• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Ukázková hodina: Čtenářské dílny u žáků se SVP

Ukázková hodina: Čtenářské dílny u žáků se SVP

25. května 2021 v dopoledních hodinách proběhla dvojice ukázkových hodin při „čtenářských dílnách“ na Speciální ZŠ v Králíkách.
Od 8:55 do 9:40 hod. účastníci nahlédli do výuky ve třídě spoje žáků 1. až 4. třídy, od 10:00 do 10:45 měli možnost pozorovat čtenářskou dílnu ve třídě 8. a 11.P ročníku.

Žáci byli společně s jejich učitelkami v obou případech přítomni v jedné třídě, odkud byl prostřednictvím platformy ZOOM přenášen audio i video přenos z akce.
„Základními pilíři“ těchto hodin se staly příběhy předčítané pedagogy, při kterých byli do výuky zapojováni žáci - předvídání dalšího děje, vyjadřování pocitů, vnímání okolností, hodnocení,... 
Následně proběhl metodický rozbor a sdílení zkušeností s pedagogy Mgr. Leonou Šponarovou a Mgr. Ivou Nesvadbovou.

Jak hodnotili účastníci ukázkovou hodinu?
„Excelentní.“
„Obdiv žákům a pedagogům a děkuji za možnost nahlédnutí „pod pokličku“ čtenářských dílen.“
„Skvělé propojení čtení s vyjadřováním vlastního postoje žáků - ankety a dramatická výchova.“

Ukázková hodina byla realizována v rámci aktivity 2.13 Budování znalostních kapacit.

Přidat nový komentář