• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Ukázková hodina - Práce s žákem s lehkým mentálním postižením

Ukázková hodina - Práce s žákem s lehkým mentálním postižením
Dne 13.01.2022 se od 14:00 do 16:00 hodin uskutečnila on-line ukázková hodina s názvem Práce s žákem s lehkým mentálním postižením. Ukázková hodina byla určená zejména všem učitelům 1. a 2. stupně ZŠ a asistentům pedagoga, kteří vzdělávají žáky s lehkým mentálním postižením, ze Žamberska a Králicka, ale i z Orlickoústecka a Českotřebovska. 
V úvodní části on-line ukázkové hodiny byla představena kazuistika žákyně, v současné době navštěvující 5. třídu běžné ZŠ. Postupně byly představeny metody a formy práce, nastavení PLPP, IVP a práci s doporučením ŠPZ. Pozornost byla věnována také hodnocení a hledání modelu spolupráce s PPP a rodiči.
Pro ukázku přímé práce byly využity videonahrávky, účastníci viděli i práci ve třídě i samostatnou práci pod vedením asistentky. Účastníci měli možno vidět výstupy práce – školní i domácí práce.
Poslední část ukázkové hodiny byla věnována dotazům, dovysvětlením a sdílení praxe účastníků.
A jaké byly ohlasy?
"Hodina byla z klasické praxe, nic nahraného nebo předem připraveného, proto velmi přínosná."
"Srozumitelné a přehledné předání zkušeností."
"Zkušenost s výukou konkrétního dítěte s LMP."
"Přínosné, obohacující."
"Se vzájemnou spoluprací se zvládne pomalu i nemožné."
Ukázková hodina byla realizována v rámci implementačního projektu 4.4 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností.

Přidat nový komentář