• Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Místní akční plány vzdělávání

na území obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová, Žamberk a Králíky

Aha, vy nevíte, co to takový MAP je... 

MAP je zkratka slov Místní akční plán vzdělávání.

MAP je projekt, který má za úkol vyhledávat překážky, které školákovi, dětem v MŠ nebo jejich rodičům či učitelům komplikují život a vytvářet podmínky pro jejich úspěšné řešení. Třeba dopravní dostupnost kroužků, problémy malotřídních škol, poruchy učení či pohybové omezení dětí a žáků. Nebo naopak potřeby spojené s talentem a nadáním. A co teprve, když malým strávníkům nechutnají obědy ve školní jídelně.

Ale MAP – to je i podpora v zásadnějších situacích. Když se hromadí neúspěchy a těžko se hledá motivace. Když je kolem školáka prostředí, které ho ohrožuje. Nebo když se ohrožuje sám – kouřením, experimentováním s alkoholem či jinými návykovými látkami.

MAP je také proces, který je založen na principech komunitního plánování. Zapojuje všechny subjekty v území - dle jejich možností, zájmu i kapacit. A aby se všichni zúčastnění mohli zaměřit na diskusi i spolupráci ve věcech, které je zajímají. Celý proces je administrativně, organizačně a finančně zajišťován nositelem projektu a realizačním týmem MAP. Účastníci tak čerpají benefity projektu a podílejí se na nich.

Jak MAP pomáhá?

  • Pořádáme akce pro všechny, kteří se zúčastní procesu vzdělávání.
  • Organizujeme ukázkové hodiny pro pedagogy.
  • Pořádáme workshopy pro učitele, výchovné poradce, ale i například pro vedoucí a kuchařky ze školních jídelen.
  • Podporujeme vzájemná setkávání a výměnu názorů, poznatků a zkušeností formou kulatých stolů.
  • Využíváme všech forem zpětné vazby, abychom shromáždili co nejvíce údajů o skutečných potřebách vzdělávacího systému v regionu. Diskutujeme na všech fórech i na facebooku.
  • Připravujeme s Vámi i pro Vás projekty do dalších výzev určených nositelům partnerství MAP (tzv. Implementační MAP). Některé z aktivit, které společně připravíte, tak v dalším období získají nejen dotaci na svou realizaci, ale celé zázemí týmu MAP, který projekt po administrativní stránce zajistí!
  • Na základě úzké vazby mezi MAP a tvůrci operačních programů výstupy projektu ovlivňujeme další definování podpor pro školy z šablonových výzev a dalších projektů - A NAOPAK, potřeby které v MAP nejsou zařazeny mohou mít přístup ke zdrojům omezen.
  • Úzce spolupracujeme s tvůrci a realizátory dotačních výzev v MAS ORLICKO, z.s. - na společných poradách si předáváme podklady pro tvorbu výzev z Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost. 

Pomoci může každý. I Vy. Zapojte se!

Jsme otevření každému partnerství! V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat: map@mas.orlicko.cz