• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Workshop - Výtvarné techniky jako cesta k rozvoji fantazie a kreativity

Workshop - Výtvarné techniky jako cesta k rozvoji fantazie a kreativity
Dne 08.12.2021, od 08:30 do 12:30 hodin, probíhal v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, Žamberk workshop s názvem Výtvarné techniky  jako cesta k rozvoji fantazie a kreativityWorkshop byl určený zejména učitelům ZUŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD, lektorům DDM, ale i dalším zájemcům a byl zaměřený na zpracování snadno dostupného materiálu – kuchyňského alobalu.
Workshop byl rozdělen do teoretické a praktické části.
V teoretické části byly představeny techniky, jejich možné využití a také hotové projekty žáků.
V praktické části si účastníci vyzkoušeli nejen samotné techniky, ale hlavně si pomocí prožitkového učení uvědomili, jak mohou využít proces tvorby, ale i rozvoj fantazie při diskuzí nad hotovými výrobky. Vydali se cestou příběhů, které výtvarný projev evokuje, přemýšleli nad propojením výtvarných či pracovních činností do mezipředmětových vztahů a nad nesporným motivačním přínosem praktických činností a práci s různorodým materiálem. Představeny byly také postupy, které lze využít při distanční výuce.
Účastníci získali řadu konkrétních námětů pro vlastní pedagogickou praxi (postava, reliéf, rámeček,...). Vyzkoušeli si nejen výtvarné techniky, ale získali i náměty na využití pro motivaci a rozvoj fantazie dětí a žáků.
A jaké byly ohlasy?
"Úžasná lektorka, poutavé vyprávění, pěkná prezentace, super motivace."
"Výborné. Děkuji."
"Velmi dobré."
"Získání nových technik pro práci ve VV."
"Milá lektorka, zajímavé téma."
Workshop byl realizován v rámci implementačního projektu 4.4 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností.
 

Přidat nový komentář