• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

POZOR!
 • Aktuální termíny jednání ŘPS, ŘV a PS zřizovatelé.

  Číst více

 • Oba semináře pro školy a NNO k tématu GDPR jsou kapacitně naplněny. V současné době přijímáme pouze náhradníky.

  Číst více

 • Program pro stážisty.

  Číst více

Co se právě děje v MAP

Podívejte se, na čem právě pracujeme.

Další plánované aktivity

Další akce

Proběhlé aktivity

Podívejte se na již zrealizované aktivity.

 • PILOTÁŽ - Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová; Projekt: Co jsme si vypěstovali, to si sníme.

  PILOTÁŽ - Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová; Projekt: Co jsme si vypěstovali, to si sníme.

  Co jsme vypěstovali, to si sníme je název programu, který do pilotáže zařadil DDM Kamarád v České Třebové.

  Termín a místo konání: 7. – 15. 11. 2017, Česká Třebová.

  Cíl aktivity: propojení činností mezi dětmi a seniory, posílení spolupráce mezi věkovými skupinami na společném cíli. Zúčastnění společně sklidili vypěstovanou levanduli (7. 11.) a vyrobili z ní vlastní domácí mýdlo (8. 11.). Další společnou aktivitou byla výroba domácího sirupu z vypěstovaného rýmovníku (9. 11.). Závěrečným produktem bylo upečení kváskového chleba s přidáním vypěstovaných bylinek a výroba másla ze šlehačky (15. 11.). Zapojením členů univerzity třetího věku došlo k předávání zkušeností této věkové skupiny dětem. Děti se naučily jak maximálně využít suroviny a neplýtvat potravinami.

  Přínos pro vzdělávací proces: rozšíření znalostí přípravy pokrmů z vlastních zdrojů, podpora soběstačnosti, respektování zkušeností starších osob.

  Zapojené subjekty spolupráce: děti ze zájmového kroužku DDM MasterChef a z volnočasového klubu Rébus, členové univerzity třetího věku, zaměstnanci DDM.

  Zkušenosti rád/a předá: Mgr. Jana Endyšová (ddm.kamarad@centrum.cz

  Zhodnocení přínosu pro MAP: podpora rozvoje spolupráce zapojených subjektů.

  více
 • PILOTÁŽ - Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice; Projekt: Čtenářské dílny v anglickém jazyce

  PILOTÁŽ - Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice; Projekt: Čtenářské dílny v anglickém jazyce

  Aktivitu zařazenou do pilotáže Základní školou Habrmanovy ulice z České Třebové nazvali její pedagogové Čtenářské dílny v anglickém jazyce.

  Termín a místo konání: říjen - listopad 2017, Česká Třebová.

  Cíl aktivity: žáci 8. třídy se věnovali četbě knih v originále – v anglickém jazyce. Každý si zvolil knížku dle svých schopností. Nad čtením se tak setkaly děti, kterým angličtina nečiní větší potíže, stejně tak děti s SPU. Děti vypracovávaly úkoly, které kontrolovaly porozumění textu. Společně pak o knížkách diskutovaly. Žáci v doprovodu pedagoga navštívili městskou knihovnu, kde se seznámili s nabídkou cizojazyčné literatury, možnostmi legálního stahování audioknih v angličtině.

  Přínos pro vzdělávací proces: podpora čtenářské dovednosti a rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyku zapojených žáků. Rozvoj tolerance, naslouchání a zvýšení sociální inteligence u zúčastněných.

  Zapojené subjekty spolupráce: žáci žákovského parlamentu, pedagogové školy, zaměstnanci městské knihovny Česká Třebová.

  Zkušenosti rád/a předá: Mgr. Petra Blaško (petrablasko1@gmail.com

  Zhodnocení přínosu pro MAP: podpora rozvoje spolupráce mezi žákovským parlamentem, školou a městskou knihovnou.

  více
 • Příklad dobré praxe - Základní škola a Mateřská škola Řetová; Projekt: Rozvoj manuální zručnosti - dílny v praxi

  Příklad dobré praxe - Základní škola a Mateřská škola Řetová; Projekt: Rozvoj manuální zručnosti - dílny v praxi

  Další z příkladů dobré praxe proběhl v ZŠ a MŠ Řetová pod názvem Rozvoj manuální zručnosti – dílny v praxi.

  Termín a místo konání: září - listopad 2017, ZŠ Řetová

  Cíl aktivity: žáci s pedagogem, rodiči a pracovníkem obce se jednou za 14 dnů scházeli v dílnách školy. Společně vyráběli různé výrobky ze dřeva, přírodnin a plastu. Nejprve vyrobili sedátka, která malovali a následně lakovali – ta nyní slouží pro všechny návštěvník školy jako odpočinkový prostor. Poté se zpracovávaly dýně a byla z nich uspořádána výstava strašidelných dýní ve sklepení školy. Během dalších pracovních odpolední se vyráběl domeček pro panenky a potřebný nábytek. Posledním zpracovávaným materiálem byl plast, kdy z PET lahví vzniklo několik soch a jiná umělecká díla.

  Přínos pro vzdělávací proces: rozvoj motorických a praktických schopností žáků, podpora sociálních a komunikačních dovedností, propojování žáků různých věkových skupin při spolupráci, rozvoj fantazie.

  Zapojené subjekty spolupráce: děti školy, rodiče, zaměstnanci ZŠ, zástupce obecního úřadu Řetová.

  Zkušenosti rád/a předá: Hana Májková (zs.retova@tiscali.cz

  Zhodnocení přínosu pro MAP: prohloubení spolupráce mezi školou, dětmi, rodiči a obecním úřadem.

  více
Další akce