• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Rozvoj kompetencí výchovných poradců ZŠ

03.10.2018

Projekt se týká SO ORP Žamberk a Králíky i SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Rozvoj kompetencí výchovných poradců ZŠ

neboli program COMDI

Co to znamená, to COMDI?
 
COMDI je název pracovní a počítačové diagnostiky, pomocí které budeme schopni otestovat stovky žáků základních škol. Výsledky tohoto testování budou žákům sloužit jako inspirace pro výběr dalšího studia.
 
 
 • Cílem projektu je rozvoj kompetencí výchovných poradců základních škol, zavedení a ověření nových metod.
 • Projekt se zaměřuje na proškolení výchovných poradců pro práci s výstupy profesní diagnostiky nástrojem COMDI (více na http://www.comdi.cz/)
 • Samotné testování žáků bude provádět jiný pracovník (tester). Během projektu budou testování žáci 8. tříd a to po dobu 3 školních let.
 • Během projektu budou mít výchovní poradci zajištěného tutora, který jim bude poskytovat metodickou podporu.

 

Do programu COMDI se zapojily tyto školy:

 • Základní škola a mateřská škola Červená Voda

 • Základní škola Jablonné nad Orlicí

 • Základní škola Letohrad, U Dvora 745

 • Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí

 • Základní škola a mateřská škola Libchavy

 • Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11

 • Základní škola Dolní Dobrouč

Harmonogram:

 • Říjen 2018 – červen 2019 - 1. běh, cca 60 dětí /škola (dvě osmé třídy)
 • Září 2019 – červen 2020 - 2. běh
 • Září 2020 – červen 2021 - 3. běh
 • Září 2021 – duben 2022 vyhodnocení, sdílení, zpracování výstupů.

 

Co projekt přinese?
Žákům a jejich rodičům:
 • Zjištění profesních předpokladů dětí a nápady na navazující studium.
Pedagogickým pracovníkům:
 • Zvýšení kompetencí výchovných poradců.
Našemu regionu:
 • Vytvoření sítě pracovníků, kteří mohou sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe.
 • Proškolené odborníky, kteří mohou působit jako tutoři pro další zájemce.

 

Aktuální informace

... pro zapojené školy

Od 13. 9. 2018 probíhá na každé zapojené ZŠ testování tzv. náslechových skupin, do kterých mohou být zapojeni i žáci 9. ročníků. 
 
Kontaktní osoby:
 
 • MAP Žamberk a Králíky: Michaela Boková, michaela.bokova@centrum.cz, 737 487 337
 • MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová: Adéla Bednářová, bednarova@mas.orlicko.cz, 735 755 725.
 
 

Proběhlé aktivity

úspěšně za námi

02/2019 a 03/2019 - Testování žáků na všech zapojených školách

V rámci programu COMDI proběhlo během února a března 2019 testování žáků na všech zapojených základních školách. Nyní máme otestováno a tak mohou výchovní poradci ve spolupráci s tutory vyhodnocovat výsledky! Jsme zvědaví, co se z výsledků dozvíme!

7. 11. 2018 - Vzájemné setkávání a výměna zkušeností

Dne 7. listopadu 2018 proběhlo v Pedagogicko-psychologické poradně setkání, které bylo zaměřeno na sdílení zkušeností po testování náslechových skupin, které v rámci projektu COMDI probíhalo. Dále se účastníci setkání věnovali vedení evidence a měli možnost konzultovat výstupy s tutory.

2. 11. 2018 - bylo dokončeno školení Interpretů 2. stupně

2. listopadu 2018 bylo dokončeno školení Interpretů 2. stupně v projektu Zvyšování kompetencí výchovných poradců ZŠ. Všichni zúčastnění získali certifikáty a projekt bude pokračovat testy profesní diagnostiky pro žáky osmých tříd v sedmi spolupracujících ZŠ. Věříme, že jim výsledky pomohou ke správnému výběru střední školy nebo učiliště.

12. 9. 2018 - Úvodní školení COMDI

Dne 12. září 2018 proběhlo na Základní škole U Dvora v Letohradě úvodní školení k projektu Rozvoj kompetencí výchovných poradců ZŠ. Toto první školení bylo určeno výchovným poradcům zapojených škol, tutorům a testerům. V rámci tohoto školení se zúčastnění dozvěděli informace k diagnostickému nástroji COMDI, se kterým budou v rámci projektu pracovat. Na tuto úvodní část školení naváže 2. část, při které se bude pracovat s náslechovou skupinou.