• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Přehled proběhlých implementačních aktivit za říjen

Přehled proběhlých implementačních aktivit za říjen

Zajímá vás, jaké akce jsme v říjnu pořádali? Přehled implementačních aktivit, které v říjnu 2018 proběhly je tady!

Proběhlé aktivity na území SO ORP Žamberk a Králíky

 • 3. 10. 2018 byl zahájen volnočasový kroužek s názvem Dědečkova dílna. Tento kroužek probíhá ve spolupráci s organizací Cesta pro rodinu, z.ú. v Žamberku. V rámci kroužku si děti vyzkouší pracovat s mnoha materiály, zajímavým nářadím a naučí se používat různé přístroje. Fotografie z kroužku a  informace o tomto projektu najdete ZDE.
 • 3. 10. 2018 byl zahájen také volnočasový kroužek v Letohradě, který se zaměřuje na železniční modelářství, na kterém se děti budou přímo podílet na tvorbě modelu železnic. Tento kroužek vznikl při PSŠ Letohrad. Více informací o tomto projektu najdete ZDE.
 • 9. 10. 2018 jsme se spolu s 67 žáky 8. a 9. tříd několika ZŠ vypravili v rámci Projektového dne pro volbu povolání na Střední školu zemědělskou a veterinární LanškrounCelý den jsme si výborně užili! Pedagogičtí pracovníci i studenti SŠ pro nás měli připraveno několik stanovišť, po kterých nás studenti SŠ provedli a učitelé žákům ukázali, co všechno si mohou vyzkoušet. A tak se žáci v menších skupinkách rozptýlili po venkovních i vnitřních prostorách SŠ a vyzkoušeli si jízdu na koních i v traktorech, vodili si malé telátko (viděli i čerstvě narozené jednodenní tele), cvičili psy, poznávali kosti i různé zemědělské produkty, podívali se do krásného arboreta s rybníčkem a nakrmili kozy, ovce i oslíka. Navíc se dozvěděli spoustu informací o škole, jednotlivých oborech, chovaných zvířatech i péči o ně. Fotogalerii z projektového dne a informace o tomto projektu najdete ZDE.
 • 9. a 31. 10. 2018 proběhly prohlubující semináře k Pedagogické diagnostice předškolních dětí v Letohradě. Semináře zaměřující se na zrakové vnímání, matematické představy a orientaci v čase a prostoru vedla paní lektorka Mgr. Jiřina Bednářová a přítomným názorně ukázala a vysvětlila, jak Klokanovy kufry efektivně používat, co všechno obsahují a jak s nimi ve školce pracovat. Fotogalerii ze seminářů i informace o projektu najdete ZDE.
 • 24. 10. 2018 proběhla na Základní škole v Červené Vodě úvodní schůzka k projektu Cesta k otevřené škole. Více informací o tomto projektu najdete ZDE.

Proběhlé aktivity na území SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

 • 3. 10. 2018 proběhlo v Ústí nad Orlicí setkání ředitelek a vedoucích mateřských škol k tématu Šablon II. Program setkání byl zaměřen na sdílení zkušeností s realizací Šablon I a seznámení s informacemi k Šablonám II. Setkání proběhlo v rámci projektu Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků mateřských škol. Více informací o tomto projektu najdete ZDE.
 • 11. a 12. 10. 2018 proběhl v Klubu Rébus v České Třebové workshop s názvem Úprava zahrad, na kterém se podílely především děti. Fotogalerii z workshopu a informace o projektu najdete ZDE.
 • 24. 10. 2018 proběhla na VOŠ a SŠT Česká Třebová informativní schůzka k projektu Spolupráce VOŠ a SŠT Česká Třebová a základních škol v České Třebové. Více informací o tomto projektu najdete ZDE.

Společné aktivity pro území SO ORP Žamberk a Králíky i pro SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

 • Během měsíce října probíhala v rámci projektu Rozvoj kompetencí výchovných poradců ZŠ školení II. stupně COMDI. Více informací o tomto projektu najdete ZDE.
 • 13. 10. 2018 - V rámci otevřené aktivity Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností byla 13. října 2018 uspořádána celodenní odborná tuzemská stáž do Elipsa Montessori centra v Pardubicích. Při tomto zařízení funguje péče o děti 0-2 roky jeslového typu a mateřská škola pro děti 3-6 let. Fotogalerii z této akce najdete ZDE a informace o tomto projektu najdete ZDE.

Pokud vás naše činnost v rámci implementačních aktivit zaujala, můžete se podívat také na přehled všech našich implementačních aktivit v sekci DLOUHODOBÉ AKTIVITY nebo na odkaze ZDE. Každá implementační aktivita má vytvořenou vlastní stránku, na které najdete popis dané aktivity, vytyčené cíle, plánovaný harmonogram, zapojené subjekty, přínosy pro území/žáky/školy, aktuální informace, popřípadě zprávy o plánovaných či proběhlých akcích včetně fotografií.

Přidat nový komentář