• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností

15.10.2018

Projekt se týká SO ORP Žamberk a Králíky i SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností

Můžete se těšit na workshopy, stáže a ukázkové hodiny!

Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností je projekt společný pro SO ORP Žamberk a Králíky i pro SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Cílem tohoto projektu je zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání.

Projekt podporuje sdílení zkušeností a kolegiální podporu mezi pedagogickými pracovníky i pracovníky v neformálním vzdělávání. To obnáší například zájezd do jiné školy či zařízení, kde místní pracovník představí metody a postupy, se kterými se u nich pracuje. Ostatní pedagogičtí pracovníci se mohou inspirovat, nebo diskutovat o různých metodách a potřebách. Toto sdílení zkušeností a dobré praxe by mělo vést k tomu, aby měli děti a žáci co možná nejkvalitnější vzdělání. Zároveň by také mělo dojít k posílení spolupráce mezi pedagogickými pracovníky a k větší kolegiální podpoře na našem území.

Zapojené školy:

 • Jedná se o otevřenou aktivitu, do které se mohou zapojit všechny školy v území.
Harmonogram:
 • květen 2018/duben 2022 - realizace ukázkových hodin, workshopů, stáží
 • 13. října 2018 - Odborná stáž v ELIPSA Montessori centru Pardubice
 • 21. ledna 2019 - (SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová) seminář na téma MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ.
 • 13. února 2019 - (SO ORP Žamberk a Králíky) WORKSHOP pro výchovné poradce ... tentokrát trochu jinak. 
 • 13. března 2019 - (SO ORP Žamberk a Králíky) Ukázková hodina zaměřená na metodu CLIL ve výuce matematiky na téma Geometrické tvary a jejich vlastnosti.
 • 18. března 2019 - (SO ORP Žamberk a Králíky) dva na sebe navazující workshopy s názvem Emoční inteligence a 4 kroky nenásilné komunikace.
 • 3. dubna 2019 - (SO ORP Žamberk a Králíky) Workshop na téma Jak na výuku pracovních činností v ZŠ - možnosti pro přípravu učitele.
 • 5. dubna 2019 - (SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová) Ukázková hodina - Lekce čtenářské gramotnosti ve školní knihovně.
 • 16. dubna 2019 - (SO ORP Žamberk a Králíky) Ukázková hodina - Přirozená angličtina s rodilým mluvčím.
 • 26. dubna 2019 - (SO ORP Žamberk a Králíky) odborná stáž na téma PŘÍRODNÍ ZAHRADA.
 • 15. května 2019 - (SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová) ukázková hodina na téma Centra aktivit v Začít spolu.
 • 23. května 2019 - (SO ORP Žamberk a Králíky) ukázková hodina na téma Tutorské čtení, více informací naleznete ZDE.
 • 27. května 2019 - (SO ORP Žamberk a Králíky) Aktivity pro rozvíjení matematické gramotnosti v MŠ. Více informací naleznete ZDE
 • 27. května 2019 - (SO ORP Žamberk a Králíky) Aktivity pro rozvíjení matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ. Více informací naleznete ZDE
 • 17. června 2019 - (SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová) dva na sebe navazující workshopy s názvem Kultura a klima školy. Více informací naleznete ZDE
   
Co projekt přinese:

​Dětem:

 • Zvýšení kvality vzdělávání.
 • Usnadnění přechodu dětí z MŠ na ZŠ.

Pracovníkům ve vzdělávání:

 • Zvýšení pracovních kompetencí.
 • Nové nápady a podněty, které mohou využít ve výuce.
 • Posílení spolupráce s dalšími pracovníky ve vzdělávání.
 • Možnost diskuze a zpětné vazby.
 • Mnoho workshopů, stáží a ukázkových hodin.
 • Sdílení zkušeností.

 

Aktuální informace

... pro zapojené školy

Kontaktní osoby:

 • MAP Žamberk a Králíky: Michaela Boková, michaela.bokova@centrum.cz, 737 487 337

 • MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová: Adéla Bednářová, bednarova@mas.orlicko.cz, 735 755 725.

 

Proběhlé aktivity

úspěšně za námi

15. 05. 2019 - Ukázková hodina - Centra aktivit v Začít spolu

Více informací včetně ohlasů účastníků z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.

26. 04. 2019 - Odborná stáž Přírodní zahrada

Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.

16. 04. 2019 - Ukázková hodina Přirozená angličtina s rodilým mluvčím

Více informací včetně ohlasů účastníků z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.

05. 04. 2019 - Ukázková hodina Lekce čtenářské gramotnosti ve školní knihovně

Podrobnější informace naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.

03. 04. 2019 - Workshop Jak na výuku pracovních činností v ZŠ - možnosti pro přípravu učitele

Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.

18. 3. 2019 - Workshopy Emoční inteligence a 4 kroky nenásilné komunikace

Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.

13. 3. 2019 - Ukázková hodina Metoda CLIL ve výuce matematiky

Podrobnější informace naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.

13. 02. 2019 - Workshop pro výchovné poradce ZŠ - tentokrát trochu jinak

Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.

21. 01. 2019 - Seminář na téma Místně zakotvené učení

Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.

13. 10. 2018 - Odborná stáž ELIPSA Montessori centrum Pardubice

Více informací včetně fotogalerie z této akce naleznete v proběhlých aktivitách nebo na odkaze ZDE.