• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Kulatý stůl: Práva a povinnosti asistentů pedagoga

Kulatý stůl: Práva a povinnosti asistentů pedagoga
Dne 11.01.2022 se od 15:00 do 17:00 hodin uskutečnil ve velké zasedací místnosti (1. patro) MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, Žamberk Kulatý stůl na téma Práva a povinnosti asistentů pedagoga. Kulatý stůl byl primárně určený všem asistentům pedagoga, ale zúčastnili se i ředitelé  a učitelé základních škol ze Žamberska a Králicka, ale i z Orlickoústecka a Českotřebovska. 
Účastníky tímto tématem provedl Mgr. Miloš Kostka (vedoucí SPC Moravská Třebová).
V rámci Kulatého stolu došlo mj. na témata jako: legislativa, vymezení role asistenta pedagoga, osobnostní předpoklady asistenta pedagoga, pracovní náplň a kompetence asistenta pedagoga, postavení asistenta pedagoga v systému péče o žáka se SVP, vymezení pozice asistenta pedagoga jako člena pedagogického týmu aj.
Lektor rovněž představil dostupnou literaturu k danému tématu, odpovídal na dotazy účastníků, vedl diskuzi a vyjádřoval se ke konkrétním situacím, které mu účastníci popisovali. 
A jaké byly ohlasy?
"Přínosné informace v příjemném prostředí."
"Užitečné informace protkané vlastními zkušenostmi."
"Naplněné 2 hodiny užitečnými informacemi."
"Kulatý stůl byl pracovní, nabitý informacemi, přínosný."
"Velmi zajímavé informace."
"Příjemný poslech."
"Stále nové informace o pozici AP."
"Pro asistenty přínosné info."
"Otevřené a názorné řešení problémů z pohledů praxe. Super."
"Super."
"Bylo to obohacující."
"Přínosné."
Kulatý stůl byl realizován v rámci aktivity 2.13 Podpora znalostních kapacit – workshopy, výměna zkušeností a další formy podpory kapacit v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání. 

Přidat nový komentář