• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Odkazy

Metodické pomůcky:

 • Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství: www.msmt.cz

  Metodická pomůcka si klade za cíl seznámit osoby, které vykonávají činnosti v oblasti zpracování osobních údajů v kontextu školství, s nadcházející úpravou ochrany osobních údajů představovanou tímto evropským nařízením.

 • Metodická pomůcka pro ředitele škol a školských zařízeníwww.msmt.cz
  Zjednodušený návod vychází ze Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24005/2016 ze dne 22. listopadu 2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, která je účinná od 1. ledna 2017. Směrnice je přiložena v příloze.
 • Užitečné odkazy k fondům Evropské unie: www.msmt.cz
  MŠMT v sekci Užitečné odkazy uvádí webové stránky, na kterých lze najít užitečné informace ke strukturálním a investičním fondům a k operačním programům v České republice​.

MAPová inzerce:

 • Veřejná skupina InspiroMAP pod facebookovým profilem MAP Orlicko.
  Jedná se o prostor pro sdílení zkušeností a získání nové inspirace z příkladů dobré praxe.

Důležitá stanoviska:

Zajimavé odkazy pro rodiče a pedagogy:

 • Pomáháme školám k úspěchu: www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu
  Pomáháme školám k úspěchu je dlouhodobý vzdělávací projekt pro veřejné základní školy v ČR.
 • Malá technická univerzita: www.mtuni.cz
  Program Malá technická univerzita lze využít jak v mateřských školách, tak na 1. stupni základních škol.

 • Webové stránky PharmDr. Margit Slimákové: www.margit.cz
  Nezapamatovali jste si vše, co řikala paní Margit Slimáková na kulatém stolu Zdravá výživa pro školáky v Oucmanicích? Všechny informace naleznete na jejích webových stránkách.

 • Zdravá školní jídelna: www.zdravaskolnijidelna.cz
  Projekt Zdravá školní jídelna přináší rady, recepty a příručky, které ho pomáhají sladit s nejmodernějšími poznatky o zdravé výživě. 

 • Informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce: www.infoabsolvent.cz

  Informační systém ISA+ pomáhá žákům základních škol při volbě oboru vzdělání a výběru střední školy, žákům středních škol při rozhodování o pokračování ve vzdělávání a při přechodu na trh práce, výchovným-kariérovým poradcům a učitelům při poskytování kariérového poradenství a výuce témat Úvodu do světa práce, managementu škol při úpravách vlastní vzdělávací nabídky a vzdělávacích programů.

 • Centrum pro demokratické učení, o.p.s.: www.skolaprodemokracii.cz

  Nestihli jste náš seminář o Fungujících žákovských parlamentech na současných školách a zajímá Vás toto téma? Podívejte se na stránky Centra pro demokratické učení, o.p.s. Tato organizace se zabývá prací se žákovskými parlamenty a tvorbou metodické podpory.

 • Institut pro podporu inovativního vzdělávání: www.modernivzdelani.cz

  Zajímají Vás inovativní proudy ve vzdělávání? Navštivte níže uvedené webové stránky Institutu pro podporu inovativního vzdělávání, kde se dozvíte informace o Montessori školách, Waldorfských školách, Lesních školkách atd.

 • Úspěch pro každého žáka: www.uspechzaka.cz
  Otevřená neformální síť organizací, které se učí společně v České republice rozvíjet kulturu vzdělávání zaměřenou na úspěch každého žáka v každé škole.

 • DYS-centrum Praha, z. ú.: www.dyscentrum.org

  DYS-centrum Praha z.ú. je nezisková organizace, jejímž cílem je podporovat jedince se specifickými poruchami učení (SPU) a/nebo chování, kterými jsou především dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie, ADHD a ADD.

 • Středisko ekologické výchovy SEVER: http://sever.ekologickavychova.cz/o-nas/       "Usilujeme o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem a směřování k udržitelnému životu Prostřednictvím výchovy a vzdělávání".

Inspirace pro výuku:

 • Ekoncentrum Podhoubí: www.podhoubi.cz 
  Náměty na výuku v mateřské škole. 

 • EDUteam: www.eduteam.cz/inspirace-pro-vyuku
  Na webové stránce EDUteam můžete najít spoustu zajímavých aplikací a webových stránek pro využití ve výuce.
 • RAABE Společně pro kvalitní vzdělávání: www.raabe.cz
  Nakladatelství RAABE vydává odborné publikace a materiály pro učitele, ředitele a další pedagogické zaměstnance.
 • Markéta Mlčochová - Šimonovy pracovní listy
  Jedná se o soubor pracovních listů pro mateřské a základní školy.
 • Obrázková škola: www.obrazkova-skola.cz
  Obrázková škola je eshop, která prodává pomůcky pro výuku (kartičky, materiály, hry, ...).
 • Nakladatelství Šafrán: www.nakladatelstvi-safran.cz
  Nakladatelství Šafrán vydává publikace pro učitele, které se zaměřují na rozvíjení dovednosti čtení a psaní.
 • Nákup suchého ledu: shop.spektro.cz
  Webové stránky zabývající se prodejem suchého ledu.
 • Funny Ice: www.funnyice.cz
  Další produkty patřící společnosti Spektro.
 • Pokusy se suchým ledem: fyzikalnisuplik.websnadno.cz
  Příručka pro pokusy se suchým ledem.

Tematické zprávy:

 • Situace v předškolním vzdělávání po zavedení povinného předškolního roku: csicr.cz
  Česká školní inspekce vydala tematickou zprávu, která se zabývá dopadu povinného předškolního vzdělávání na organizační a personální zajištění a výchvoně-vzdělávácí činnost mateřských škol za období 1. pololetí školního roku 2017/2018.
 • Rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/2017: csicr.cz
  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/2017.