• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Řídící výbor

Příští jednání proběhne 4. listopadu 2021.

Řídící výbor je hlavním rozhodujícím orgánem partnerství MAP a představitelem MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území realizace MAP. 

Složení Řídícího výboru

Centrum podpory projektu SRP v daném kraji

Národní pedagogický institut ČR, krajské pracoviště Pardubice
Mgr. Petr Petrás, Ph.D.

Krajské akční plánování (KAP)

KAP Pardubického kraje Mgr. Milena Kousalová

MAS působící na úzamí daného MAP

MAS Orlicko, z.s. Silvie Serbousková

Obce, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území

Obec Přívrat Ing. Jan Stránský

Organizace neformálního vzdělávání a středisek volného času, které působí na území daného MAP

DDM Česká Třebová Mgr. Jana Endyšová, DiS.
DDM Duha Ústí nad Orlicí Mgr. Štepánka Svobodová

ORP

ORP Ústí nad Orlicí  Mgr. Pavel Svatoš
ORP Česká Třebová  Mgr. Magdaléna Peterková

Rodičovská veřejnost

  Renata Hanusová

Realizační tým MAP

MAS Orlicko, z.s. Ing. Ivana Vanická

Ředitelé nebo vedoucí pedagogičtí pracovníci škol

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 Mgr. Martin Falta

Školní družiny, školní kluby

Základní škola Česká Třebová, Ústecká - Školní klub Blanka Vrátná

Učitelé

Mateřská škola Česká Třebová, U Koupaliště Bc. Andrea Tenenková, DiS.
Základní škola a mateřská škola Libchavy Mgr. Veronika Vaňousová

Zástupce Pracovní skupiny pro financování

  Mgr. Ing. Marie Kršková

Zřizovatelé škol

Obec Řetová  Ing. Hana Šafářová
Obec Libchavy  Jana Hodovalová
Městský úřad Česká Třebová, Odbor školství, kultury a tělovýchovy Ing. Alica Hudečeková 
Krajský úřad Pardubického kraje Mgr. Martin Kiss

ZUŠ

Základní umělecká škola Jaroslava Kociana PaedDr. Jiří Tomášek

Instituce, které spolupracují se školami

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí

PhDr. Petra Novotná

Sociální služby pracující s dětmi a rodiči ohroženými sociálním vyloučením a chudobou

NADĚJE Česká Třebová Bc. Pavlína Břeňová

Odkazy