• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Proběhlé aktivity

Podívejte se na již zrealizované aktivity.

 • Ukázkové hodiny ve Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole v Ústí nad Orlicí

  Ukázkové hodiny ve Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole v Ústí nad Orlicí

  V úterý 20. března se na Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole v Ústí nad Orlicí uskutečnily 2 ukázkové hodiny.

  Jedna ukázková hodina byla zaměřena na výuku čtení a matematiky u dětí na 1. stupni, kteří mají poruchu autistického spektra a dětí se středně těžkou mentální retardací.

  Ve druhé se účastníci dozvěděli, jak probíhá práce s dětmi s poruchou autistického spektra a s dětmi se středně těžkou mentální retardací, které se připravují na zahájení povinné školní docházky.

  Ohlasy účastníků:

  • "Přínosná, určitě se dají využití některé aktivity."
  • "Hodina byla velmi povedená. Díky moc."
  • "Milá příjemná atmosféra, kde se děti cítí dobře a práce je baví."
  • "Inspirativní ukázka práce s nemluvícími dětmi."
  • "Zajímavý a poučný náhled do hodiny ve speciální škole."
  • "Skvěle zvládnutá hodina ve třídě s autisty."

  Chtěli bychom poděkovat učitelskému sboru za ochotu vézt ukázkové hodiny a paní ředitelce za umožnění uspořádat na její škole tyto vzdělávací aktivity. 

  více
 • Tisková zpráva k soutěži o Nejlepší (mimo)školní projekt
  14.03.2018
  Společné

  Tisková zpráva k soutěži o Nejlepší (mimo)školní projekt

  K soutěži o Nejlepší (mimo)školní projekt byla vydána tisková zpráva. Přečíst si ji můžete v přiloženém souboru. 

  více
 • Za MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová do VIDY míří Dům dětí a mládeže Kamarád

  Za MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová do VIDY míří Dům dětí a mládeže Kamarád

  Za prvenství v soutěži o nejlepší (mimo) školní projekt v SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová dnes převzaly cenu paní ředitelka Jana Endyšová z DDM Kamarád s Pavlou Šedivou, vedoucí z Klubu Rébus. Cenu předala za Řídící výbor MAP paní místostarostka Žáčková! I my se za realizační tým připojujeme s gratulací a přejeme šťastnou cestu 28.3. do VIDY !!

  více
 • Finální MAP schválen zřizovateli
  09.03.2018
  Společné

  Finální MAP schválen zřizovateli

  V průběhu měsíce února zřizovatelé škol v regionech Orlickoústecko, Českotřebovsko, Žamberecko a Králicko na svých jednáních (radách/zastupitelstvech měst a obcí) projednávali souhlas se závěrečným výstupem projektu MAP – tzv. finální MAP.

  Tento dokument je výstupem dvouletého (2016-2018) komunitního plánování ve vzdělávání. Obsahuje kromě úvodní analytické části (popisující současný stav předškolního a základního školství, neformálního a zájmového vzdělávání) strategickou část stanovující jednotlivé cíle, kterými bude podporována kvalita poskytovaného vzdělávání v regionu do roku 2023. Součástí finálního MAP je i tzv. Akční plán a Roční akční plán – jako souhrn konkrétních aktivit investičního a neinvestičního charakteru pro naplňování jednotlivých cílů.

  V regionu Orlickoústecko a Českotřebovsko vyjádřilo souhlas s finálním MAP 100 % všech zřizovatelů škol, v regionu Žamberecko a Králicko 96 % zřizovatelů.

  Touto cestou děkujeme všem zřizovatelům za poskytnutou součinnost a spolupráci při tvorbě finálního MAP!

  více
 • Předání ceny na základní škole v Červené Vodě
  08.03.2018
  Žamberk, Králíky

  Předání ceny na základní škole v Červené Vodě

  Čtvrteční dopoledne 8. března bylo ve znamení předávání cen v soutěži o nejlepší (mimo)školní projekt. Za MAP Žamberk a Králíky hlavní cenu, zájezd do vědeckotechnického centra VIDA, vyhrála Základní škola a mateřská škola Červená Voda za projekt Zdravé stravování. Cenu převzala paní třídní učitelka Mgr. Eva Veselá a IX. třída ZŠ. Cenu předal PaedDr. Miloš Harnych, člen Řídícího výboru MAP a místostarosta obce Červená Voda. Gratulujeme.

  více
 • Ukázková hodina na téma Český jazyk a matematika v prostředí Montessori 8. března

  Ukázková hodina na téma Český jazyk a matematika v prostředí Montessori 8. března

  Že je o téma výuky v prostředí Montessori zájem jsme se mohli přesvědčit 8. března během ukázkové hodiny na téma Český jazyk a matematika v prostředí Montessori, která proběhla v Základní škola Na rovině v České Třebové. V rámci dopoledního bloku se účastníci seznámili se základními prvky, na kterých je výuka postavena, získali inspiraci pro využití různých typů didaktických pomůcek a sdíleli své zkušenosti.  

  Ohlasy účastníků:

  • "Zajímavá, kreativní, respektující."
  • "Aktivní, pozitivní, fungující."
  • "Velmi klidní a pozitivní atmosféra."
  • "Takto si představuji vzdělávání dětí bez stresu s výsledkem skvělých lidí v dospělosti."

  Chtěli bychom poděkovat paní učitelce Barboře Jasanské a paní ředitelce Slavomíře Petrové za možnost zorganizování ukázkové hodiny. 

  více
 • Sdílení zkušeností mezi zapojenými žákovskými parlamenty a jejich koordinátory - MAP Žamberk a Králíky
  07.03.2018
  Žamberk, Králíky

  Sdílení zkušeností mezi zapojenými žákovskými parlamenty a jejich koordinátory - MAP Žamberk a Králíky

  Poskytnout podnětné prostředí pro sdílení zkušeností jak žákům tak pedagogům, vytvořit žákům žákovských parlamentů prostor k setkání se senátorem, který zastupuje území, ve kterém žijí a rozšířit povědomí o ostatních žákovských parlamentech z regionu měl za úkol společný výjezd žákovských parlamentů zapojených do projektu MAP. 

  7. března se uskutečnilo setkání s panem senátorem Petrem Šilarem, který zastupuje okres Ústí nad Orlicí v Senátu ČR. Žákovské parlamenty se podívaly do historických prostor Senátu a diskutovaly s panem senátorem.

  Doufáme, že nové vědomosti a zkušenosti žáci a pedagogové plně využijí.

  Chtěli bychom poděkovat panu senátorovi Petru Šilarovi za vstřícnost při organizování této aktivity a za ochotu se s zástupci žákovských parlamentů sejít.

  více
 • DDM Kamarád Česká Třebová a Základní škola Červená Voda vítězí v soutěži o nejlepší (mimo)školní projekt
  06.03.2018
  Společné

  DDM Kamarád Česká Třebová a Základní škola Červená Voda vítězí v soutěži o nejlepší (mimo)školní projekt

  Dne 5. 3. 2018 vylosovala tříčlenná komise 20 výherců z celkového počtu 269 hlasujících, kteří rozhodli o výběru dvou nejlepších (mimo)školních projektů v rámci místních akčních plánů vzdělávání Orlicko.  

  V regionu Orlickoústecko a Českotřebovsko získal nejvíce hlasů projekt Domu dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová s názvem Co jsme si vypěstovali, to si sníme.

  Na Žamberecku a Králicku u veřejnosti zvítězila aktivita spolupráce Základní školy a mateřské školy v Červené Vodě s názvem Zdravé stravování.

  Zástupci vítězných projektů získávají zájezd do zábavně-vědeckého parku VIDA v Brně a vylosovaní výherci obdrží dárkový poukaz na nákup literatury v hodnotě 2.000,- Kč.

  Vítězům a výhercům upřímně gratulujeme a děkujeme všem hlasujícím za účast v soutěži!

  Výherci z řad hlasujících

  Výsledky hlasování MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

  Výsledky hlasování MAP Žamberk a Králíky

   

  více
 • Sdílení zkušeností mezi zapojenými žákovskými parlamenty a jejich koordinátory - MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

  Sdílení zkušeností mezi zapojenými žákovskými parlamenty a jejich koordinátory - MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

  Poskytnout podnětné prostředí pro sdílení zkušeností jak žákům tak pedagogům, vytvořit žákům žákovských parlamentů prostor k setkání se senátorem, který zastupuje území, ve kterém žijí a rozšířit povědomí o ostatních žákovských parlamentech z regionu měl za úkol společný výjezd žákovských parlamentů zapojených do projektu MAP. 

  5. března se uskutečnilo setkání s panem senátorem Petrem Šilarem, který zastupuje okres Ústí nad Orlicí v Senátu ČR. Žákovské parlamenty se podívaly do historických prostor Senátu a diskutovaly s panem senátorem.

  Doufáme, že nové vědomosti a zkušenosti žáci a pedagogové plně využijí.

  Chtěli bychom poděkovat panu senátorovi Petru Šilarovi za vstřícnost při organizování této aktivity a za ochotu se s zástupci žákovských parlamentů sejít.

  více
 • Seminář na téma Jak učit a nezbláznit se
  02.03.2018
  Společné

  Seminář na téma Jak učit a nezbláznit se

  Dne 2. března se neslo v duchu osobnostního rozvoje.

  Hra na mravence pospíchajícího k uvolněné židli, (ne)bezpečná hra „nízkou holí“, hudba dřeva a chytajících rukou – to je malá ochutnávka toho, co měli možnost účastníci semináře prožít pod vedením německého pedagoga Thomase Pedroliho.         
  Ve druhé části semináře v D-Centru v Dolní Dobrouči, pod vedením ukrajinské doktorky integrativní medicíny Eleny Bogatyrenko, se zúčastnění naučili jak obnovovat a uchovávat své zdraví pomocí jednoduché metody terapie směry, spirální gymnastiky či twist terapie.

  Ohlasy účastníků:

  • "Obohacující."
  • "Super."
  • "Zábavné a poučné."
  • "Byla zde velmi uvolnění a přátelská atmosféra. Přitom hluboké znalosti."
  • "Originální setkání."
  • "Oči otevírající příjemné dopoledne plné nových metod a přístupů."
  • "Lečebné metody, cvičení použitelné pro své pracovní účely."
  • "Ladné naladěné se do celkové pohody."
  • "Obohacující."
  • "Příjemná atmosféra mi umožnola odreagovat se od pracovních povinností a tlaku."
  • "Uvědomila jsem si nepatrně, ač důležité věci, které mě v běžném životě ovlivňují."

  Chtěli bychom poděkovat lektorům, že vážili tak dlouhou cestu až k nám do podhůří Orlických hor, Římskokatolické farnosti v Dolní Dobrouči za poskytnutí prostor a Lesnímu klubu Letohrad za spolupráci při organizování semináře. 

  více
 • Ukázková hodina na téma Činnostní matematika

  Ukázková hodina na téma Činnostní matematika

  Možnost podívat se na výuku matematiky bez učebnic jen za využití didaktických pomůcek měli účastníci ukázkové hodiny na téma Činnostní matematika, která se uskutečnila 13. února na Základní škole a mateřské škole v Libchavách. 

  Ohlasy účastníků:
  "Děkuji za prostor k nahlédnutí."
  "Hodina plná použitelných nápadů, metod a strategií."

  Chtěli bychom poděkovat paní učitelce Mgr. Ivě Kittlitz za vedení ukázkové hodiny a paní ředitelce Mgr. Marii Linhartové za umožnost uspořádání ukázkové hodiny.

  více
 • Seminář na téma Diagnostika dítěte předškolního věku Letohrad
  13.02.2018
  Žamberk, Králíky

  Seminář na téma Diagnostika dítěte předškolního věku Letohrad

  Jsme velice rádi, že se k nám paní Mgr. Jiřina Bednářová z Pedagogicko-psychologické poradny Brno vrací. Tentokrát se na ní mohli těšit účastníci semináře Diagnostika dítěte předškolního věku, který se uskutečnil 13. února v zasedací místnosti Městského úřadu Letohrad. Seminář byl koncipován k seznámení s jednotlivými částmi pedagogické diagnostiky u předškolních a dětí a také na seznámení s metodickými pomůckami, které lze při diagnostice využít.

  Ohlasy účastníků:

  • "Velmi přínosný se spoustu užitečných a praktických informací."
  • "Paní Bednářová moc hezky mluvila, dokázala nás zaujmout. Seminář byl dobrý."
  • "Velmi přínosný, spousta praktických příkladů."
  • "Seminář byl velmi inspirující, z něhož mám chuť věnovat se něčemu novému."
  • "Bohaté, obsáhlé, těším se na pokračování."
  • "Kvalitní lektorka, příjemné povídání."
  • "Seminář byl velmi dobře připravený, prakticky skvěle uchopitelný."
  • "Naprostá nádhera."

  Chtěli bychom poděkovat paní Mgr. Bednářové za vedení semináře a městu Letohrad za poskytnutí prostor pro konání semináře.

  více