• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Typologie osobnosti a poznávací styly nadaných v ZŠ

Typologie osobnosti a poznávací styly nadaných v ZŠ
24. srpna 2020 se na Obecním úřadu v Libchavách (Dolní Libchavy 93) uskutečnil workshop s názvem Typologie osobnosti a poznávací styly nadaných v ZŠ.
Úvod patřil sdílení zkušeností mezi účastníky workshopu a lektorkou. Dále se účastníci dozvěděli vše podstatné týkající se důležitosti vstupní diagnostiky, stanovení cílů (zejména krátkodobých a přiměřeně náročných), interpersonálních vztahů a jejich vlivů na proces učení a socio-emoční vývoj. Workshop se také dotkl témat jako např. emoční pohoda nadaných dětí (perfekcionismus/pochybnosti o svých schopnostech/problémy s navazováním kontaktů/limitovanost multipotencionalitou + riziko přetížení dítěte), vrozené dispozice, kvalita interakce s prostředím, zpětná vazba u nadaných dětí, tvořivost, vnitřní motivace a očekávání dospělých osob (rodičů, učitelů,...). 
Hlavní část workshopu byla zaměřena na typologii osobnosti nadaných dětí a zároveň na vhled do základní terminologie. Účastníci se dozvěděli o různých dimenzích osobnosti nadaných dětí a jejich projevech v chování. Odlišnost může být nejen ve způsobu přijímání informací ("děti intuitivní" x "děti smyslové"), ale i v tom, podle čeho se rozhodují (myšlení x cítění), kam směřují svou psychickou energii (extravert x introvert) a podle zaměření osobnosti ke světu (rozhodování x vnímání). U každé dimenze osobnosti jim byly zároveň vysvětleny i potenciální chyby, kterých se lze dopouštět ve výchově.
Dále se lektorka také věnovala tématu osobnostní typologie ve vztahu k temperamentu nadaných dětí.
Lektorka svůj výklad po celou dobu doplňovala velkým množstvím konkrétních příkladů z praxe a na závěr workshopu byl dán prostor diskuzi a dotazům účastníků.
A jaké byly ohlasy účastníků?:
"Naprosto skvělé, svižné, výstižné - VŠE."
"Poučné."
"Pohodové."
"BEZVA!"
"Workshop byl pěkný a vyčerpávající."
"Celé OK - byla by potřeba více času! :-)"
"Zamyšlení nad pestrostí dětí i kolegy ve škole."
"Velmi příjemný projev lektorky."
"Skvělé seznámení se s problematikou."
Workshop proběhl v rámci implementační aktivity 4.1 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností. Jedná se o otevřenou aktivitu, do které se mohou zapojit všechny školy v území. Více informací o tomto projektu naleznete ZDE.

Fotogalerie

Nadaní v ZŠ

Přidat nový komentář