• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

On-line seminář: Zábavná (nejen) distanční výuka v MŠ pomocí on-line aplikací

On-line seminář: Zábavná (nejen) distanční výuka v MŠ pomocí on-line aplikací
Dne 11.10.2021 od 14:00 do 17:00 hodin probíhal on-line seminář (prostřednictvím Google Meet) s názvem Zábavná (nejen) distanční výuka v MŠ pomocí on-line aplikací. Seminář byl určený všem učitelům/učitelkám MŠ ze Žamberska a Králicka, ale i Orlickoústecka a Českotřebovska.
Úvodem lektorka představila tzv. LearningApps, které budou obsahem webináře, zmapovala dosavadní zkušenosti účastníků a jejich zázemí pro realizaci ICT aktivit v MŠ.
Postupně krok po kroku účastníci prošli online aplikace, naučili se připravovat obsah na míru daným tematickým oblastem, aby dokázali připravit pro děti aktraktivní a přitom rozvíjející  výukové materiály.
Vysvětleny byly i výhody a nevýhody placených aplikací, využívání neplacených verzí pro sdílení materiálů, které vytvořili jiní uživatelé.
Závěrem byl vysvětlen i přínos v době distančního vzdělávání, možnosti využití pro hodnocení úkolů, přehledy chyb a práce se zpětnou vazbou.
Důležitou součástí bylo i připomenutí informovanosti a případné spolupráce s rodiči.
A jaké byly ohlasy?
"Velmi obohacující a užitečný."
"Seminář byl velice zajímavý a přinesl mi spoustu nových informací využitelných v praxi."
"Výborně a dopodrobna vysvětleno. Jednoduchou formou pro laiky, krůček po krůčku. Určitě využiji v praxi."
"Byl velice informačně dostačující."
"Nové nápady do praxe."
Seminář byl realizován v rámci implementačního projektu 4.4 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností.

Přidat nový komentář