• Logo MAP UO
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Dokumenty MAP I – MAP III pro OP VVV

Orlickoústecko a Českotřebovsko

Finální MAP

Zápisy

Dokumenty schválené Řídícím výborem