• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností

15.10.2018

Projekt se týká SO ORP Žamberk a Králíky i SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností

Můžete se těšit na workshopy, stáže a ukázkové hodiny!

Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností je projekt společný pro SO ORP Žamberk a Králíky i pro SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Cílem tohoto projektu je zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání.

Projekt podporuje sdílení zkušeností a kolegiální podporu mezi pedagogickými pracovníky i pracovníky v neformálním vzdělávání. To obnáší například zájezd do jiné školy či zařízení, kde místní pracovník představí metody a postupy, se kterými se u nich pracuje. Ostatní pedagogičtí pracovníci se mohou inspirovat, nebo diskutovat o různých metodách a potřebách. Toto sdílení zkušeností a dobré praxe by mělo vést k tomu, aby měli děti a žáci co možná nejkvalitnější vzdělání. Zároveň by také mělo dojít k posílení spolupráce mezi pedagogickými pracovníky a k větší kolegiální podpoře na našem území.

Zapojené školy:

 • Jedná se o otevřenou aktivitu, do které se mohou zapojit všechny školy v území.
 
Co projekt přinese:

​Dětem:

 • Zvýšení kvality vzdělávání.
 • Usnadnění přechodu dětí z MŠ na ZŠ.

Pracovníkům ve vzdělávání:

 • Zvýšení pracovních kompetencí.
 • Nové nápady a podněty, které mohou využít ve výuce.
 • Posílení spolupráce s dalšími pracovníky ve vzdělávání.
 • Možnost diskuze a zpětné vazby.
 • Mnoho workshopů, stáží a ukázkových hodin.
 • Sdílení zkušeností.

 

Aktuální informace

... pro zapojené školy

Kontaktní osoby:

 

Proběhlé aktivity

úspěšně za námi

Workshopy

20.02.2020 - Workshop Rodina ...a proč je důležitá pro děti i pro rodiče
Více informací včetně fotogalerie z této akce nalezente v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
20.02.2020 - Workshopy NEZHASNOUT I. a II.
 (Jak pro práci "hořet", ale "nevyhasnout") - dva na sebe navazující workshopy
Více informací včetně fotogalerie z této akce nalezente v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
03.02.2020 - Workshop Místně zakotvené učení
Více informací včetně fotogalerie z této akce nalezente v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
22.01.2020 - Workshopy Systemické konstelace I. a II. (2 na sebe navazující workshopy)
Více informací včetně fotogalerie z této akce nalezente v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
31. 10. 2019 - Workshop Muzikoterapie jako součást výchovně vzdělávacího procesu
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
22. 10. 2019 - Workshop Nápadník metod pro výuku českého jazyka
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
10. 10. 2019 - Workshop Dokumentace v MŠ
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
17. 06. 2019 - Workshopy Kultura a klima školy I a Kultura a klima školy II
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
27. 05. 2019 - Workshop Aktivity pro rozvíjení matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ
Více informací včetně ohlasů účastníků naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
27. 05. 2019 - Workshop Aktivity pro rozvíjení matematické gramotnosti v MŠ
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
03. 04. 2019 - Workshop Jak na výuku pracovních činností v ZŠ - možnosti pro přípravu učitele.
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
18. 3. 2019 - Workshopy Emoční inteligence a 4 kroky nenásilné komunikace
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
13. 02. 2019 - Workshop pro výchovné poradce ZŠ - tentokrát trochu jinak

Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.

 

Ukázkové hodiny

03.03.2020 Ukázková hodina - Netradiční pojetí výuky současných dějin
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
27.02.2020 Ukázková hodina - Badatelský kroužek
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkazu ZDE.
21. 02. 2020 - Ukázková hodina - Začít spolu v mateřské škole
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
25. 11. 2019 - Ukázková hodina - Centra aktivit v Začít spolu
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
20. 11. 2019 - Ukázková hodina na téma Motorické čtení
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
23. 05. 2019 - Ukázková hodina na téma Tutorské čtení
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
15. 05. 2019 - Ukázková hodina - Centra aktivit v Začít spolu
Více informací včetně ohlasů účastníků z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
16. 04. 2019 - Ukázková hodina Přirozená angličtina s rodilým mluvčím
Více informací včetně ohlasů účastníků z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
05. 04. 2019 - Ukázková hodina Lekce čtenářské gramotnosti ve školní knihovně.
Podrobnější informace naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
13. 3. 2019 - Ukázková hodina Metoda CLIL ve výuce matematiky.

Podrobnější informace naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.

 

Semináře

21. 01. 2019 - Seminář na téma Místně zakotvené učení

Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.

 

Stáže

26. 04. 2019 - Odborná stáž Přírodní zahrada
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
13. 10. 2018 - Odborná stáž ELIPSA Montessori centrum Pardubice
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.

 

 

Budování znalostních kapacit v oblasti inkluze

04. 12. 2019 - Ukázková hodina na téma Hodina čtení u žáků se středně těžkou mentální retardací
Více informací o této akci naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
20. 11. 2019 - Workshop pro rodiče: Děti v pasti sociálních sítí
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
12. 11. 2019 - Kulatý stůl: Spolupráce asistenta pedagoga a učitele
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
24. 06. 2019 - Workshop s rodiči: Jaké jsou možnosti předškolního vzdělávání?
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.
16. 05. 2019 - Ukázková hodina: Jak na práci se žáky s SVP
Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.