• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Ukázková hodina - Reedukace on-line

Ukázková hodina - Reedukace on-line

Ukázková hodina s názvem „Reedukace on-line“ byla uspořádána on-line formou 21. ledna 2021, od 13:00 do 15:00 hodin.
Jednalo se o opakování velmi úspěšné ukázkové hodiny z 10.12.2020. Při této ukázkové hodině mohli účastníci pozorovat (příp. si vyzkoušet i na sobě) rozvoj hrubé a jemné motoriky, procvičení pravolevé orientace, spolupráci mozkových hemisfér, rozvoj verbální fluence, rozvoj sluchové a zrakové percepce a také aplikaci metody spolučtení a metody čtení s odpočinkem.

Reedukační lekce jsou zaměřeny na nápravu některých specifických poruch učení, ke kterým jsou často přidruženy i obtíže s pozorností a hyperaktivitou. Žáci zde procvičují své schopnosti zamyslet se, zklidnit, přijít na to, co jim konkrétně pomáhá.
Ukázková hodina byla realizována v rámci projektu Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností. Více informací o tomto projektu naleznete ZDE.

Přidat nový komentář