• Logo EU
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve srpávním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky.

Řídící výbor MAP III

Příští jednání Řídícího výboru MAP III proběhne v listopadu 2023.

Řídící výbor je hlavním rozhodujícím orgánem partnerství MAP a představitelem MAP Žamberk a Králíky. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území realizace MAP. 

Složení Řídícího výboru

Krajský akční plán

KAP Pardubického kraje

RNDr. Lucie Richtr

MAS působící na území daného MAP

MAS ORLICKO, z.s.  Silvie Serbousková
MAS ORLICKO, z.s.  Ing. Ivana Vanická

Obce, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území

Obec Pastviny Ladislav Škůrek

Organizace neformálního vzdělávání a středisek volného času, které působí na území daného MAP

Educatis, z.s., Letohrad  Mgr. Veronika Peteráčová
Cesta pro rodinu, z.ú., Žamberk  Ing. Dana Hubálková

ORP

ORP Žamberk 

Mgr. Ondřej Jireš

ORP Králíky

Ing. Ladislav Dostálek

Rodičovská veřejnost

  Mgr. Adéla Bednářová

Realizační tým MAP

MAS ORLICKO, z.s., RT MAP III Ing. Pavlína Slavíková

Ředitelé nebo vedoucí pedagogičtí pracovníci škol

Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Žamberk

Bc. Iva Pražáková 

Základní škola a Mateřská škola Písečná

Mgr. Bc. Eliška Vacková

Základní škola Letohrad, U Dvora 745

Mgr. Bc. Hana Pavlíčková

Školní družiny, školní kluby

Základní škola Králíky

Bc. Klímová Kristýna

Učitelé

Mateřská škola, Pivovarská, Králíky

Bc. Kainková Jarmila

Zástupce Pracovní skupiny pro financování

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

Mgr. Vratislav Šembera

Zřizovatelé škol

Obec Červená Voda

Mgr. Luděk Bílý

Krajský úřad Pardubického kraje

Mgr. Martin Kiss

Město Letohrad

Petr Fiala

ZUŠ

Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí

David Serbousek, dipl. um.

Instituce, které spolupracují se školami

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Ústí nad Orlicí

PhDr. Petra Novotná

Odkazy