• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Řídící výbor

Řídící výbor je hlavním rozhodujícím orgánem partnerství MAP a představitelem MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území realizace MAP. 

Složení Řídícího výboru

Realizátor MAP – MAS ORLICKO, z.s.

MAS ORLICKO, z.s. Ing. Ivana Vanická
MAS ORLICKO, z.s. Silvie Serbousková

Zřizovatelé - obce zřizující školy a školská zařízení, církve, soukromé

Město Ústí nad Orlicí - místostarosta Jiří Preclík
Město Česká Třebová - místostarostka Ing. Jaromíra Žáčková
obec Řetová - starostka Ing. Hana Šafářová
obec Libchavy - starostka Jana Hodovalová
Městský úřad Česká Třebová - odbor školství, kultury a tělovýchovy Hana Hrdličková

Školy a školská zařízení účastnící se vzdělávacího procesu

Mateřská škola Česká Třebová, U Koupaliště Andrea Tenenková, DiS.
Mateřská škola KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí, Dělnická 67 Jana Lukesová
Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 Mgr. Martin Falta
Základní škola a mateřská škola Libchavy Mgr. Veronika Vaňousová

Organizace zajišťující v regionu neformální a zájmové vzdělávání (mimo družin)

Mateřské centrum Medvídek Kateřina Fišarová
DDM Duha Ústí nad Orlicí Mgr. Štepánka Svobodová

Zástupci ZUŠ

Základní umělecká škola Jaroslava Kociana PaedDr. Jiří Tomášek

Organizace působící na území se sociálně vyloučenou lokalitou

NADĚJE Česká Třebová Jan Holub, DiS.

Rodičovská veřejnost – doporučená školskými radami nebo NNO sdružujícími rodiče

  Renata Hanusová
  Kateřina Kulhavá
  Michaela Diblíková, DiS.

Ostatní

Pardubický kraj - krajský úřad Mgr. Martin Kiss
KAP Ing. Lucie Bořková
Mikroregiony viz zřizovatelé
ORP viz zřizovatelé
Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí PhDr. Petra Novotná

Odkazy