• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Stáž ŠKOLAMYŠL II

Stáž ŠKOLAMYŠL II
Dne 11. října 2021 od 7:30 do 14:30 hod. se na Základní škole ŠKOLAMYŠL (Boženy Němcové 150, Litomyšl) uskutečnila Stáž ŠKOLAMYŠL II.
Cílem odborné stáže bylo seznámení se s fungováním základní školy ŠKOLAMYŠL v Litomyšli. Účastnici byli informováni o vzdělávacím systému ve věkově smíšených skupinách.  Dále jim byly představeny principy alternativního vzdělávání. Účastnici si také mohli všimnout, že základní škola ŠKOLAMYŠL funguje na bázi rodinného a komunitního typu. V průběhu celé stáže probíhala hojná diskuze a sdílení zkušeností. Lektorka sdílela s účastníky rovněž příklady dobré praxe. 
A jaké byly ohlasy?
"Tato stáž byla pro mě velice inspirující a zajímavá."
"Úžasné."
"Moc se mi tu líbilo, velmi přínosné, dobrá organizace."
"Upevnění a doplnění znalostí z oblasti kooperativního vyučování."
Stáž byla realizována v rámci implementačního projektu 4.1 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností.

Přidat nový komentář