• Logo EU
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve srpávním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky.

Dokumenty MAP

Žambersko a Králicko

Finální MAP 

Formulář pro vyplnění plné moci - Řídící výbor MAP III

Zápisy

Dokumenty schválené Řídícím výborem