• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Ukázková hodina - Reedukační program u dětí se specifickými poruchami učení

Ukázková hodina - Reedukační program u dětí se specifickými poruchami učení
Dne 10.12.2021 proběhla od 13:30 do 15:30 hod. on-line ukázková hodina s názvem Reedukační program u dětí se specifickými poruchami učení
Nejprve proběhlo předání úvodních informací, na to navázal náslech ve výuce a následně došlo k metodickému rozboru a diskusi s lektorkou. Při náslechové části byla představena praktická ukázka reedukačního kurzu u dětí se specifickými poruchami učení. Účastníci mohli vidět rozvoj hrubé a jemné motoriky, procvičení pravolevé orientace, spolupráci mozkových hemisfér a další. Poté navázal metodický rozbor, kde účastníci diskutovali nad realizovaným náslechem.
A jaké byly ohlasy?
"Ukázka byla názorná - reálná."
"Super ukázková hodina, pohodová atmosféra ve třídě, velice inspirativní."
"Hodina nabízela pestrou škálu aktivit k procvičování."
"Srozumitelnost zadávané práce, která vyústila ve vzájemnou spolupráci."
Realizováno v rámci aktivity 2.13 Podpora znalostních kapacit – workshopy, výměna zkušeností a další formy podpory kapacit v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání. 

 

Přidat nový komentář