• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve srpávním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky.

Pracovní skupina pro rovné příležitosti (MAP III)

Příští jednání proběhne v termínu 4. května 2023, od 15:30 hod., v Pedagogicko-psychologické poradně a speciálně pedagogickém centru v Ústí nad Orlicí.

Členové Pracovní skupiny pro rovné příležitosti se v rámci projektu podílejí na přípravě podkladů a jednotlivých dokumentů, plánování a organizování workshopů a kulatých stolů a evaluaci projektu. Současně zajišťují kontakt a přenos informací s cílovými skupinami.

Složení Pracovní skupiny pro rovné příležitosti

Základní škola a mateřská škola Sopotnice

Mgr. Helena Korábová

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Ústí nad Orlicí

Mgr. Ludmila Zapletalová

Obec Dlouhá Třebová

Ing. Kateřina Slezáková

Městský úřad Česká Třebová

JUDr. Eva Gibišová

Mateřské centrum Medvídek/zástupce rodičů

Kateřina Fišarová