - Ukázková hodina Metoda CLIL ve výuce matematiky.

Podrobnější informace naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.

 

Semináře

11.10.2021 - On-line seminář na téma Zábavná (nejen) distanční výuka v MŠ pomocí on-line aplikací
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
21. 01. 2019 - Seminář na téma Místně zakotvené učení

Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.

 

Stáže

26.01.2022 - Odborná stáž - Základní škola T. G. Masaryka Náchod 
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
11.10.2021 - Stáž ŠKOLAMYŠL II. 
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
27.09.2021 - Odborná stáž - Základní škola Erudio Orlicko Žamberk 
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
17.12.2020 - Stáž ŠKOLAMYŠL 
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
26. 04. 2019 - Odborná stáž Přírodní zahrada
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
13. 10. 2018 - Odborná stáž ELIPSA Montessori centrum Pardubice
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.

 

Budování znalostních kapacit v oblasti inkluze

19.01.2022 - Ukázková hodina - Individuální logopedická péče
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu  ZDE.
11.01.2022 - Kulatý stůl: Práva a povinnosti asistentů pedagoga
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
10.12.2021 - Ukázková hodina - Reedukační program u dětí se specifickými poruchami učení
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
23.11.2021 - Ukázková hodina: Výuka na přípravném stupni speciální ZŠ
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
04.10.2021 - On-line workshop: Jak pracovat s žákem s PAS
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
25.05.2021 - Ukázková hodina: Čtenářské dílny u žáků se SVP
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
19.05.2021 - Ukázková hodina: Přípravná třída
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
11.03.2021 - Workshop pro rodiče: Děti v pasti sociálních sítí II
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
02.03.2021 - Workshop pro rodiče: Proč vést děti ke schopnosti umět dobře spolupracovat
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
01.03.2021 - Workshop: Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga v mateřských školách
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
11. 11. 2020 - Kulatý stůl: Komunikace s rodiči jako součást kvalitního inkluzivního vzdělávání
Více informací z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
22. 09. 2020 - Workshop: Práce s dítětem s lehkým mentálním postižením
Více informací o této akci naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
04.03.2020 - Workshop: Jaké jsou možnosti vzdělávání na Žamberecku a Králicku?
Více informací včetně fotogalerie z této akce nalezente v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
04. 12. 2019 - Ukázková hodina na téma Hodina čtení u žáků se středně těžkou mentální retardací
Více informací o této akci naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
20. 11. 2019 - Workshop pro rodiče: Děti v pasti sociálních sítí
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
12. 11. 2019 - Kulatý stůl: Spolupráce asistenta pedagoga a učitele
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
24. 06. 2019 - Workshop s rodiči: Jaké jsou možnosti předškolního vzdělávání?
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.