• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Vznik interaktivního centra pro popularizaci oboru dopravního stavitelství při PSŠ Letohrad

16.10.2018

Projekt se týká SO ORP Žamberk a Králíky.

Vznik interaktivního centra pro popularizaci oboru dopravního stavitelství při PSŠ Letohrad

Interaktivní centrum, zájmový kroužek, exkurze i burzy pracovního uplatnění!

Celý projekt se jmenuje „Spolupráce škol a firem v regionu na podporu technického a přírodovědného vzdělávání“ a ten je rozdělen na čtyři různé části:

 • Agroenvironmentální výchova
 • Dědečkova dílna
 • Vznik interaktivního centra pro popularizaci oboru stavitelství při PSŠ Letohrad
 • Robotika

Zde se zaměříme na Vznik interaktivního centra pro popularizaci oboru stavitelství při PSŠ Letohrad. Co to tedy vlastně je?

Vznik interaktivního centra pro popularizaci oboru stavitelství při PSŠ Letohrad je projekt, jehož cílem je popularizace technického vzdělávání a posílení kompetencí žáků ZŠ jako základ pro další profesní rozvoj. Do této aktivity spadá vybudování interaktivního centra při PSŠ Letohrad, od října 2018 realizace zájmového kroužku zaměřujícího se na železniční modelářství, sezónní veřejné dílny, realizace exkurzí i realizace burzy pracovního uplatnění s účastí potenciálních zaměstnavatelů.

 

Zapojené školy:

 • Průmyslová střední škola Letohrad
Harmonogram:
 • šk. rok 2019/2020 - realizace kroužku
 • šk. rok 2020/2021 - realizace kroužku
 • 2018/2022 - Vybudování modelu železnice, realizace 5 exkurzí/ pracovních dílen, 3x burza pracovního uplatnění
Co projekt přinese:
Území SO ORP Žamberk a Králíky
 • Interaktivní centrum při PSŠ Letohrad.
 • Vytvoření prostředku pro nábor žáků ke studiu dopravního stavitelství.
Žákům:
 • Dostupný volnočasový kroužek pro všechny děti do 15 let.
 • Seznámení se širokým spektrem činností, které mohou uplatnit při volbě navazujícího studia a povolání.
 • Exkurze, burzy povolání a další zajímavé akce v rámci Interaktivního centra při PSŠ Letohrad.
Veřejnosti:
 • Sezonní veřejné dílny.
 • Burzu pracovního uplatnění.
Pedagogickým pracovníkům:
 • Vytvoření prostředku pro nábor žáků ke studiu dopravního stavitelství.
 • Rozvoj profesních kompetencí
 • Sdílení zkušeností

 

Aktuální informace

...pro zapojené aktéry

Odborná manažerka a kontaktní osoba:
Michaela Boková
michaela.bokova@centrum.cz

 

Proběhlé aktivity

úspěšně za námi

Prázdninové setkání v rámci kroužku

Kvůli vládním opatřením spojených s pandemií COVID byla činnost tohoto kroužku na jaře 2020 přerušena. Mladým modelářům však byly zameškané hodiny vynahrazeny v létě v rámci prázdninového setkání s kroužkem Železničního modelářství.

23. 11. 2019 - Železniční modely na PSŠ Letohrad

V rámci dnů otevřených dveří, které na PSŠ Letohrad proběhly ve dnech 22. a 23. listopadu 2019, se nejprve v pátek, 22. listopadu, konala burza pracovního uplatnění. Sociální partneři prezentovali nabídku pracovního uplatnění v oboru dopravní stavitelství - zájemcům byly k dispozici jak propagační materiály, tak informace od zástupců firem.

Na sobotu 23. listopadu pak byl naplánován velmi zajímavý doprovodný program. Školní jídelnu PSŠ Letohrad totiž zaplnily desítky provozních modelů kolejišť v měřítku TT, a také zde byl prezentován kroužek Železničního modelářství, který na této škole s podporou MAS ORLICKO, z.s. probíhá. Na tuto akci dorazilo mnoho modelářů i fandů vláčků a modelů a celá akce se velmi vydařila.

Zahájení školního roku 2019/20

Celkem 8 mladých modelářů, kteří se zapsali do volnočasového kroužku, absolvovalo 12.9.2019 první hodinu kroužku.

29. 08. 2019 - Sdílecí schůzka pro vedoucí kroužků

Na konci prázdnin školního roku 2018/2019 v rámci zájmových kroužků proběhl důležitý mezník celé aktivity. Společně se sešli všichni vedoucí, kteří polytechnické kroužky organizují. Ti představili svou činnost, kterou během prvního roku uskutečnili, podělili se o své dojmy, sdíleli zkušenosti a společně s Odbornou manažerkou definovali slabá místa. Domluvili se na důležitých termínech a dalších nezbytných věcech, které souvisí s realizací kroužku ve školním roce 2019/2020.

11. a 12. 06. 2019 - Pracovní dílny pro pedagogy a žáky ZŠ

11. a 12. 06. 2019 proběhly Pracovní dílny pro pedagogy a žáky ZŠ. Tyto dílny proběhly na PSŠ Letohrad a žáci ZŠ měli možnost zkusit si mnoho různých aktivit, které se týkají studia na této SŠ.

Žáci z okolních základních škol si mimo jiné vyzkoušeli upravovat digitální fotografie, smontovat různé konstrukce podle návodu, zjistili, jak funguje minikatapult, jak se používá různé nářadí a nechyběl ani test zručnosti. Žáci se dozvěděli informace i o této střední škole a vyučovaných oborech. Doufáme, že si všichni oba dny užili a těšíme se na další akce.

12. 12. 2018 - Na kroužek Železničního modelářství dorazilo nové vybavení!

Na kroužku Železničního modelářství už mají novou řezačku polystyrénu, aku-šroubovák, technický vysavač a další vybavení, které malým modelářům usnadní práci! Tak hurá do stavby železnic, domečků a všeho dalšího! Moc vám fandíme a přejeme, ať se daří!

28. 11. 2018 - Kroužek zdárně pokračuje

Informujeme, že kroužek Železničního modelářství úspěšně probíhá, a přikládáme fotografie z 28. 11. 2018 jako důkaz.

Děti a žáci mají plné ruce práce se stříháním, lepením, řezáním, stavěním, broušením a sádrováním! Tak jim přejeme ať se i nadále daří a těšíme se na další zprávy a fotky z kroužku!

3. 10. 2018 - Zahájení kroužku železničního modelářství