• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Proběhlé aktivity

Podívejte se na již zrealizované aktivity.

 • Podpora polytechniky v České Třebové úspěšně zahájena

  Podpora polytechniky v České Třebové úspěšně zahájena

  Že ani o prázdninách nezahálíme, dosvědčuje fakt, že proběhla další schůzka k implementačním projektům MAP II. Tentokrát jsme se sešli s panem ředitelem ze VOŠ a SŠT Česká Třebová, kde budeme realizovat projekt na podporu spolupráce mezi VOŠ a SŠT Česká Třebová a českotřebovskými základními školami. Součástí tohoto projektu budou workshopy pro žáky základních škol, volnočasový kroužek i vzdělávací aktivity pro pedagogy základních škol. 

  Tento projekt je součástí velkého implementačního projektu s názvem Rozvoj spolupráce v oblasti polytechniky. 

  více
 • Úvodní schůzka ke COMDI
  27.06.2018
  Společné

  Úvodní schůzka ke COMDI

  27. června proběhla úvodní schůzka k projektu Rozvoj kompetencí výchovných poradců ZŠ, v rámci kterého budeme v zapojených školách pracovat s metodou COMDI. Účastníci se během schůzky dozvěděli základní harmonogram, termín úvodního zaškolení a byly zadány první úkoly. 

  více
 • Schůzka k dalšímu implementačnímu projektu úspěšně za námi

  Schůzka k dalšímu implementačnímu projektu úspěšně za námi

  25. června proběhla schůzka se zástupci zapojených mateřských školek do projektu Školní zahrady jako prostor k setkávání a vzdělávání. V rámci tohoto setkání jsme si připomněli, jak bude vypadat průběh projektu, ujasnili jsme si náplně práce jednotlivých pracovníků a zadali si úkoly do konce roku 2018.

   

  více
 • Od semínka po sklizeň úspěšně zahájeno úvodní schůzkou

  Od semínka po sklizeň úspěšně zahájeno úvodní schůzkou

  Další úvodní schůzku k projektům IMAP máme za sebou, tentokrát v DDM Kamarád Česká Třebová, kde budeme spolupracovat na projektu Od semínka po sklizeň, který je součástí většího projektu na téma Školní zahrady jako prostor k polytechnickému a přírodovědnému vzdělávání. 

  V rámci této schůzky jsme řešili harmonogram aktivity, organizační záležitosti i konkrétní náměty na jednotlivé workshopy, které budou v rámci projektu realizovány. 

   

  více
 • Proběhla úvodní schůzka ke projektu Rozvoj kompetencí pro pedagogickou diagnostiku předškolních dětí
  19.06.2018
  Žamberk, Králíky

  Proběhla úvodní schůzka ke projektu Rozvoj kompetencí pro pedagogickou diagnostiku předškolních dětí

  V úterý 19. června proběhla úvodní schůzka k projektu Rozvoj kompetencí pro pedagogickou diagnostiku předškolních dětí, který se pojí s pomůckou Klokanův kufr. V rámci této schůzky se zapojené školky dozvěděly informace k zahájení projektu, poznamenaly si termíny školení a ujasnily si harmonogram projektu.

  Těšíme se na další spolupráci se zapojenými školkami.  

  více
 • MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II schválen výběrovou komisí

  MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II schválen výběrovou komisí

  Na základě zápisu z výběrové komise, který byl zveřejněn 19. června, můžeme začít u projektu Místní akční plán vzdělávání Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II připravovat dokumenty k vydání právního aktu. 

  V průběhu příštího týdne (od 25. června) nás čekají úvodní schůzky k projektům Rozvoj kompetencí výchovných poradců ZŠ a Školní zahrady jako prostor k setkávání a vzdělávání.

  více
 • MAP Žamberk a Králíky II úspěšně prošel výběrovou komisí
  14.06.2018
  Společné

  MAP Žamberk a Králíky II úspěšně prošel výběrovou komisí

  MAP Žamberk a Králíky úspěšně prošel výběrovou komisí a v současné době pracujeme na doložení všech dokumentů k právnímu aktu. 

  U MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová stále čekáme na vyjádření výběrové komise. 

  U obou projektů probíhají úvodní schůzky, v rámci kterých se scházíme se zapojenými školami a organizacemi. Řešíme zde organizační záležitosti a připravujeme jednotlivé aktivity na "ostrý" start. 

  více
 • Schvalování projektu MAP II ze strany MŠMT je v plném proudu
  14.05.2018
  Společné

  Schvalování projektu MAP II ze strany MŠMT je v plném proudu

  To, že jsme 30. dubna 2018 úspěšně zakončili projekty MAP I, už víte. Ale čemu se věnujeme od 1. května? 1. května jsme zahájili realizaci projektů MAP II, které plně navazují na projekty MAP I. 

  Změnou, která přišla s novými projekty, je výměna hlavního manažera projektu, kdy se novou tváří realizačního týmu MAP stala místo Ing. Hrušky Lenka Šťovíčková. 

  Od podání žádosti v polovině února naše projekty úspěšné prošly formálním hodnocením a v současné době čekáme na věcné hodnocení ze strany MŠMT. Předpokládáme, že informaci o výsledku hodnocení získáme nejpozději do konce května.

  A čemu se v kanceláři MAP v mezičase věnujeme? Připravujeme jednotlivé implementační projekty na zahájení, přemýšlíme nad správným nastavením pracovních skupin, Řídících výborů a realizačního týmu a zároveň studujeme materiály, které budeme v průběhu projektů nadále potřebovat.

   

  Krátké shrnutí k projektům MAP II:

  Pro území Žamberecko a Králicko byla podána žádost o podporu ve výši 13,8 mld. Kč a pro Orlickoústecko a Českotřebovsko ve výši 13 mld. Kč s předpokládanou dobou realizace u obou projektů od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2022.
  Každý projekt bude rozdělen na 2 velké celky, které se mezi sebou budou provazovat. V rámci aktivity s názvem Rozvoj a aktualizace MAP budeme pokračovat ve strategickém plánování. Dojde k aktualizaci analytické části MAP, Strategického rámce MAP či Ročního akčního plánu. Budou realizovány workshopy, kulaté stoly, ukázkové hodiny se zaměřením na kvalitní inkluzivní vzdělávání. Zároveň budou fungovat pracovní skupiny.
  Druhou části bude tzv. Implementace MAP. Na jaké aktivity se v rámci implementace můžete těšit? Budeme dále organizovat osvědčené workshopy, kulaté stoly a ukázkové hodiny. Společně se školami, které projevily zájem, budeme testovat metodu COMDI, podpoříme činnost na školních zahradách, zkusíme vytvořit stručný dokument o místním regionu. Představíme pedagogům mateřských škol nové metody práce a ve spolupráci se středními školami a neziskovými organizacemi budeme pro žáky do 15 let pořádat polytechnické zájmové kroužky. Zkrátka čeká nás mnoho zajímavých aktivit, které se naplno rozběhnou od září 2018.

  více
 • Letáky k projektům MAP I
  30.04.2018
  Společné

  Letáky k projektům MAP I

  Jako shrnutí projektů MAP I jsme se rozhodli vytvořit informační leták, ve které jsme se snažili shrnout všechny podstatné informace.

  Tyto letáky jsou k dispozici v kanceláři MAS ORLICKO, z.s. Zároveň do nich můžete nahlédnout v přiložených pdf souborech.

  více
 • Proběhlo závěrečné jednání Řídících výborů projektu MAP I
  27.04.2018
  Společné

  Proběhlo závěrečné jednání Řídících výborů projektu MAP I

  27. dubna proběhlo závěrečné jednání Řídících výborů  MAP I, které se uskutečnilo v Měšťanském pivovaře v Ústí nad Orlicí. V rámci tohoto jednání došlo ke schválení aktualizované verze Strategického rámce MAP a závěrečné sebehodnotící zprávy. Přidanou hodnotu mělo jednání díky účasti všech žákovských parlamentů, kteří se do projektu MAP zapojily, kdy zástupci parlamentů prezentovali výstupy zadaných úkolů.

  Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se do projektu MAP I zapojili. 

  více
 • Vítězové soutěže o nejlepší (mimo)školní projekt si užili svou výhru!
  28.03.2018
  Společné

  Vítězové soutěže o nejlepší (mimo)školní projekt si užili svou výhru!

  Pro čtyřicet žáků začaly velikonoční prázdniny už 28. 3. 2018 návštěvou vědecko-zábavního parku VIDA v Brně. Jako vítězové naší soutěže o nejlepší (mimo)školní projekt měli možnost nejen vidět, ale především na svých a svými těly vyzkoušet všechny vystavené exponáty, „projet“ si zábavní show s tematikou kolo a prostorově si prožít lov z pozice nejen predátora, ale i jeho kořisti, díky shlédnutí 3D filmu.  

  Vybraným žákům ZŠ a MŠ v Červené Vodě a vybraným návštěvníkům klubu Rébus z DDM Kamarád v České Třebové ještě jednou gratulujeme k výhře!

  více
 • Jednání Řídící pracovní skupiny MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

  Jednání Řídící pracovní skupiny MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

  22. března se od 14:30 v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí uskutečnilo jednání Řídící pracovní skupiny. V rámci tohoto jednání se členové Řídící pracovní skupiny věnovali tvorbě výstupů pro závěrečnou evaluaci projektu, která bude schválena 27. dubna na jednání Řídícího výboru MAP.

  více