• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Řídící výbor MAP III

Příští jednání Řídícího výboru MAP III proběhne 13. června 2023 v Pedagogicko-psychologické poradně a speciálně pedagogickém centru v Ústí nad Orlicí.

Řídící výbor je hlavním rozhodujícím orgánem partnerství MAP a představitelem MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území realizace MAP. 

Složení Řídícího výboru

Krajské akční plánování (KAP)

KAP Pardubického kraje RNDr. Lucie Richtr

MAS působící na území daného MAP

MAS Orlicko, z.s. Silvie Serbousková
MAS Orlicko, z.s. Ing. Ivana Vanická

Obce, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území

Obec Přívrat Ing. Jan Stránský

Organizace neformálního vzdělávání a středisek volného času, které působí na území daného MAP

DDM Česká Třebová Mgr. Jana Endyšová, DiS.

ORP

ORP Ústí nad Orlicí  Mgr. Pavel Svatoš
ORP Česká Třebová  Bc. Zuzana Nejedlá, DiS.

Rodičovská veřejnost

  Renata Hanusová

Realizační tým MAP

MAS Orlicko, z.s. Ing. Pavlína Pitrmucová

Ředitelé nebo vedoucí pedagogičtí pracovníci škol

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 Mgr. Martin Falta

Školní družiny, školní kluby

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice - šk. družina Lenka Elblová

Učitelé

Mateřská škola Česká Třebová, U Koupaliště Mgr. Andrea Tenenková, DiS.
Základní škola a mateřská škola Libchavy Mgr. Veronika Vaňousová

Zástupce Pracovní skupiny pro financování

  Ing. Mgr. Marie Kršková

Zřizovatelé škol

Obec Řetová  Mgr. Jan Kada
Obec Libchavy  Jana Hodovalová
Městský úřad Česká Třebová, Odbor školství, kultury a tělovýchovy Ing. Alica Hudečeková 
Krajský úřad Pardubického kraje Mgr. Martin Kiss

ZUŠ

Základní umělecká škola Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí PaedDr. Jiří Tomášek

Instituce, které spolupracují se školami

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Ústí nad Orlicí

PhDr. Petra Novotná

Sociální služby pracující s dětmi a rodiči ohroženými sociálním vyloučením a chudobou

NADĚJE Česká Třebová Bc. Pavlína Břeňová

Odkazy