• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Workshop: Finanční gramotnost pro mateřské školy

Workshop: Finanční gramotnost pro mateřské školy

Dne 3. 6. 2021 se od 14:00 do 16:00 hodin uskutečnil on-line formou workshop s názvem „Finanční gramotnost pro mateřské školy“.

Lektoři z programu Abeceda peněz nejprve účastníkům představili důležitost výuky finanční gramotnosti již v mateřských školách, také jim představili nejrůznější metody, pomůcky a nástroje, jak děti v této oblasti vzdělávat.
Následně došlo k představení zábavného výukového programu Abeceda peněz. 
Ke konci workshopu proběhla diskuze mezi lektory a pedagogy, kteří se podíleli o své zkušenosti v rámci výuky finanční gramotnosti v mateřských školách.

Jak hodnotili účastníci tento workshop?
„Workshop byl pro mě podnětný k další práci.“
„Kvalita workshopu byla na vysoké úrovni, nejvíce přínosná pro mě byla závěrečná diskuze.“

Tento workshop byl realizován v rámci aktivity 4.1 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností.

Přidat nový komentář