• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Rozvoj kompetencí výchovných poradců ZŠ

03.10.2018

 

 

Rozvoj kompetencí výchovných poradců ZŠ

neboli program COMDI

Co to znamená, to COMDI?
 
COMDI je název pracovní a počítačové diagnostiky, pomocí které budeme schopni otestovat stovky žáků základních škol. Výsledky tohoto testování budou žákům sloužit jako inspirace pro výběr dalšího studia.
 
 
 • Cílem projektu je rozvoj kompetencí výchovných poradců základních škol, zavedení a ověření nových metod.
 • Projekt se zaměřuje na proškolení výchovných poradců pro práci s výstupy profesní diagnostiky nástrojem COMDI (více na http://www.comdi.cz/)
 • Samotné testování žáků bude provádět jiný pracovník (tester). Během projektu budou testování žáci 8 tříd a to po dobu 3 školních let.
 • Během projektu budou mít výchovní poradci zajištěného tutora, který jim bude poskytovat metodickou podporu.

 

Do programu COMDI se zapojily tyto školy:

 • Základní škola a mateřská škola Červená Voda

 • Základní škola Jablonné nad Orlicí

 • Základní škola Letohrad, U Dvora 745

 • Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí

 • Základní škola a mateřská škola Libchavy

 • Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11

 • Základní škola Dolní Dobrouč

Harmonogram:

Říjen 2018 – červen 2019 - 1. běh, cca 60 dětí /škola (dvě osmé třídy);
Září 2019 – červen 2020 - 2. běh
Září 2020 – červen 2021 - 3. běh
Září 2021 – duben 2022 vyhodnocení, sdílení, zpracování výstupů.

 

Co projekt přinese?
Žákům a jejich rodičům:
 • Zjištění profesních předpokladů dětí a nápady na navazující studium.
Pedagogickým pracovníkům:
 • Zvýšení kompetencí výchovných poradců.
Našemu regionu:
 • Vytvoření sítě pracovníků, kteří mohou sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe.
 • Proškolené odborníky, kteří mohou působit jako tutoři pro další zájemce.

Aktuální informace

... pro zapojené školy

Od 13. 9. 2018 probíhá na každé zapojené ZŠ testování tzv. náslechových skupin, do kterých mohou být zapojeni i žáci 9. ročníků. 
 
Kontaktní osoby:
 
 • MAP Žamberk a Králíky: Michaela Boková, michaela.bokova@centrum.cz, 737 487 337
 • MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová: Adéla Bednářová, bednarova@mas.orlicko.cz, 735 755 725.
 
 

Proběhlé aktivity

úspěšně za námi

12. 9. 2018 - Úvodní školení COMDI

12. 9. 2018 proběhlo na ZŠ U Dvora Letohrad proškolení výchovných poradců, tutorů i testerů, kteří budou do testování studentů zapojeni.