• Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve srpávním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky.

Dokumenty MAP I – MAP III pro OP VVV

Žambersko a Králicko

Finální MAP 

Zápisy

Dokumenty schválené Řídícím výborem