• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Ukázková hodina - Hodina čtení u žáků se středně těžkou mentální retardací

Ukázková hodina - Hodina čtení u žáků se středně těžkou mentální retardací

Hodina čtení u žáků se středně těžkou mentální retardací se uskutečnila dne 4. prosince 2019 od 7:45 do 9:45 hodin na Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí nad Orlicí, Lázeňská 206.

Ukázková hodina byla vedena paní Romanou Urbanovou (Speciální základní škola Ústí nad Orlicí) a účastníci se měli možnost podívat do autistické třídy, kde jsou zařazeni žáci se středně těžkou mentální retardací. V této třídě jsou využívány vhodné postupy pro výuku žáků s autismem. Především individuální přístup, denní režim a komunikace podpořená obrázky.

Ukázková hodiny byla rozdělena na tři části - předání úvodních informací, náslech v hodině a následoval také metodický rozbor.

Tato ukázková hodina proběhla v rámci projektu s názvem Podpora znalostních kapacit - workshopy, výměna zkušeností a další formy podpory kapacit v tématech rozvoje inkluzivního vzdělávání. Jedná se o otevřenou aktivitu, do které se mohou zapojit všechny školy v území.

Přidat nový komentář