• Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

 • Ukázková hodina Projektová výuka s tématem geografie
  11.04.2024
  Společné

  Ukázková hodina Projektová výuka s tématem geografie

  Projekt se týká SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.
  Projekt je realizován v rámci podaktivity 7 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností.

  Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností

  Ukázková hodina Projektová výuka s tématem geografie

  Ukázková hodina Projektová výuka s tématem geografie byla zrušena z důvodu malé účasti.

  Měla se uskutečnit dne 11. 4. 2024, od 8:00 – 10:00 hod. v MŠ a ZŠ Na Rovině, Lhotka 98, 560 02 Česká Třebová.

   

  Více informací k podaktivitě 7 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností na tomto odkaze.

  více
 • Logopedické hrátky s jógou smíchu
  03.04.2024
  Žamberk, Králíky

  Logopedické hrátky s jógou smíchu

  Projekt se týká SO ORP Žamberk a Králíky.
  Projekt je realizován v rámci podaktivity 7 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností.

  Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností

  Workshopy a aktivity zaměřené na sdílení zkušeností

  Dne 3. 4. 2024, od 14:00 do 18:00 hod. v MŠ Čtyřlístek Žamberk proběhl workshop s názvem Logopedické hrátky s jógou smíchu.

  Workshop byl zaměřen na témata:

  • co má společného jóga smíchu a rozvoj řeči,
  • základní prvky komunikace a jak je vědomě využít,
  • praktická cvičení a hry využitelné ve skupině i individuálně.

  Workshopem účastníky provedla lektorka Mgr. Martina Černá.

  A jaké byly ohlasy?

  „velmi zajímavý a přínosný workshop"

   

  Více informací na tomto odkaze.

  více
 • Jednání odborných pracovních skupin (ÚO_ČT)

  Jednání odborných pracovních skupin (ÚO_ČT)

  26. března 2024 proběhlo jednání pracovních skupin v rámci projektu MAP OP JAK na území Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

  Jednání se uskutečnilo v PPP a SPC Ústí nad Orlicí.

  Odborné pracovní skupiny se pod vedením odborné manažerky Jany Plotek Patočkové věnovaly bodům jednání, které si můžete prostudovat v jednotlivých zápisech z jednání (MDF ZDE) (RP ZDE).

  Přílohou zápisu je SWOT-3 Analýza, kterou členové pracovních skupin měli za úkol revidovat.

  Na závěr proběhla diskuze.

  Děkujeme všem členům pracovních skupin za jejich ochotu, nadšení i čas. Velmi si vzájemné spolupráce ceníme.

  více
 • Jednání odborných pracovních skupin (ŽA_KR)
  19.03.2024
  Žamberk, Králíky

  Jednání odborných pracovních skupin (ŽA_KR)

  19. března 2024 proběhlo jednání pracovních skupin v rámci projektu MAP OP JAK na území Žamberecka a Králicka.

  Jednání se uskutečnilo v  zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk.

  Odborné pracovní skupiny se pod vedením odborné manažerky Jany Plotek Patočkové věnovaly bodům jednání, které si můžete prostudovat v jednotlivých zápisech z jednání (MDF ZDE) (RP ZDE).

  Přílohou zápisu je SWOT-3 Analýza, kterou členové pracovních skupin měli za úkol revidovat.

  Na závěr proběhla diskuze.

  Děkujeme všem členům pracovních skupin za jejich ochotu, nadšení i čas. Velmi si vzájemné spolupráce ceníme.

  více
 • Jednání Řídícího výboru pro území Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

  Jednání Řídícího výboru pro území Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

  Dne 12. února 2024 proběhlo ustavující jednání Řídícího výboru pro území Ústí nad Orlicí a Česká Třebová, kde byl schválen Jednací řád a Statut ŘV.

  Dále byl řídícím výborem zvolen pan předseda a paní místopředsedkyně.
  Na závěr došlo ke schválení dokumentů Komunikačního plánu, Strategického rámce MAP a Harmonogramu evaluace.

  Zápis naleznete ZDE.

  více
 • Jednání Řídícího výboru pro území Žamberk a Králíky
  12.02.2024
  Žamberk, Králíky

  Jednání Řídícího výboru pro území Žamberk a Králíky

  Dne 12. února 2024 proběhlo ustavující jednání Řídícího výboru pro území Žamberk a Králíky, kde byl schválen Jednací řád a Statut ŘV.

  Dále byl řídícím výborem zvolen pan předseda a pan místopředseda.
  Na závěr došlo ke schválení dokumentů Komunikačního plánu, Strategického rámce MAP a Harmonogramu evaluace.

  Zápis naleznete ZDE.

  více
 • Matematické šifry na prvním stupni ZŠ
  07.02.2024
  Žamberk, Králíky

  Matematické šifry na prvním stupni ZŠ

  Projekt se týká SO ORP Žamberk a Králíky.
  Projekt je realizován v rámci podaktivity 7 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností.

  Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností

  Workshopy a aktivity zaměřené na sdílení zkušeností

  Dne 7. 2. 2024, od 12:30 do 16:30 hod. v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s. proběhl workshop s názvem Matematické šifry na prvním stupni ZŠ.

  Workshop byl zaměřen na seznámení se s různými hádankami, rébusy a šiframi, které pedagogové mohou využít při běžné výuce.

  V matematice se pod pojmem šifra může schovat cokoliv, co musíme odhalit, vypočítat, vyřešit, poskládat, najít kód atd.

  Účastník se seznámil s aktivitami Detektiv Stovkař, Geošifra, Škrtni a slož kód, Matematické rébusy, Násobilkový labyrint a jiné.

  Diferenciace výuky je v dnešní době nutností. Šifry nabízejí prostor jak pro děti nadané, tak i pro děti s logickým myšlením nebo vizuální představivostí.

  A jaké byly ohlasy?

  „Celá aktivita byla povzbuzující a inspirující."

  „Všechny aktivity byly úžasné."

  „Super!"

  „Výborná aktivita zaměřená na praxi."

  „Velmi motivující pro další činnosti při výuce."

  „Inspirující."

  „Získala jsem nové nápady a náměty."

   

  Více informací na tomto odkaze.

  více
 • Aktivity pro rozvíjení matematické gramotnosti v MŠ
  07.02.2024
  Žamberk, Králíky

  Aktivity pro rozvíjení matematické gramotnosti v MŠ

  Projekt se týká SO ORP Žamberk a Králíky.
  Projekt je realizován v rámci podaktivity 7 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností.

  Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností

  Workshopy a aktivity zaměřené na sdílení zkušeností

  Dne 7. 2. 2024, od 8:00 – 12:00 hod. v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s. proběhl workshop s názvem Aktivity pro rozvíjení matematické gramotnosti v MŠ.

  Workshop byl zaměřen na geometrickou představivost, hru s číslem, pohybové hry s počítáním, výrobu jednoduchých aktivit z papíru.

  Workshopem účastníky provedla paní lektorka Mgr. Jitka Grohmannová.

  A jaké byly ohlasy?

  „Všechny aktivity pro mě byly přínosné."

  „Paní lektorka skvělá 1*."

  „Bylo to opravdu moc přínosné, děkuji!"

  „Velice inspirativní."

  „Úžasně vedený workshop skvělou lektorkou. Moc děkuji."

  „Zajímavé a přínosné."

  „Příjemná atmosféra, skvělé nápady a inspirace."

  „Praktické a srozumitelné."

  Více informací na tomto odkaze.

  více
 • Workshop Portfolio dítěte v MŠ

  Workshop Portfolio dítěte v MŠ

  Projekt se týká SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.
  Projekt je realizován v rámci podaktivity 7 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností.

  Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností

  Portfolio dítěte v MŠ

  Dne 1. 2. 2024, od 14:00 – 18:00 hod. v PPP a SPC Ústí nad Orlicí proběhl workshop s názvem Portfolio dítěte v MŠ.

  Workshop byl zaměřen na pedagogické diagnostikování a individualizaci jako výchozí princip pedagogické činnosti v MŠ.
  Dále seznámil účastníky s:

  • portfoliem dítěte jakožto účinným nástrojem pedagogické diagnostiky,
  • formativním přístupem (praktické příklady z praxe mateřských škol).

  Workshopem účastníky provedla Mgr. Iva Škaloudová.

  A jaké byly ohlasy?

  „Perfektní workshop, spousta užitečných informací k tématu."

  „Lektorka má zkušenosti z praxe, vlídnost, chápavost a profesionalitu."

  „Děkuji za uspořádání myšlenek ohledně Portfolia, diagnostiky dítěte. Děkuji paní lektorce za pěkný workshop."

  „Velmi obsáhlá a inspirující aktivita s milou lektorkou, která ví, o čem mluví."

  „Obsáhlé a velmi poučné."

  „Velmi zajímavé a inspirující pro moji práci v MŠ."

  „Poznání a dobré rady."

  „Pěkné a inspirující, paní lektorka příjemná."

  „Workshop byl velmi efektivní a obohacující."

  Více informací na tomto odkaze.

  více
 • Jednání Pracovní skupiny pro financování (ÚO_ČT)

  Jednání Pracovní skupiny pro financování (ÚO_ČT)

  30. ledna 2024 proběhlo první jednání Pracovní skupiny pro financování v rámci projektu MAP OP JAK na území Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

  Jednání se uskutečnilo v PPP a SPC Ústí nad Orlicí.

  Pracovní skupina se pod vedením odborné manažerky Jany Plotek Patočkové věnovala bodům jednání, které si můžete prostudovat v zápise z jednání (zde).

  Na závěr proběhla diskuze.

  Děkujeme všem členům pracovní skupiny za jejich ochotu, nadšení i čas. Velmi si vzájemné spolupráce ceníme.

  více
 • Jednání Pracovní skupiny pro financování (ŽA_KR)
  23.01.2024
  Žamberk, Králíky

  Jednání Pracovní skupiny pro financování (ŽA_KR)

  23. ledna 2024 proběhlo první jednání Pracovní skupiny pro financování v rámci projektu MAP OP JAK na území Žamberecka a Králicka.

  Jednání se uskutečnilo v  zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk.

  Pracovní skupina se pod vedením odborné manažerky Jany Plotek Patočkové věnovala bodům jednání, které si můžete prostudovat v zápise z jednání (zde).

  Na závěr proběhla diskuze.

  Děkujeme všem členům pracovní skupiny za jejich ochotu, nadšení i čas. Velmi si vzájemné spolupráce ceníme.

  více
 • Jednání odborných pracovních skupin (ÚO_ČT)

  Jednání odborných pracovních skupin (ÚO_ČT)

  11. ledna 2024 proběhlo první jednání pracovních skupin v rámci projektu MAP OP JAK na území Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

  Jednání se uskutečnilo v PPP a SPC Ústí nad Orlicí.

  Odborné pracovní skupiny se pod vedením odborné manažerky Jany Plotek Patočkové věnovaly bodům jednání, které si můžete prostudovat v jednotlivých zápisech z jednání (MDF ZDE) (RP ZDE).

  Přílohou zápisu je Strategický rámec MAP - textová část, kterou členové pracovních skupin měli za úkol vypracovat.

  Na závěr proběhla diskuze.

  Děkujeme všem členům pracovních skupin za jejich ochotu, nadšení i čas. Velmi si vzájemné spolupráce ceníme.

  více