• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Ukázková hodina - Anglický jazyk s rodilým mluvčím on-line

Ukázková hodina - Anglický jazyk s rodilým mluvčím on-line
Dne 4. března 2021, od 8:45 do 10:45 hod., proběhla on-line formou prostřednictvím platformy MS Teams ukázková hodina určená zejména pedagogům 1. stupně ZŠ na téma: Anglický jazyk s rodilým mluvčím on-line.
Přihlášení účastníci v rámci ukázkové hodiny navštívili distanční formou Základní školu Erudio Orlicko v Žamberku. Podívali se na průběh on-line hodiny angličtiny u dětí ve 3. třídě, kterou vedla rodilá mluvčí (toho času se nacházela mimo území ČR). Tyto děti mají angličtinu od 1. třídy a učí se anglicky přirozeně pod vedením rodilých mluvčích.
V závěru ukázkové hodiny zbyl i prostor na dotazy účastníků.
A jaké byly ohlasy účastníků? 
"Výborně připravená a inspirativní hodina."
"Vysoká úroveň."
"Hodina byla inspirativní."
"Je těžké žáky v distanční výuce vést k aktivnímu mluvnímu projevu, ale je to důležité."
"Inspirativní."

Přidat nový komentář