• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se podařilo

Příklady dobré praxe a další úspěchy

 • Pořadatelské zázemí
  08.01.2020
  Žamberk, Králíky

  Pořadatelské zázemí

  Název projektu: Pořadatelské zázemí
  Realizátor: ZŠ a MŠ Červená Voda 
  Anotace projektu: Finanční zajištění nákupu vybavení, které bude dlouhodobě využíváno při organizaci a zajištění zázemí akcí pořádaných nebo spolupořádaných školou.
  Typ dotace: investiční charakter dotace z evropských fondů (např. z IROP).
  Název dotačního programu: Program rozvoje venkova.
  Výše dotačního příspěvku: 159 669,70Kč
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem? Ano.
  O jakého partnera se jednalo? MAS Orlicko, z.s.
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Jednorázovou.
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Možnost pořídit vybavení pro zajištění zázemí při akcích pro rodiče i širší veřejnost, které škola během roku pořádá nebo se na nich podílí.
  Máte pro ostatní školy nějaký vzkaz? Akce pro rodiče i veřejnost umožňují prezentaci školy, budování image, zároveň podporují spolupráci s rodiči a umožňují zpestření komunitního života v obci, z běžných finančních prostředků poskytovaných školám je pořízení inventáře tohoto charakteru nerealizovatelné, půjčování potřebného vybavení nákladné nebo organizačně náročné.
  Kontaktní osoba: Mgr. Magda Dvořáčková
  více
 • Rozvoj kariérového poradenství
  07.01.2020
  Žamberk, Králíky

  Rozvoj kariérového poradenství

  Název projektu: Rozvoj kariérového poradenství
  Realizátor: ZŠ a MŠ Červená Voda - výchovný poradce
  Anotace projektu: V rámci aktivity bude vytvořeno Kariérové centrum Pardubického kraje, které bude poskytovat služby žákům, školám, rodičům i podporu výchovným a kariérovým poradcům.
  Typ dotace: EU, MŠMT, CCV
  Název dotačního programu: Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem? Ano.
  O jakého partnera se jednalo? Hlavním realizátorem projektu je Pardubický kraj
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Dlouhodobou.
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Profesní růst výchovného poradce, možnost metodické a odborné podpory a hlavně větší možnost kvalifikovaně se věnovat žákům při nelehkém rozhodování k volbě povolání. 
  Máte pro ostatní školy nějaký vzkaz? Nezůstávat pozadu. Rodiče si často nevědí rady, pokud pomůžeme jim i žákům s rozhodováním kam na střední školu nebo učiliště, potom je úspěšnost našich žáků na těchto školách větší (o což nám jde v první řadě) a tím i prestiž naší ZŠ vyšší (což určitě potěší a pedagogy motivuje).
  Kontaktní osoba: Mgr. Magda Dvořáčková
  více
 • Modernizace jazykové učebny pro I. a II. stupeň ZŠ Červená Voda
  07.01.2020
  Žamberk, Králíky

  Modernizace jazykové učebny pro I. a II. stupeň ZŠ Červená Voda

  Název projektu: Modernizace jazykové učebny pro I. a II. stupeň ZŠ Červená Voda
  Realizátor: ZŠ a MŠ Červená Voda
  Anotace projektu: Výstupem projektu je modernizovaná jazyková učebna a zajištění vnitřní konektivity, která odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování. 
  Typ dotace: investiční charakter dotace z evropských fondů (např. z IROP)
  Název dotačního programu: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem? Ano.
  O jakého partnera se jednalo? MAS ORLICKO, z.s.
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Jednorázovou. 
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Nové modernizované prostory pro výuku umožní rozšíření nových forem výuky, aktivní zapojení žáků do výuky, zvýší atraktivitu vyučování, motivaci a zájem žáků o výuku cizích jazyků. 
  Máte pro ostatní školy nějaký vzkaz? Učebny tohoto typu lze využívat nejen k výuce cizích jazyků, ale velmi dobře i při výuce ČJ, ale například i jiných předmětů.
  Kontaktní osoba: Mgr. Magda Dvořáčková
  více
 • Erasmus+ - Podpora pedagogů na ZŠ a MŠ Libchavy

  Erasmus+ - Podpora pedagogů na ZŠ a MŠ Libchavy

  Název projektu: Erasmus+ - Podpora pedagogů na ZŠ a MŠ Libchavy.
  Realizátor: Základní škola a mateřská škola Libchavy.
  Anotace projektu: Cílem projektu byl rozvoj jazykových schopností a kompetencí pedagogů školy, načerpání nových nápadů, forem a metod práce, výměny zkušeností a posílení dovedností managementu školy. Škola navázala mezinárodní spolupráci se školou na Slovensku, kterou navštívila ředitelka škola v rámci aktivity stínování (job shadowing). Tři pedagogové školy absolvovali dvoutýdenní intenzivní jazykové kurzy v zahraničí (Velká Británie, Malta, Německo). Pedagogové zapojení do projektu získali kompetence pro organizaci a zajištění aktivit mezinárodní spolupráce mezi školami, nyní připravujeme zapojení do projektů mobilit žáků a pedagogů.  
  Typ dotace: dotační program Evropské komise Erasmus+.
  Název dotačního programu: Erasmus+.
  Výše dotačního příspěvku: 8 880 EUR.
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem? Částečně.
  O jakého partnera se jednalo? Základna škola Hany Zelinovej, Vrútky (Slovensko).
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Dlouhodobou.
  Co u této aktivity vnímáte jako nejpřínosnější? Posílení kompetencí pedagogů v oblasti komunikace v cizích jazycích a posílení kompetencí managementu školy.
  Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Vaňousová (v.vanousova@zslibchavy.cz).

  více
 • Svoboda? Svoboda! - ZŠ a MŠ Libchavy

  Svoboda? Svoboda! - ZŠ a MŠ Libchavy

  Název projektu: Svoboda? Svoboda!
  Realizátor: Základní škola a mateřská škola Libchavy.
  Anotace projektu: Letošní významné jubileum, 30 let od sametové revoluce a 80 let od listopadových událostí roku 1939, jsme propojili s projektovým týdnem s názvem „Svoboda? Svoboda!“. Jeho cílem bylo ukázat žákům svobodu z různých úhlů a pohledů, naučit je pátrat po vnitřní svobodě a především vnímat, že svoboda není ani v dnešní době samozřejmostí. Program si žáci poskládali dle svých preferencí z nabídky vyučujících- mohli se tak např. setkat s významnými osobnostmi, které za svobodu bojovaly, i osudy obyčejných lidí žijících v nesvobodě. Dozvěděli se více o minulých i současných totalitních praktikách, tvořili koláže, reklamy nebo symboly svobody ze dřeva. Další programy je zavedly k tématu vnitřní svobody, kde se mohli dotknout i vlastních strachů. Deváťáci strávili jedno dopoledne v Koučink akademii pod vedením lektorky Jany Kazíkové. Poslední den navštívilo naši školu několik hostů – žáci absolvovali besedy s paní právničkou Blankou Všetičkovou, psycholožkou Táňou Brodskou a ředitelem Květné zahrady p. Ferdinandem Radischem, občanským aktivistou Jakubem Čechem, farářem Alešem Tomanem či strávili hodinu meditace s pí Simonou Baláčkovou. Poslední hodiny byly věnovány reflexi a vzájemnému sdílení zážitků i nově nabytých zkušeností. Příjemnou tečkou pak byl společný zpěv písní a české státní hymny.
  Typ dotace: neinvestiční charakter dotace z evropských fondů (např. MAP, Šablony) + provozní finance organizace.
  Název dotačního programu: Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha, OP Věda, vývoj a vzdělávání, šablona Projektový den ve škole.
  Výše dotačního příspěvku: 4 412 Kč (šablona) + 3 000 Kč (organizace).
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem? Ano.
  O jakého partnera se jednalo? Koučinka akademie Libchavy, Česká advokátní komora - projekt Advokáti do škol, paní Táňa Brodská, pan Ferdinand Radisch, pan Jakub Čech, farář Aleš Toman, paní Simona Baláčková.
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Jednorázovou. 
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Možnost ukázat žákům svobodu z různých úhlů a pohledů, naučit je pátrat po vnitřní svobodě.
  Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Vaňousová (v.vanousova@zslibchavy.cz)

  více
 • Zahrada s přírodními prvky
  09.12.2019
  Žamberk, Králíky

  Zahrada s přírodními prvky

  Název projektu: Zahrada s přírodními prvky
  Realizátor: ZŠ a MŠ Červená Voda 
  Anotace projektu: Předmětem bylo vybudování zahrady s přírodními prvky. Zahrada bude poskytovat zázemí pro praktickou i teoretickou výuku.
  Typ dotace: Ministrestvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí
  Název dotačního programu: Zahrada s přírodními prvky
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem? Ne
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Jednorázovou
  Komentář: Součástí bylo i certifikované školení pro učitele.
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Vybudované prvky přírodní zahrady - broukoviště, pomologická expozice, hmyzí hotel, ještěrkoviště, expozice léčivých a aromatických bylin, expozice vodního hmyzu a vodních rostlin, ještěrkoviště, expozice druhů dřeva, meteostanice.
  Máte pro ostatní školy nějaký vzkaz? Možnost propojení běžné výuky s praxí a zároveň s venkovním prostředím - výuka v dřevěné pergole, využití prvků mobilní učebny.
  Kontaktní osoba: Mgr. Magda Dvořáčková
  více
 • Kuk do školky
  09.12.2019
  Žamberk, Králíky

  Kuk do školky

  Název projektu: Kuk do školky
  Realizátor: ZŠ a MŠ Červená Voda 
  Anotace projektu: Dílčí projekt Kuk do školky - cílem bylo rozvojem pregramotností dětí v MŠ usnadnit přechod na ZŠ a podpořit vzájemnou spolupráci ZŠ a MŠ.
  Projekt PPUČ Podporuje pedagogy ZŠ a MŠ v jejich snaze rozvíjet gramotnosti žáků, realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.
  Typ dotace: investiční charakter dotace z evropských fondů (např. z IROP); dotace od MŠMT;
  Název dotačního programu: Podpora práce učitelů
  Výše dotačního příspěvku: Bez konkrétního příspěvku na projekt
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem? Ne
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Dlouhodobou. 
  Komentář: Přípravy začaly již během podzimu, realizace návštěv potom v březnu a vyvcholilo zápisem do prvních tříd v dubnu. 
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Zápis dětí byl plynulejší, děti si učitelky pamatovaly, hlásily se k nim, během zápisu, ale také v průběhu adaptace v první třídě nebyl s nikým problém ohledně odpoutání od maminky. 
  Máte pro ostatní školy nějaký vzkaz? Nebojte se spolupráce MŠ a ZŠ, nahlédly jsme si pod pokličku a odnesly vzájemně spoustu nápadů, učitelky, které jdou z vyšších ročníků učit zpět do první třídy se tak lépe adaptují zase na prvňáčky.
  Kontaktní osoba: Mgr. Magda Dvořáčková
  více
 • Centrum NATURA - ZŠ a MŠ Libchavy

  Centrum NATURA - ZŠ a MŠ Libchavy

  Název projektu: Centrum NATURA.
  Realizátor: Základní škola a mateřská škola Libchavy.
  Anotace projektu: Zapojení pedagogové naší školy připravují pro kolegy ze škol v regionu pravidelná setkání, kde jim představují nové pomůcky, metody a formy práce v přírodovědných předmětech.
  Typ dotace: neinvestiční charakter dotace z evropských fondů (např. MAP, Šablony).
  Název dotačního programu: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I.
  Výše dotačního příspěvku: 300 000 Kč.
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem? ANO.
  O jakého partnera se jednalo? Sřední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Petrovice u Karviné, střední a základní školy v regionu.
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Dlouhodobou. Komentář: V pravidelném intervalu 1x měsíčně, vždy v odpoledních hodinách.
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Zapojení pedagogové naší školy připravují pro kolegy ze škol v regionu pravidelná setkání, kde jim představují nové pomůcky, metody a formy práce v přírodovědných předmětech.
  Kontaktní osoba: Veronika Vaňousová (v.vanousova@zslibchavy.cz).

  více
 • Klub bez klíče - skvělé místo pro volný čas
  18.11.2019
  Žamberk, Králíky

  Klub bez klíče - skvělé místo pro volný čas

  Název projektu: Klub bez klíče - skvělé místo pro volný čas.
  Realizátor: Cesta pro rodinu, z.ú.
  Anotace projektu: Cílem projektu bylo podpořit aktivitu dětí/teenagerů ve věku 8 – 18 let, kteří hledají vhodný způsob trávení svého volného času a bezpečné místo k setkávání a vybavit pro ně zahradu a volnočasový klub v Rodinném centru v Žamberku jednoduchými přírodními herními prvky a pohybovými vzdělávacími hrami. Za získané prostoředky jsme vybavili zahradu u Rodinného centra i pro děti staršího věku, které navštěvují Klub bez klíče. Zakoupili jsme jednoduché víceúčelové přírodní prvky – dřevěné lavice a špalky více velikostí, které rozmístěním po zahradě vytvoří systém prvků sloužících ke hře. Dále jsme zakoupili pohybové hry pro teenagery (badminton, ringo kroužky, kroket atd.), rozšířili nabídku vzdělávacích, logických a deskových her v klubu a pořídili nové židle, pálky a míčky k ping-pongu a nová tága ke kulečníku.
  Typ dotace: Burza filantropie (KONEP ve spolupráci s Pardubickým krajem)
  Název dotačního programu: Burza filantropie
  Výše dotačního příspěvku: 50 000Kč.
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem? Ne.
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Jednorázovou. 
  Komentář: Jednotliví donátoři, kteří finančně podpořili projekt: Konzum – Jsme tu doma  IVECO BUS,  Pardubický kraj, Město Ústí nad Orlicí.
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? PODPORA SPOLUPRÁCE -  Burza filantropie je transparentní nástroj k podpoře projektů neziskových organizací, který zároveň nabízí setkání zástupců podnikatelského sektoru, neziskových organizací a veřejné správy.  Jedná se fakticky o „Den D“ neziskových organizací z Pardubického kraje a probíhá podobně, jak jej známe z pořadu České televize, kde se zajímavé projekty ucházely o podporu investorů.  V případě Burzy filantropie prezentují svůj projekt neziskové organizace a ucházejí se o podporu donátorů z řad podnikatelů a veřejné správy. Ti mohou projekty podpořit finančními a materiálními dary nebo jinou vhodnou formou pomoci. Burzy se konají na několika místech Pardubického kraje, donátoři proto mohou podpořit neziskové organizace a jejich projekty v regionu, ke kterému mají bližší vztah.
  Máte pro ostatní školy nějaký vzkaz? Účastníky/donátory burzy jsou také starostové obcí, což jsou často zřizovatelé škol, proto mají motivaci podpořit projekty, které budou cíleny na podporu školních dětí či spolupráci škol a neziskovek, které jsou na burze žadateli. Na menších obcích často školy úzce spolupracují s místními spolky, které pro děti připravují řadu doplňkových aktivit, které by školy uvítaly, ale nemají na ně kapacitu.
  Kontaktní osoba: Lucie Malá
  více
 • Ekologický týden ve Speciální ZŠ Králíky
  18.11.2019
  Žamberk, Králíky

  Ekologický týden ve Speciální ZŠ Králíky

  Název projektu: Ekologický týden ve Speciální ZŠ Králíky
  Realizátor: Speciální ZŠ Králíky
  Anotace projektu: Tento projekt je určen pro všechny žáky Speciální ZŠ Králíky. Projekt je ukotven v ŠVP Speciální ZŠ Králíky a v drobných obměnách probíhá každý školní rok. Cílem je upevnit v žácích kladný vztah k přírodě, naučit je přírody si vážit, chovat se k ní ohleduplně, chránit ji. Vedlejším cílem je týmová spolupráce, pomoc slabšímu, podpora zdravého životního stylu, získat vědomosti a dovednosti v oblasti EVVO absolvováním výukových programů.
  V letošním roce proběhly tyto aktivity:
  1. Putování po králických ekosystémech
  Žáci ve smíšených skupinách bádali v králických ekosystémech (les, louka, potok, rybník). Byly využity pracovní listy k Regionální čítance pro práci v terénu, které zpracovala naše škola, a badatelské batůžky, které byly získány z projektu SEV SEVER Horní Maršov. (Regionální čítanka je zveřejněna na www.zspkraliky.cz, záložka Environmentální výchova).
  2. Jarní stezka Ferdy Mravence – práce všeho druhu
  Žáci byli rozděleni do věkově a rozumově smíšených skupin. Na stanoveném území plnili různé úkoly zaměřené na ekologickou výchovu, poznávání přírody vyžadující týmovou spolupráci pod dohledem pedagogických pracovníků. Podmínkou pro splnění úkolu bylo jeho splnění všemi členy skupiny (důraz na vzájemnou pomoc, pomoc slabšímu).
  3. Den řemesel
  Žáci se rozdělili do skupin dle zájmu, věku a postižení, náročnosti na zručnost o dané řemeslo. Pod vedením pedagogických pracovníků v průběhu dne absolvovali 2 činnosti. Na výběr byly tyto dílny: pekařství (pečení housek a koláčů), bylinkářství, výroba bezinkové šťávy, kuličkování, šití polštářků a tašek, tetování, výroba lucerniček, lapačů snů.
  4. Ekovýchovný pobyt v SEV Paleta Oucmanice
  Ekovýchovný pobyt žáků v SEV dotváří pevně danou strukturu této školní akce – spojuje v sobě výukové programy žáků a ekovýchovný výlet. Bylo zvoleno ekocentrum Paleta v Oucmanicích vzhledem k dostupnosti. Žáci 1. stupně a žáci se středně těžkým mentálním postižením absolvovali výukové programy Hliněná mazanice, Včely, Len, Hry na vsi, Hospodářská zvířata, žáci 2. stupně se účastnili výukových programů Včely, Africká vesnice, Kompostování, Vyřezávání, hry Jeden za všechny, všichni za jednoho. 
  Typ dotace: krajské dotace
  Název dotačního programu: Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2019
  Výše dotačního příspěvku: 20.000,- Kč
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem? Ano.
  O jakého partnera se jednalo? K.O.T.V.A., z. s. (žádost o finanční příspěvek - z dotačního programu jsou vyloučeny školy, jejichž zřizovatelem je kraj)
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Dlouhodobou. 
  Komentář: Ekologický týden je ukotven v ŠVP Speciální ZŠ Králíky. Každoročně se jeho podoba aktualizuje, obměňuje.
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Týden věnovaný environmentální výchově a vzdělávání, využití výukových materiálů, které vytvořila naše škola, realizace aktivit v místě (rozvoj místně zakotveného učení).
  Máte pro ostatní školy nějaký vzkaz? Praktické aktivity v přírodě žáky baví, nenásilnou formou se učí přímo v místě, kde žijí.
  Kontaktní osoba: Mgr. Iva Nesvadbová, koordinátorka EVVO
  více