• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Workshop - Metoda FIE ve školách

Workshop - Metoda FIE ve školách

Dne 20.09.2021, od 14:00 do 18:00 hodin, proběhl na VOŠ a SŠ technická Česká Třebová, pracoviště Skalka 1692, workshop na téma Metoda FIE ve školách, který byl určen všem učitelům 1. a 2. stupně ZŠ a pedagogům ve vzdělávání z Orlickoústecka a Českotřebovska, ale i Žamberska a Králicka.

Workshop byl zaměřen na představení a seznámení se s metodou FIE ve školách. Lektorka nejprve přestavila tuto metodu po teoretické stránce, a poté následovaly praktické ukázky, které spočívaly ve vyplnění tzv. pracovních listů. V průběhu práce na jednotlivých úkolech v pracovních listech probíhala diskuze. 

Na závěr workshopu byli účastníci informováni o instrumentech metody FIE a úrovních metody FIE (Basic, Standard). 
Metoda FIE má své nezastupitelné místo i nyní, jak potvrzuje stále širší úspěšná implementace metody v českém prostředí (školy, poradenská pracoviště, Vězeňská služba ČR, …) a existence výukových center metody v mnoha zemích světa.
A jaké byly ohlasy?

"Inspirativní a souznící s mým nastavením."

"Inspirativní."

"Praktické."

Přidat nový komentář