• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Realizační tým

Realizační tým je zodpovědný za průběh projektu MAP v souladu s žádostí o podporu. Spolu s pracovními skupinami vytváří podklady pro jednání Řídícího výboru. 

Realizační tým se skládá z:

  1. Administrativního týmu
  2. Odborného týmu

1. Administrativní tým

Projektový manažer MAP Mgr. Radka Šustková, DiS.

Řídí celý projekt, administrativní i odborný tým, současně je hlavní kontaktní osobou projektu.

Finanční manažerka MAP Martina Šrolerová, DiS.

Zodpovídá za finanční řízení projektu.

Administrativní pracovnice Bc. Lucie Osuská

Poskytuje podporu celému realizačnímu týmu MAP

2. Odborný tým

Odborná manažerka MAP Mgr. Adéla Bednářová

Zodpovídá za faktickou realizaci odborných aktivit projektu.

Odborná garantka projektu MAP PhDr. Petra Novotná

Zodpovídá za odbornou stránku projektu.

Odborná garantka pro Řízení MAP Ing. Ivana Vanická

Zodpovídá za klíčovou aktivitu Řízení MAP.

Kontakty na pracovníky realizačního týmu