• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Pracovní skupina pro financování

Příští jednání se uskuteční 20. 04. 2020

Členové Pracovní skupiny pro financování se v rámci projektu vyjadřují k výstupům z Řídící pracovní skupiny, řeší konkrétní potřeby vzniklé v regionu, projednávají a připomínkují dokumenty a výstupy, a v neposlední řadě se aktivně účastní na procesu prioritizace investičních záměrů.

Složení Pracovní skupiny pro financování

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí

Ing. Helena Dvorská

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků

Mgr. Martin Falta

Mateřská škola, Ústí nad Orlicí, Lentilka, Heranova

Pavla Poslušná

Obec Orlické Podhůří

Ing. Mgr. Marie Kršková

Veřejnost

Ing. Jaromíra Žáčková 

 

Podklady k jednání pracovní skupiny: