• Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve srpávním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky.

Investiční priority

Žambersko a Králicko

Přemýšlíte o rekonstrukci učebny fyziky či jazykovky nebo jste spolek, který potřebuje novou klubovnu? Sdělte nám své záměry a plány, my je zařadíme do nového Strategického rámce MAP (2021 - 2027), a tím splníte jednu ze základních podmínek pro případné financování Vašeho projektu z evropských fondů. Sbíráme nejen projektové záměry, které jsou financovatelné z evropských fondů, ale i takové, které je možné podpořit z jiných zdrojů (národní dotace, krajské dotace a další).

Jak na to?
1. Vyplňte on-line dotazník k projektovému záměru: https://forms.gle/AW3LP3xdj4AKr32eA (1 dotazník = 1 investiční záměr); dotazník je možné vyplňovat                 
do 6.5.2024
2. Zkontrolovaný formulář ve formě dokumentu zašleme na e-mail uvedený v on-line dotazníku (případné doplnění budeme konzultovat napřímo telefonicky s uvedenou kontaktní osobou).
3. Zaslaný formulář vytiskněte a nechte potvrdit jak svým statutárním zástupcem, tak i svým zřizovatelem (vlastnoruční podpis, datum a razítko).
4. Originál podepsaného formuláře doručte (osobně nebo poštou) na adresu MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, Žamberk, a to nejpozději do 20.5.2024.

5. Vámi doručený formulář bude zařazen do Strategického rámce MAP (2021 - 2027).

UPOZORŇUJEME, ŽE AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP (2021 - 2027) PROBÍHÁ JEDNOU ZA ŠEST MĚSÍCŮ. NOVÉ INVESTIČNÍ ZÁMĚRY ZASÍLEJTE PŘES ELEKTRONICKÝ DOTAZNÍK DO 6.5.2024. POTVRZENÉ ORIGINÁLY JE POTŘEBA DORUČIT DO KANCELÁŘE MAS ORLICKO, Z.S., NEJPOZDĚJI DO 20. května 2024.
V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit na to, že zejména ve větších městech je nutné, aby před podpisem zřizovatele schválila investiční záměr/y Rada města.