• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Stáž ŠKOLAMYŠL

Stáž ŠKOLAMYŠL

17. prosince 2020 proběhl výjezd do Litomyšle na stáž do Základní školy ŠKOLAMYŠL, v rámci otevřené aktivity Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností.

Základní škola ŠKOLAMYŠL je malou školou rodinného a komunitního typu vytvářející podmínky pro vzájemné poznání, úzké osobní vazby, spolupráci a hlubší poznání individualit všech spolupracujících členů „školní“ komunity. Žáci se zde vzdělávají ve věkově smíšených studijních skupinách/třídách. Na prvním stupni školy se jedná o dvě kmenové třídy, do nichž jsou zařazeni žáci z více než jednoho ročníku prvního stupně. Na druhém stupni školy se v souladu s platnými právními předpisy žáci rovněž vzdělávají ve věkově smíšených skupinách/třídách, nejčastěji dvouročnících.

Na místě na nás již čekala paní ředitelka, Mgr. Radoslava Renzová, která účastníky školou provedla, vysvětlila, jak to na škole funguje a jaká je její vize pro budoucnost. Účastníci se také zúčastnili náslechu ve výuce, po výuce pak sdíleli mezi sebou i pedagogy ze Školamyšle své poznatky a zkušenosti.

Věříme, že sdílení zkušeností bylo pro všechny strany prospěšné, a doufáme, že si účastníci odnesli spoustu užitečných rad a informací.

Stáž proběhla v rámci implementační aktivity 4.1 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností. Více informací o tomto projektu naleznete ZDE.

Přidat nový komentář