• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků předškolního vzdělávání

26.10.2018

Projekt se týká SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků

předškolního vzdělávání

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání a usnadnění dětem přechod z MŠ na ZŠ. Tento projekt dále podporuje vzdělávání učitelů a motivuje k využívání efektivních metod výuky pro danou oblast. Také podporuje efektivní spolupráci všech aktérů vzdělávání na regionální úrovni a propojování formálního, neformálního a zájmového vzdělávání.

 

Zapojené subjekty:
 • MŠ v SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

Harmonogram:

 • 21. 11. 2019 - Odborná stáž do MŠ Klubíčko Pardubice
 • 7/2018 - 4/2022 - 12 vzdělávacích aktivit pro pedagogické pracovníky
 • 7/2018 - 4/2022 - 3 odborné stáže
 • 7/2018 - 4/2022 - 6 schůzek vedení školek

Co projekt přinese:

Pedagogickým pracovníkům:
 • profesní růst
 • podporu ve sdílení a kolegiální podporu
 • spolupráci a možnost setkávání pracovníků MŠ
 • 4 vzdělávací aktivity ročně
 • odborné stáže
Dětem:
 • kvalitnější předškolní vzdělávání
 • kvalifikovanější pedagogické pracovníky v MŠ
 • snazší přechod z MŠ na ZŠ

 

Aktuální informace

pro zapojené školy

Odborná manažerka a kontaktní osoba:
Mgr. Adéla Bednářová 
bednarova@mas.orlicko.cz, 735 755 725.

 

 

Proběhlé aktivity

úspěšně za námi

21. 11. 2019 - Odborná stáž v MŠ Klubíčko Pardubice

Podrobnější informace z této stáže včetně fotogalerie naleznete na odkaze ZDE.

10. 10. 2019 - workshopy Jak na polytechniku v mateřské škole? 

Podrobnější informace o tomto setkání včetně fotogalerie naleznete na odkaze ZDE.

1. 10. 2019 - Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole

Podrobnější informace o tomto setkání včetně fotogalerie naleznete na odkaze ZDE.

2. 4. 2019 - Setkání ředitelek a vedoucích učitelek MŠ - Dokumentace v MŠ

Podrobnější informace o tomto setkání včetně fotogalerie naleznete na odkaze ZDE.

3. 10. 2018 - Setkání ředitelek a vedoucích učitelek MŠ - Šablony II

Podrobnější informace o tomto setkání včetně fotogalerie naleznete na odkaze ZDE.