• Logo MAP UO
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Realizační tým

Realizační tým je zodpovědný za průběh projektu MAP v souladu s žádostí o podporu. Spolu s pracovními skupinami vytváří podklady pro jednání Řídícího výboru. 

Realizační tým se skládá z:

  1. Administrativního týmu
  2. Odborného týmu

1. Administrativní tým

Hlavní manažerka MAP Ing. Pavlína Slavíková

Řídí celý projekt, administrativní i odborný tým, současně je hlavní kontaktní osobou projektu.

Finanční manažerka MAP Martina Šrolerová, DiS.

Zodpovídá za finanční řízení projektu. Od 01. 01. 2021 v dlouhodobé pracovní neschopnosti, zastupuje: Ing. Radka Krosnářová, DiS.

Administrativní pracovnice Bc. Lucie Osuská

Poskytuje podporu celému realizačnímu týmu MAP

2. Odborný tým

Hlavní věcná manažerka MAP Ing. Pavlína Slavíková

Zodpovídá za věcný pokrok projektu.

Odborná manažerka MAP Bc. Šárka Šmídová

Zodpovídá za faktickou realizaci odborných aktivit projektu.

Odborná garantka projektu MAP PhDr. Petra Novotná

Zodpovídá za odbornou stránku projektu.

Kontakty na pracovníky realizačního týmu