• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Ukázková hodina - Individuální logopedická péče

Ukázková hodina - Individuální logopedická péče
Dne 19.01.2022 proběhla na Základní škole Lanškroun (nám. A. Jiráska 140) od 08:00 do 10:00 hod. ukázková hodina s názvem Individuální logopedická péče
V rámci ukázkové hodiny proběhlo nejprve předání úvodních informací, na to navázal náslech ve výuce a následně došlo k metodickému rozboru a diskusi s lektorkou. Při náslechové části byla představena praktická ukázka individuální logopedické péče. Účastníci mohli vidět průpravná cvičení, grafomotorická cvičení, cvičení na rozvoj hrubé a jemné motoriky, cviky při myofunkční terapii a další. Poté navázal metodický rozbor, kde účastníci diskutovali nad realizovaným náslechem.
A jaké byly ohlasy?
"Velmi přínosná interaktivní ukázka."
"Úžasná a velmi praktická ukázková hodina, hodně inspirace."
Realizováno v rámci aktivity 2.13 Podpora znalostních kapacit – workshopy, výměna zkušeností a další formy podpory kapacit v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání. 
 

Přidat nový komentář