• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se podařilo

Příklady dobré praxe a další úspěchy

 • Do it yourself - sdílená veřejná dílna - ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332

  Do it yourself - sdílená veřejná dílna - ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332

  Název projektu: Do it yourself - sdílená veřejná dílna.
  Realizátor: Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332.
  Anotace projektu: Sdílená veřejná dílna - školní technická dílna, v dnešní době zahlcené IT technikou, může sloužit nejen žákům, ale i široké veřejnosti.
  Typ dotace: Grant ŠKODA AUTO a.s.
  Název dotačního programu: Popularizace technického vzdělávání na ZŠ.
  Výše dotačního příspěvku: 100 000 Kč.
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem? Ano.
  O jakého partnera se jednalo? Zřizovatel příspěvkové organizace. 
  Jednalo se jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Dlouhodobou. Komentář: Sdílená veřejná dílna na ZŠ bude v následujících letech zpřístupněna jak žákům, tak široké veřejnosti.
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Zpřístupnění školní technické dílny nejen žákům při výuce, ale i ve volnočasových aktivitách. Dílnu je možné navštěvovat i po vyučování jak samotnými žáky školy s doprovodem dospělé osoby, tak i široké veřejnosti.
  Máte pro ostatní školy nějaký vzkaz? Stálo to za to. Dílna je pro veškeré technické aktivity školy i veřejnosti "k nezaplacení".
  Kontaktní osoba: Martin Falta (reditel@zsbcuo.cz). 

  více
 • Školní žákovská kuchyň v tempu doby - ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332

  Školní žákovská kuchyň v tempu doby - ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332

  Název projektu: Školní žákovská kuchyň v tempu doby.
  Realizátor: Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332.
  Anotace projektu: Cílem projektu Školní cvičné žákovské kuchyně je seznámit žáky s novými formami přípravy pokrmů na moderních spotřebičích.
  Typ dotace: investiční charakter dotace z evropských fondů (např. IROP). 
  Název dotačního programu: Integrovaný regionální operační program - výzva MAS ORLICKO.
  Výše dotačního příspěvku: 383 475 Kč.
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem? Částečně. 
  O jakého partnera se jednalo? Zřizovatel školy - nutná spoluúčast 5 % na financování projektu.
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Dlouhodobou. Komentář: Jedná se o vybavení a zařízení s delší dobou využitelnosti.
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Žáci školy se touto cestou dostanou k možnosti držet krok se současnými trendy vaření s moderními spotřebiči v moderní žákovské kuchyni.
  Máte pro ostatní školy nějaký vzkaz? Školní cvičná žákovská kuchyň je využívanější než jsme čekali.
  Kontaktní osoba: Martin Falta (reditel@zsbcuo.cz).

  Další informace můžete nalézt zde

  více
 • Polytechnická herna s LEGO Mindstorms EV3 - Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332

  Polytechnická herna s LEGO Mindstorms EV3 - Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332

  Název projektu: Polytechnická herna s LEGO Mindstorms EV3.
  Realizátor: Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332.
  Anotace projektu: Polytechnická herna s LEGO Mindstorms EV3 nabídne žákům programování hravou formou prostřednictvím nových moderních programovatelných stavebnic a notebooků.
  Typ dotace: investiční charakter dotace z evropských fondů (např. IROP). 
  Název dotačního programu: Integrovaný regionální operační program, výzva MAS ORLICKO.
  Výše dotačního příspěvku: 406 500 Kč. 
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem? Částečně. 
  O jakého partnera se jednalo? Zřizovatel školy - nutná spoluúčast 5 % při financování projektu.
  Jednalo se jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Dlouhodobou. Komentář: S LEGO stavebnicemi budou moci žáci pracovat i v rámci projektových dnů školy.
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Možnost nabídnout žákům školy moderní a vyhledávané programovatelné stavebnice LEGO Mindstorms EV3.  
  Máte pro ostatní školy nějaký vzkaz? Programování a hra s polytechnickými stavebnicemi patří dnes k tradičním smysluplným možnostem volnočasových aktivit žáků.
  Kontaktní osoba: Martin Falta (reditel@zsbcuo.cz).

  Další informace o projektu můžete nalézt zde.

  více
 • Dětské dopravní hřiště na ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků

  Dětské dopravní hřiště na ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků

  Název projektu: Dětské dopravní hřiště na ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí.
  Realizátor: Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332.
  Anotace projektu: Dětská dopravní hřiště by měla být nedílnou součástí škol pro výuku dopravní výchovy.
  Typ dotace: krajské dotace.
  Název dotačního programu: Podpora výstavby dětských dopravních hřišť. 
  Výše dotačního příspěvku: 576 494 Kč.
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem? Částečně.
  O jakého partnera se jednalo? Zřizovatel školy - nutná spoluúčast 30 % při financování projektu.
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Dlouhodobou. Komentář: Na základě krajské dotace, vznikne na pozemku školy Dětské dopravní hřiště s veškerým zázemím jak pro školu, tak i pro ostatní organizace města a veřejnost.
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Dát možnost žákům seznámit se s dopravní výchovou v rámci družinový a dalších aktivit v rámci dopravní výchovy.
  Máte pro ostatní školy nějaký vzkaz? Krajské granty jsou z hlediska podání a administrace mnohem jednodušší.
  Kontaktní osoba: Martin Falta (reditel@zsbcuo.cz). 

  více
 • Přírodní zahrada - výroba hmyzích domečků - ZŠ a MŠ Libchavy

  Přírodní zahrada - výroba hmyzích domečků - ZŠ a MŠ Libchavy

  Název projektu: Přírodní zahrada - výroba hmyzích domečků.
  Realizátor: Základní škola a mateřská škola Libchavy.
  Anotace projektu: Společná aktivita žáků 8. a 9. ročníku základní školy a dětí z Mateřské školy Korálek byla součástí realizace projektu Přírodní úprava zahrady Mateřské školy Korálek v Libchavách. Cílem projektu je přeměna zahrady na „učebnu pod širým nebem“, která se stane nedílnou součástí aktivit školy se zcela novými prvky. Bude vytvořena přírodní zahrada, která bude hravá, obklopená inspirujícím prostředím, jež bude probouzet tvořivou energii, formovat přirozené talenty dětí a posilovat jejich osobnosti. Žáci 8. a 9. ročníku společně s dětmi vyráběli hmyzí domečky z přírodních materiálů. Žáci školy si předem připravili materiál i pomůcky, nastudovali postupy, vedli děti při práci, dbali na bezpečnost, s dětmi vedli diskuzi o hmyzu i o práci se dřevem. Pro děti byla spolupráce se staršími žáky přirozená, respektovali je a zapojily se do aktivit.
  Typ dotace: dotační program Státního fondu životního prostředí. 
  Název dotačního programu: SFŽP - výzva 16/2017.
  Výše dotačního příspěvku: 464 976 Kč.
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem? Částečně.
  O jakého partnera se jednalo? Zahradní architektka.
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Dlouhodobou.
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Přeměna zahrady, zapojení rodičů, žáků, dětí a veřejnosti do realizace.
  Kontaktní osoba: Veronika Vaňousová (v.vanousova@zslibchavy.cz). 

  více
 • Proč být hrdý Čech - ZŠ a MŠ Libchavy

  Proč být hrdý Čech - ZŠ a MŠ Libchavy

  Název projektu: Proč být hrdý Čech.
  Realizátor: Základní škola a mateřská škola Libchavy.
  Anotace projektu: Od pondělí 22. 10. 2018 do pátku 26. 10. 2018 proběhl v naší základní škole projektový
  týden věnovaný 100. výročí založení samostatného státu Čechů a Slováků. V průběhu
  celého týdne jsme si s žáky připomínali významné mezníky české historie, seznamovali
  jsme se s podmínkami života lidí v minulých desetiletích a poznávali zajímavé osobnosti
  minulosti i současnosti. Každý den se nesl v duchu společného hesla - otevíráme (nastínění tématu prostřednictvím filmů a besed), vyrážíme (cesty na významná místa v regionu spojená s významnými mezníky naší historie), získáváme (projektová výuka ve věkově smíšených skupinách), inspirujeme (besedy se zajímavými lidmi - hrdiny) a formulujeme (besedy co je hrdost, na co být hrdý). Některé besedy byly přístupné veřejnosti. Vyvrcholením celého týdne bylo vysazení lípy na prostranství před školou za účasti starostky obce, zastupitelů a řady občanů.
  Typ dotace: realizce projektu nevyžadovala finanční dotaci.
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem? Ano. 
  O jakého partnera se jednalo? Muzea v regionu, osobnosti pozvané na besedy.
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Jednorázovou aktivitu.
  Co u této aktivity vidíte jako nepřínosnější? Naladění všech žáků školy, naplnění vzdělávacích i výchovných cílů projektu. 
  Kontaktní osoba: Veronika Vaňousová (v.vanousova@zslibchavy.cz). 

  více
 • Rekonstrukce učebny přírodních věd pro Nádražku

  Rekonstrukce učebny přírodních věd pro Nádražku

  Název projektu: Rekonstrukce učebny přírodních věd pro Nádražku.
  Realizátor: Město Česká Třebová.
  Anotace: Zvýšení kvality a efektivity výuky - modernizace a zajištění kvalitního vybavení učebny přírodních věd povede ke zlepšení výuky přírodopisu a zeměpisu.
  Typ dotace: investiční charakter dotace z evropských fondů (např. IROP).
  Název dotačního programu: Integrovaný regionální operační program, 8. výzva MAS ORLICKO - IROP - Vzdělávání v klíčových kompetencích II.
  Výše dotačního příspěvku: 740 551,60 Kč.
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem? Ne.
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Jednorázovou.
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Nová učebna přírodopis-zeměpis, mohli jsme si pořídit i přírodníny, které jsou běžně pro školu nedostupné.
  Kontaktní osoba: Radim Kolář (radim.kolar@zsnadrazni.cz).

  Další informace o projektu se můžete dozvědět zde

  více
 • Rekonstrukce učebny ICT pro Nádražku

  Rekonstrukce učebny ICT pro Nádražku

  Název projektu: Rekonstrukce učebny ICT pro Nádražku.
  Realizátor: Město Česká Třebová.
  Anotace projektu: Zvýšení kvality a efektivity výuky - modernizace a zajištění kvalitního vybavení učebny ICT povede ke zlepšení výuky informatiky.
  Typ dotace: investiční charakter dotace z evropských fondů (např. z IROP).
  Název dotačního programu: Integrovaný operační program, 8. výzva MAS ORLICKO - IROP - Vzdělávání v klíčových kompetencích II.
  Výše dotačního příspěvku: 740 149,75 Kč.
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem? Ne.
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Jednorázovou. Komentář: vyzkoušel jsem si podat žádost samostatně.
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Nová zkušenost.
  Kontaktní osoba: Radim Kolář (radim.kolar@zsnadrazni.cz). 

  více
 • Modernizace jazykové učebny v Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice

  Modernizace jazykové učebny v Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice

  Název projektu: Modernizace jazykové učebny v Základní škole Česká Třebová, Nádražní ulice.
  Realizátor: Město Česká Třebová.
  Anotace projektu: Cílem projektu je modernizace jazykové učebny v prostorách ZŠ Česká Třebová, ve kterých probíhá výuka všech tříd II. stupně základní školy. Výuka v učebně se týká předmětů, které navazují na klíčovou kompetenci - komunikace v cizích jazycích.
  Typ dotace: Investiční charakter dotace z evropských fondů (např. u IROP).
  Název dotačního programu: 4. výzva MAS ORLICKO - IROP - Vzdělávání v klíčových kompetencích I.
  Výše dotačního příspěvku: 747 060,05 Kč.
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem? Částečně.
  O jakého partnera se jednalo? Regionální poradenská agentura, s.r.o.
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Jednorázovou. Komentář: důležitost týmové spolupráce - škola-město-MAS.
  Co u této aktivity vnímate jako nejpřínosnější? Škola získala moderní učebnu jazyků odpovídající 21. století. 
  Máte pro ostatní školy nějaký vzkaz? Nebát se a žádat!
  Kontaktní osoba: Radim Kolář (radim.kolar@zsnadrazni.cz).

  Více informací o projektu můžete také nalézt zde.

  více
 • Modernizace učebny dílen v Základní škole Česká Třebová, Nádražní ulice

  Modernizace učebny dílen v Základní škole Česká Třebová, Nádražní ulice

  Název projektu: Modernizace dílen v Základní škole Česká Třebová, Nádražní ulice.
  Realizátor: Město Česká Třebová.
  Anotace projektu: Výstupem navrhovaného projektu bude modernizace učebny dílen, jelikož stávající stav je již pro výuku žáků nevyhovující. Aktivitami projektu budou tedy drobné stavební úpravy a především pořízení vybavení nezbytného pro zlepšení kvality výuky.
  Typ dotace: investiční charakter dotace z evropských fondů (např. z IROP).
  Název dotačního programu: Integrovaný regionální operační program, 15. výzva MAS ORLICKO - IROP - Vzdělávání v klíčových kompetencích III. 
  Výše dotačního příspěvku: 1 499 946,94 Kč.
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem? Ano.
  O jakého partnera se jednalo? Ing. David Plíštil, Ph.D. - zpracování žádosti o dotaci, TENDRA spol. s r. o. - administrace dotačního projektu.
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Jednorázovou. Komentář: Napříště vždy ve spolupráci s agenturou.
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Fantastická nová učebna dílen s PC oddělením s 3D tiskárnou a plotrem.
  Kontaktní osoba: Radim Kolář (radim.kolar@zsnadrazni.cz). 
   

  více