• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Dokumenty

Orlickoústecko a Českotřebovsko

 • Územní vymezení

  - Místní akční plán vzdělávání se zpracovává pro všechny obce ve správním obvodu ORP Ústí nad Orlicí a ORP Česká Třebová.

 • Zapojené subjekty

  - zapojené subjekty spoluvytvářejí širokou platformu spolupracující subjektů - tzv. partnerství.

 • Dokumenty MAP

  - Finální MAP, formulář plné moci k ŘV, zápisy, dokumenty schválené Řídícím výborem.

 • Investiční priority

  - nedílnou součástí MAP jsou investiční priority.

 • Knihovnička

  - Připravili jsme pro vás knihovničku s aktuálními tituly k vypůjčení.

 • Aktivity škol a Aktivity spolupráce

  - nedílnou součástí MAP jsou Aktivity poskytovatelů vzdělávání a jejich vzájemná spolupráce.

 • Další