• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

 • Nápadník metod pro výuku českého jazyka
  22.10.2019
  Žamberk, Králíky

  Nápadník metod pro výuku českého jazyka

   

  Dne 22. října 2019 proběhl na Gymnáziu Žamberk workshop s názvem Nápadník metod pro výuku českého jazyka.

  více
 • Dokumentace v MŠ
  10.10.2019
  Žamberk, Králíky

  Dokumentace v MŠ

  10. října proběhl v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s. workshop s názvem Dokumentace v MŠ, který vedla paní Mgr. Iva Škaloudová

  více
 • Jak na polytechniku v mateřské škole

  Jak na polytechniku v mateřské škole

  10. října 2019 proběhly na Základní škole Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 dva na sebe navazující workshopy. Dopolední program nesl název Hledám, bádám - tedy jsem, který se zaměřoval na badatelsky orientovanou výuku v mateřské škole. Odpolední program Co dovedou ruce aneb bez kladívka ani ránu byl koncipován na pracovní činnosti v mateřských školách. Celý den vedla paní Eva Sůrová

  Ohlasy na workshopy od účastnic byly následující:

  • "Super - spousta nápadů a inspirace pro zařazení polytechniky do výchovné činnosti."
  • "Pestrý, prožitkový a přínosný."
  • "Je dobré podporovat učitele v polytechnice a otevírat možnosti dětem."
  • "Inspirace a ujištění nehledat ve věcech těžkosti."
  • "Přinesl mi nové nápady."
  • "Spoustu nápadů a námětu pro vybavení center."
  • "Rozšížení znalostí a dovedností v oblasti badání a řemesel."

  Chtěli bychom poděkovat panu řediteli Základní školy Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 za poskytnutí prostor. Workshopy byly realizovány v rámci implementačního projektu Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v rámci předškolního vzdělávání ze SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Více informací o projektu naleznete ZDE.  

  více
 • Připomínkování zpracovávaných dokumentů - podzim 2019
  08.10.2019
  Společné

  Připomínkování zpracovávaných dokumentů - podzim 2019

  Od 1. do 8. října probíhalo v rámci projektů MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II a MAP Žamberk a Králíky II veřejné připomínkování těchto dokumentů:

  • Strategický rámec MAP verze 7.0;
  • Analytická část MAP verze 3.0;
  • Revize SWOT-3 analýzy;
   • Vize;
   • Východiska pro strategickou část - problémové oblasti a priority.

  Připomínky k těmto dokumentům budou vypořádány jednotlivými řídícími pracovními skupinami (vždy pro dané území) a pracovními skupinami pro financování. Tyto dokumenty budou následně schváleny Řídícími výbory, které proběhnou 24. října 2019.

   

  více
 • Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole

  Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole

  1. října proběhlo v Mateřské škole Ústí nad Orlicí, Na Výsluní setkání na téma Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Toto setkání vedla paní Mgr. Lenka Mejdrová z Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí. 
  V rámci setkání diskutovali zástupci mateřských škol o novele vyhlášky ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a řešili příklady z konkrétních mateřských škol.

  Ohlasy účastnic: 

  • "Dozvěděla jsem se potřebné informace."
  • "Zajímavý, dozvěděla jsem se nové zajimé informace od 1. 1. 2020."
  • "Příjemný, hezké podněty od učitelek z jiné mateřské školy."

  Chtěli bychom poděkovat paní ředitelce Mateřské školy Ústí nad Orlicí, Na Výsluní za poskytnutí prostor. Setkání bylo realizováno v rámci implementačního projektu Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v rámci předškolního vzdělávání ze SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Více informací o projektu naleznete ZDE.  

   

   

  více
 • Jednání pracovních skupin

  Jednání pracovních skupin

  16. září 2019 a 17. září proběhla jednání všech pracovních skupin. Členové pracovních skupin se v rámci těchto jednání věnovali revizi dokumentů, které jsou v rámci projektu MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II zpracovávany. Jednalo se o analýzu stavu a potřeb, revizi SWOT-3 analýzy, problémových oblasti a priorit, vizi a jednotlivé cíle Strategického rámce MAP. 

  více
 • Jednání pracovních skupin
  11.09.2019
  Žamberk, Králíky

  Jednání pracovních skupin

  Během září a října 2019 proběhlo několik jednání pracovních skupin na území Žamberecka a Králicka.

  více
 • Shrnutí 1. roku projektu v jednotlivých aktivitách
  21.08.2019
  Společné

  Shrnutí 1. roku projektu v jednotlivých aktivitách

  Připravili jsme pro vás přehledné shrnutí toho, co všechno jsme pro vás zrealizovali za školní rok 2018/2019.

  více
 • Příměstský tábor Setkání s technikou a přírodními vědami

  Příměstský tábor Setkání s technikou a přírodními vědami

  08. - 12. 07. 2019 proběhl na Střední škole uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí příměstský tábor ve spolupráci s Místní akční skupinou Orlicko.

  více
 • Přehled proběhlých aktivit za červen 2019
  01.07.2019
  Společné

  Přehled proběhlých aktivit za červen 2019

  Připravili jsme pro vás přehled červnových aktivit. Podívejte se, co všechno jsme zrealizovali a na čem jsme se podíleli.

  více
 • Užitečné odkazy
  01.07.2019
  Společné

  Užitečné odkazy

  Zajímavé odkazy pro rodiče i pedagogy. Najdete zde metodické pomůcky, inspirace pro výuku i tematické zprávy.

  více
 • Dokumenty schválené Řídícími výbory
  24.06.2019
  Společné

  Dokumenty schválené Řídícími výbory

  V průběhu června proběhlo per rollam jednání řídících výborů. V záložce Dokumenty jsou zveřejněny tyto schválené dokumenty:

  • Agregovaný popis potřeb škol;
  • Průběžná sebehodnotící zpráva o průběhu projektu;
  • Průběžné vyhodnocení ročního akčního plánu na školní rok 2018/2019. 

  Projekt MAP Žamberk a Králíky má dokumenty zveřejněny zde, MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová zde.

  více