• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve srpávním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky.

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Následující jednání proběhne v termínu 30. listopadu 2021, od 15:00 hod. v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí.

Členové Pracovní skupiny pro rovné příležitosti se v rámci projektu podílejí na přípravě podkladů a jednotlivých dokumentů, plánování a organizování workshopů a kulatých stolů a evaluaci projektu. Současně zajišťují kontakt a přenos informací s cílovými skupinami.

Složení Pracovní skupiny pro rovné příležitosti

Obec České Libchavy

Mgr. Soňa Applová

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí

Mgr. Ludmila Zapletalová

Základní škola a mateřská škola Sopotnice

Mgr. Helena Korábová

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Bc. Sylva Heulerová

Mateřské centrum Medvídek/zástupce rodičů

Kateřina Fišarová