• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Rozvoj kompetencí výchovných poradců ZŠ

03.10.2018

Projekt se týká SO ORP Žamberk a Králíky i SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Rozvoj kompetencí výchovných poradců ZŠ

neboli program COMDI

Co to znamená, to COMDI?
 
COMDI je název pracovní a počítačové diagnostiky, pomocí které budeme schopni otestovat stovky žáků základních škol. Výsledky tohoto testování budou žákům sloužit jako inspirace pro výběr dalšího studia.
 
 
 • Cílem projektu je rozvoj kompetencí výchovných poradců základních škol, zavedení a ověření nových metod.
 • Projekt se zaměřuje na proškolení výchovných poradců pro práci s výstupy profesní diagnostiky nástrojem COMDI (více na http://www.comdi.cz/)
 • Samotné testování žáků bude provádět jiný pracovník (tester). Během projektu budou testování žáci 8. tříd a to po dobu 3 školních let.
 • Během projektu budou mít výchovní poradci zajištěného tutora, který jim bude poskytovat metodickou podporu.

 

Do programu COMDI se zapojily tyto školy:

 • Základní škola a mateřská škola Červená Voda

 • Základní škola Jablonné nad Orlicí

 • Základní škola Letohrad, U Dvora 745

 • Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí

 • Základní škola a mateřská škola Libchavy

 • Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11

 • Základní škola Dolní Dobrouč

Harmonogram:

 • Září 2019 – červen 2020 - 2. běh
 • 12. 11. 2019 - Sdílecí schůzka pro území SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová
 • 18. 11. 2019 - Sdílecí schůzka pro území SO ORP Žamberk a Králíky
 • Září 2020 – červen 2021 - 3. běh
 • Září 2021 – duben 2022 vyhodnocení, sdílení, zpracování výstupů.

 

Co projekt přinese?
Žákům a jejich rodičům:
 • Zjištění profesních předpokladů dětí a nápady na navazující studium.
Pedagogickým pracovníkům:
 • Zvýšení kompetencí výchovných poradců.
Našemu regionu:
 • Vytvoření sítě pracovníků, kteří mohou sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe.
 • Proškolené odborníky, kteří mohou působit jako tutoři pro další zájemce.

 

Aktuální informace

... pro zapojené školy

První ročník zaškolování a testování máme za sebou. V červnu 2019 proběhlo sdílení zkušeností mezi jednotlivými školami a už se těšíme na další školní rok!
 
Kontaktní osoby:
 
 • MAP Žamberk a Králíky: Michaela Boková, michaela.bokova@centrum.cz, 737 487 337
 • MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová: Adéla Bednářová, bednarova@mas.orlicko.cz, 735 755 725.
 
 

Proběhlé aktivity

úspěšně za námi

18. 11. 2019 - Vzájemné setkávání a výměna zkušeností Žamberecko a Králicko

18. listopadu 2019 proběhlo v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s. vzájemné setkání a sdílení zkušeností pro zapojené školy na Žamberecku a Králicku. Setkání bylo zaměřeno na předání informací k organizačnímu zajištění testování žáků 8. ročníků (zadávání žáků do systému, přihlášky, zprávy, počet testovaných žáků, …) a výměnu zkušeností.

12. 11. 2019 - Vzájemné setkávání a výměna zkušeností Orlickoústecko a Českotřebovsko

12. listopadu 2019 proběhlo na Základní škole Dolní Dobrouč setkání zapojených škol v projektu COMDI v rámci Orlickoústecka a Českotřebovska. Cílem schůzky bylo připomenutí postupu při testování, kódování žáků a zadávání informací do systému. Dále pak rekapitulace zkušeností z předchozího testování, které proběhlo ve školním roce 2018/2019.

12. 06. 2019 - Vzájemné setkávání a výměna zkušeností Orlickoústecko a Českotřebovsko

12. června 2019 proběhlo setkání zapojených škol v projektu COMDI v rámci Orlickoústecka a Českotřebovska. Toto setkání proběhlo na Základní škole Ústí nad Orlicí, Komenského 11 a bylo zaměřeno na sdílení zkušeností z průběhu prvního roku testování. 

05. 06. 2019 - Vzájemné setkávání a výměna zkušeností Žamberecko a Králicko

5. června 2019 proběhlo v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s. vzájemné setkání a sdílení zkušeností pro zapojené školy na Žamberecku a Králicku. Setkání bylo zaměřeno na sdílení zkušeností po testování 8. ročníků, prezentaci kazuistik z jednotlivých ZŠ a výměnu zkušeností.

02/2019 a 03/2019 - Testování žáků na všech zapojených školách

V rámci programu COMDI proběhlo během února a března 2019 testování žáků na všech zapojených základních školách. Nyní máme otestováno a tak mohou výchovní poradci ve spolupráci s tutory vyhodnocovat výsledky! Jsme zvědaví, co se z výsledků dozvíme!

7. 11. 2018 - Vzájemné setkávání a výměna zkušeností

Dne 7. listopadu 2018 proběhlo v Pedagogicko-psychologické poradně setkání, které bylo zaměřeno na sdílení zkušeností po testování náslechových skupin, které v rámci projektu COMDI probíhalo. Dále se účastníci setkání věnovali vedení evidence a měli možnost konzultovat výstupy s tutory.

2. 11. 2018 - bylo dokončeno školení Interpretů 2. stupně

2. listopadu 2018 bylo dokončeno školení Interpretů 2. stupně v projektu Zvyšování kompetencí výchovných poradců ZŠ. Všichni zúčastnění získali certifikáty a projekt bude pokračovat testy profesní diagnostiky pro žáky osmých tříd v sedmi spolupracujících ZŠ. Věříme, že jim výsledky pomohou ke správnému výběru střední školy nebo učiliště.

12. 9. 2018 - Úvodní školení COMDI

Dne 12. září 2018 proběhlo na Základní škole U Dvora v Letohradě úvodní školení k projektu Rozvoj kompetencí výchovných poradců ZŠ. Toto první školení bylo určeno výchovným poradcům zapojených škol, tutorům a testerům. V rámci tohoto školení se zúčastnění dozvěděli informace k diagnostickému nástroji COMDI, se kterým budou v rámci projektu pracovat. Na tuto úvodní část školení naváže 2. část, při které se bude pracovat s náslechovou skupinou.