• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

POZOR!

Co se právě děje v MAP

Podívejte se, na čem právě pracujeme.

Další plánované aktivity

Proběhlé aktivity

Podívejte se na již zrealizované aktivity.

 • Ukázková hodina na téma Čtenářské dílny
  12.01.2018
  Žamberk, Králíky

  Ukázková hodina na téma Čtenářské dílny

  Jednou z možných cest k rozvoji čtenářské gramotnosti je Čtenářská dílna. Jednu takovou jsme společně se čtvrťáky ze ZŠ Komenského v Letohradě prožili 12. ledna 2018 i my.

  Kromě souvislé četby jsme si vyzkoušeli čtenářské reakce, kdy každý plnil úkoly - my i žáci jsme přemýšleli nad přečteným textem  a prostor byl i pro naši fantazii a představivost.

  Reakce účastníků:

  • "Hodina velmi vydařená a podnětná."
  • "Klidné, přesto plné nápadů a velmi přínosné."
  • "Velká inspirace."
  • "Mnoho nápadů a zaujetí dětí."
  • "Motivační a pohodová hodina. Je vidět, že děti jsou na tento systém práce zvyklé."
  • "Příjemná hodina v příjemném kolektivu dětí a paní učitelky."

  Děkujeme dětem i paní učitelce Haně Hrdinové, že jsme si s Vámi mohli prožít výlet do světa příběhů a viděli plnou třídu zaujatých čtenářů. 

   

  více
 • Ukázková hodina na téma Experimentář aneb hrátky se suchým ledem
  24.11.2017
  Žamberk, Králíky

  Ukázková hodina na téma Experimentář aneb hrátky se suchým ledem

  Pravá domácí zmrzlina, kouřící káva nebo šumivé ovoce - ne to není menu z nějaké párty, ale tohle všechno jsme viděli a ochutnali na ukázkové hodině Experimentář aneb Hrátky se suchým ledem v Masarykově ZŠ v Klášterci nad Orlicí s žáky paní učitelky Mgr. Frankové. Hodina proběhla v rámci volitelného předmětu, který je zaměřený na jednoduché praktické pokusy z přírodních oborů pro žáky druhého stupně školy. 

  Reakce účastníků na ukázkovou hodinu:

  • "Velmi zajímavé a snadno realizovatelné pokusy a nápady."
  • "Vynikající inspirace."
  • "Ukázková hodina byla perfektní."
  • "Studnice nápadů a inspirace."
  • "Výbušně šumivá."
  • "Přínosné pro praxi v hodinách."

  Chtěli bychom poděkovat paní učitelce Mgr. Frankové za přípravu a vedení ukázkové hodiny a panu Mgr. Horňákovi za možnost zorganizování ukázkové hodiny v jejich škole.

  Odkazy pro práci se suchým ledem naleznete zde v Inspiraci pro výuku.

   

  více
 • Příklad dobré praxe - Klub pro rodiče s dětmi Dráček Červená Voda; Projekt: Do školky bez slziček
  15.11.2017
  Žamberk, Králíky

  Příklad dobré praxe - Klub pro rodiče s dětmi Dráček Červená Voda; Projekt: Do školky bez slziček

  Klub pro rodiče s dětmi Dráček v Červené Vodě zrealizoval aktivity spolupráce s názvem Do školky bez slziček.

  Termín a místo konání: září - listopad 2017, Červená Voda

  Cíl aktivity: vytvoření aktivní spolupráce rodičů s MŠ, klubem Dráček a Klubem čilých babiček při adaptaci dětí do MŠ. Členové Dráčku připravili pro rodiče s dětmi několik aktivit. První z nich byly výtvarné dílny – ty probíhaly jak v MŠ, tak v klubu Dráček za účasti maminek Dráčku, členek Klubu čilých babiček i pedagogů MŠ spolu s dětmi. Další společnou aktivitou byly Hýbánky a zpívánky v klubu Dráček, divadélko pro děti a návštěva dětí MŠ v Dráčku. Poslední zrealizovanou aktivitou byl společný výlet autobusem do Pradědova muzea, kde byl připraven vzdělávací program pro děti MŠ i členy Dráčku. Došlo též k nabídce zapůjčování odborné literatury z knihovny MŠ pro potřeby Dráčku.

  Přínos pro vzdělávací proces: seznámení rodičů dětí se vzdělávacím plánem MŠ a prostředím školky, podpora rozvoje a prezentace předškolního vzdělávání, zlepšení adaptace dětí v MŠ.

  Zapojené subjekty spolupráce: děti, rodiče, členové klubu Dráček, pedagogové MŠ II Červená Voda, členové Klub čilých babiček.

  Zkušenosti rád/a předá: Mgr. Hana Švestková (svestkova@gmail.com

  Zhodnocení přínosu pro MAP: posílení vazeb a spolupráce zapojených subjektů. 

  více