• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Kulatý stůl: Komunikace s rodiči jako součást kvalitního inkluzivního vzdělávání

Kulatý stůl: Komunikace s rodiči jako součást kvalitního inkluzivního vzdělávání

Dne 11. 11. 2020 proběhl Kulatý stůl na téma: Komunikace s rodiči jako součást kvalitního inkluzivního vzdělávání. Původně měl být realizován prezenční formou, ale stávající covidová situace v ČR tomu bohužel nepřála, a tak se přesunul do on-line prostředí.

Účastníci se nejprve zabývali otázkou Kdo je to rodič?, poté se seznámili se třemi přístupy škol k rodičům (protivník/nepřítel, klient, partner) a také diskutovali, co chtějí rodiče x co chtějí učitelé x na co se orientuje škola. Dále probírali velké téma "konflikt" a také postupy, jak vzájemně úspěšně komunikovat.
Do Kulatého stolu se zapojilo 12 účastnic, a i když byl v on-line formě, všichni se zvládli bez problémů připojit a celé virtuální setkání bylo velice zajímavé a přínosné.

Přidat nový komentář