• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Ukázková hodina - Reedukace on-line

Ukázková hodina - Reedukace on-line

Ukázková hodina s názvem „Reedukace on-line“ byla uspořádána on-line formou 10. prosince 2020, od 13:00 do 15:00 hodin.
Tyto lekce jsou zaměřeny na nápravu některých specifických poruch učení, ke kterým jsou často přidruženy i obtíže s pozorností a hyperaktivitou. Žáci zde procvičují své schopnosti zamyslet se, zklidnit, přijít na to, co jim konkrétně pomáhá.
Při této ukázkové hodině mohli účastníci pozorovat spolupráci s žáky v oblasti rozvoje motoriky, v procvičování pravolevé orientace, v rozvoji verbální fluence, v rozvoji sluchové a zrakové percepce a v mnoha dalších oblastech a schopnostech.
Ukázková hodina byla realizována v rámci projektu Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností. Více informací o tomto projektu naleznete ZDE.
 

Přidat nový komentář