• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Proběhlé aktivity

Podívejte se na již zrealizované aktivity.

 • Letáky k projektům MAP I
  30.04.2018
  Společné

  Letáky k projektům MAP I

  Jako shrnutí projektů MAP I jsme se rozhodli vytvořit informační leták, ve které jsme se snažili shrnout všechny podstatné informace.

  Tyto letáky jsou k dispozici v kanceláři MAS ORLICKO, z.s. Zároveň do nich můžete nahlédnout v přiložených pdf souborech.

  více
 • Proběhlo závěrečné jednání Řídících výborů projektu MAP I
  27.04.2018
  Společné

  Proběhlo závěrečné jednání Řídících výborů projektu MAP I

  27. dubna proběhlo závěrečné jednání Řídících výborů  MAP I, které se uskutečnilo v Měšťanském pivovaře v Ústí nad Orlicí. V rámci tohoto jednání došlo ke schválení aktualizované verze Strategického rámce MAP a závěrečné sebehodnotící zprávy. Přidanou hodnotu mělo jednání díky účasti všech žákovských parlamentů, kteří se do projektu MAP zapojily, kdy zástupci parlamentů prezentovali výstupy zadaných úkolů.

  Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se do projektu MAP I zapojili. 

  více
 • Vítězové soutěže o nejlepší (mimo)školní projekt si užili svou výhru!
  28.03.2018
  Společné

  Vítězové soutěže o nejlepší (mimo)školní projekt si užili svou výhru!

  Pro čtyřicet žáků začaly velikonoční prázdniny už 28. 3. 2018 návštěvou vědecko-zábavního parku VIDA v Brně. Jako vítězové naší soutěže o nejlepší (mimo)školní projekt měli možnost nejen vidět, ale především na svých a svými těly vyzkoušet všechny vystavené exponáty, „projet“ si zábavní show s tematikou kolo a prostorově si prožít lov z pozice nejen predátora, ale i jeho kořisti, díky shlédnutí 3D filmu.  

  Vybraným žákům ZŠ a MŠ v Červené Vodě a vybraným návštěvníkům klubu Rébus z DDM Kamarád v České Třebové ještě jednou gratulujeme k výhře!

  více
 • Jednání Řídící pracovní skupiny MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

  Jednání Řídící pracovní skupiny MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

  22. března se od 14:30 v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí uskutečnilo jednání Řídící pracovní skupiny. V rámci tohoto jednání se členové Řídící pracovní skupiny věnovali tvorbě výstupů pro závěrečnou evaluaci projektu, která bude schválena 27. dubna na jednání Řídícího výboru MAP.

  více
 • Jednání Řídící pracovní skupiny MAP Žamberk a Králíky
  21.03.2018
  Žamberk, Králíky

  Jednání Řídící pracovní skupiny MAP Žamberk a Králíky

  21. března se v kanceláři MAS ORLICKO, z.s uskutečnilo jednání Řídící pracovní skupiny MAP Žamberk a Králíky. Cílem tohoto jednání bylo zpracovat odpovědi na zadané otázky týkající se fungování projektu MAP. Výstupy budou využity v záverečné evaluační zprávě, kterou bude Řídící výbor schvalovat 27. dubna.

  více
 • Ukázkové hodiny ve Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole v Ústí nad Orlicí

  Ukázkové hodiny ve Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole v Ústí nad Orlicí

  V úterý 20. března se na Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole v Ústí nad Orlicí uskutečnily 2 ukázkové hodiny.

  Jedna ukázková hodina byla zaměřena na výuku čtení a matematiky u dětí na 1. stupni, kteří mají poruchu autistického spektra a dětí se středně těžkou mentální retardací.

  Ve druhé se účastníci dozvěděli, jak probíhá práce s dětmi s poruchou autistického spektra a s dětmi se středně těžkou mentální retardací, které se připravují na zahájení povinné školní docházky.

  Ohlasy účastníků:

  • "Přínosná, určitě se dají využití některé aktivity."
  • "Hodina byla velmi povedená. Díky moc."
  • "Milá příjemná atmosféra, kde se děti cítí dobře a práce je baví."
  • "Inspirativní ukázka práce s nemluvícími dětmi."
  • "Zajímavý a poučný náhled do hodiny ve speciální škole."
  • "Skvěle zvládnutá hodina ve třídě s autisty."

  Chtěli bychom poděkovat učitelskému sboru za ochotu vézt ukázkové hodiny a paní ředitelce za umožnění uspořádat na její škole tyto vzdělávací aktivity. 

  více
 • Tisková zpráva k soutěži o Nejlepší (mimo)školní projekt
  14.03.2018
  Společné

  Tisková zpráva k soutěži o Nejlepší (mimo)školní projekt

  K soutěži o Nejlepší (mimo)školní projekt byla vydána tisková zpráva. Přečíst si ji můžete v přiloženém souboru. 

  více
 • Seminář na téma Diagnostika dítěte předškolního věku
  13.03.2018
  Žamberk, Králíky

  Seminář na téma Diagnostika dítěte předškolního věku

  Dne 13. března se uskutečnil další seminář na téma Diagnostika dítěte předškolního věku s paní lektorkou Mgr. Jiřinou Bednářovou z Pedagogicko-psychologické poradny Brno. Možná paní Bednářovou znáte jako spoluautorku metodického nástroje pro diagnostiku dětí předškolního věku s názvem Klokanův kufr. A právě na práci s Klokanovým kufrem a sdílení zkušeností v oblasti diagnostiky v mateřských školách se zaměřoval tento seminář.

  Ohlasy účastníků:

  • "Výborná lektorka."
  • "Velice pěkný."
  • "Přínosné a použitelné do praxe."
  • "Seminář byl pro mě přínosný a inspirativní."
  • "Seminář mi přinesl, spoustu užitečných praktických informací."

  Chtěli bychom poděkovat paní Mgr. Bednářové za vedení semináře a městu Letohrad za poskytnutí prostor pro konání semináře.

  více
 • Za MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová do VIDY míří Dům dětí a mládeže Kamarád

  Za MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová do VIDY míří Dům dětí a mládeže Kamarád

  Za prvenství v soutěži o nejlepší (mimo) školní projekt v SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová dnes převzaly cenu paní ředitelka Jana Endyšová z DDM Kamarád s Pavlou Šedivou, vedoucí z Klubu Rébus. Cenu předala za Řídící výbor MAP paní místostarostka Žáčková! I my se za realizační tým připojujeme s gratulací a přejeme šťastnou cestu 28.3. do VIDY !!

  více
 • Finální MAP schválen zřizovateli
  09.03.2018
  Společné

  Finální MAP schválen zřizovateli

  V průběhu měsíce února zřizovatelé škol v regionech Orlickoústecko, Českotřebovsko, Žamberecko a Králicko na svých jednáních (radách/zastupitelstvech měst a obcí) projednávali souhlas se závěrečným výstupem projektu MAP – tzv. finální MAP.

  Tento dokument je výstupem dvouletého (2016-2018) komunitního plánování ve vzdělávání. Obsahuje kromě úvodní analytické části (popisující současný stav předškolního a základního školství, neformálního a zájmového vzdělávání) strategickou část stanovující jednotlivé cíle, kterými bude podporována kvalita poskytovaného vzdělávání v regionu do roku 2023. Součástí finálního MAP je i tzv. Akční plán a Roční akční plán – jako souhrn konkrétních aktivit investičního a neinvestičního charakteru pro naplňování jednotlivých cílů.

  V regionu Orlickoústecko a Českotřebovsko vyjádřilo souhlas s finálním MAP 100 % všech zřizovatelů škol, v regionu Žamberecko a Králicko 96 % zřizovatelů.

  Touto cestou děkujeme všem zřizovatelům za poskytnutou součinnost a spolupráci při tvorbě finálního MAP!

  více
 • Předání ceny na základní škole v Červené Vodě
  08.03.2018
  Žamberk, Králíky

  Předání ceny na základní škole v Červené Vodě

  Čtvrteční dopoledne 8. března bylo ve znamení předávání cen v soutěži o nejlepší (mimo)školní projekt. Za MAP Žamberk a Králíky hlavní cenu, zájezd do vědeckotechnického centra VIDA, vyhrála Základní škola a mateřská škola Červená Voda za projekt Zdravé stravování. Cenu převzala paní třídní učitelka Mgr. Eva Veselá a IX. třída ZŠ. Cenu předal PaedDr. Miloš Harnych, člen Řídícího výboru MAP a místostarosta obce Červená Voda. Gratulujeme.

  více
 • Ukázková hodina na téma Český jazyk a matematika v prostředí Montessori 8. března

  Ukázková hodina na téma Český jazyk a matematika v prostředí Montessori 8. března

  Že je o téma výuky v prostředí Montessori zájem jsme se mohli přesvědčit 8. března během ukázkové hodiny na téma Český jazyk a matematika v prostředí Montessori, která proběhla v Základní škola Na rovině v České Třebové. V rámci dopoledního bloku se účastníci seznámili se základními prvky, na kterých je výuka postavena, získali inspiraci pro využití různých typů didaktických pomůcek a sdíleli své zkušenosti.  

  Ohlasy účastníků:

  • "Zajímavá, kreativní, respektující."
  • "Aktivní, pozitivní, fungující."
  • "Velmi klidní a pozitivní atmosféra."
  • "Takto si představuji vzdělávání dětí bez stresu s výsledkem skvělých lidí v dospělosti."

  Chtěli bychom poděkovat paní učitelce Barboře Jasanské a paní ředitelce Slavomíře Petrové za možnost zorganizování ukázkové hodiny. 

  více