• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Místní lídři v oblasti ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI 

Mgr. Andrea Exlerová  
Mgr. Petra Blaško  
Mgr. Kateřina Kapounová  
Mgr. Soňa Applová  
Mgr. Ilona Holubářová  
Mgr. Martina Bolková  
Mgr. Karolína Moravcová  

Místní lídři v oblasti MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI 

Mgr. Zdeňka Krejčová  
Mgr. Andrea Tenenková, DiS.  
Mgr. et Mgr. Eva Adamcová  
Mgr. Marta Přívratská  
Mgr. Veronika Vaňousová  
Mgr. Jan Coufal  
RNDr. Petr Coufal, Ph.D.  
Ing. Miroslava Filipová