• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Spolupráce škol v České Třebové

29.10.2018

Projekt se týká SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Spolupráce škol v České Třebové

VOŠ a SŠT ČT a ZŠ v České Třebové

Celý projekt se jmenuje "Rozvoj spolupráce v oblasti polytechniky", a ten je rozdělen na dvě části:

 • Prázdninové setkání s technikou a přírodními vědami.
 • Spolupráce VOŠ a SŠT Česká Třebová a základních škol v České Třebové.

Zde se zaměříme na část projektu s názvem Spolupráce VOŠ a SŠT Česká Třebová a základních škol v České Třebové, o co tedy vlastně jde?

Cílem tohoto projektu je podpořit rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti polytechnické výchovy a zároveň podpořit rozvoj motorických a praktických dovedností u dětí a žáků do 15 let. Dále se také projekt snaží vytvořit stabilní a fungující spolupráci mezi jednotlivými školami v regionu.

V rámci této aktivity proběhnou workshopy pro žáky a pedagogy ZŠ, zaměřené vždy na určitá témata a také budou realizovány dva volnočasové kroužky pro žáky ZŠ, probíhající na SŠ.

Zapojené školy:

 • Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová.
 • Základní školy v České Třebové.

Harmonogram:

 • 30. 09. 2019 - zahájení 2. ročníku kroužku Naprogramuj si svého robota
 • 30. 11. 2019 - Víkendový maraton s roboty
 • 2018-2022 - 18 workshopů.
Co projekt přinese:

Dětem a žákům:

 • Mimoškolní aktivity.
 • Zvýšení motivace pro studium technických a přírodovědných oborů.
 • Rozvoj manuálních a praktických dovedností.

Rodičům:

 • Zapojení do společného dialogu o možnostech dalšího studia a požadavcích trhu práce.

Pedagogickým pracovníkům:

 • Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přírodovědného a polytechnického vzdělávání.
 • Rozvoj kompetencí s různorodou skupinou dětí a žáků.
 • Možnost sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.

Našemu území:

 • Propojování základních a středních škol.
 • Popularizaci technického vzdělávání v mimoškolní činnosti.
 

Aktuální informace

... pro zapojené školy

Odborná manažerka a kontaktní osoba:
Mgr. Adéla Bednářová 

bednarova@mas.orlicko.cz, 735 755 725.

 

Podívejte se, na co všechno se mohou děti ve školním roce 2019/2020 přihlásit!

 

Podívejte se na plakát akcí, které pro vás ve spolupráci s VDA pořádáme:

 

 

Proběhlé aktivity

úspěšně za námi

Únor 2020 - Pokroky v kroužku Naprogramuj si svého robota

Kroužek s názvem Naprogramuj si svého robota úspěšně pokračuje a vy se můžete podívat, jaké pokroky děti v kroužku udělaly a na čem právě pracují.

07. 12. 2019 - Víkendový maraton s roboty

7. prosince proběhl na Vyšší odborné škole a Střední škole technické v České Třebové Víkendový maraton s roboty. Děti a žáci si tak měli možnost vytvořit vlastního robota a naučili se řešit praktické úkoly.

03. 12. 2019 - Workshopy pro ZŠ

3. prosince 2019 proběhly již tradičně workshopy na Vyšší odborné škole a Střední škole technické v České Třebové. Workshopy jsou pořádány pro žáky základních škol v České Třebové, kteří si tak mají možnost prohlédnout prostory této školy, seznámit se s vyučovanými obory a vyzkoušet si mnoho zajímavých činností a aktivit. 

26. 11. 2019 - Sdílení zkušeností

V rámci tohoto kulatého stolu na téma Sdílení zkušeností mezi pedagogy ZŠ a pedagogy SŠ zhodnotili přítomní další etapu realizace tohoto projektu. Pedagogové vnímají projekt jako velmi přínosný a schůzky na sdílení zkušeností budou probíhat 2x za školní rok, také se pedagogové domluvili na další spolupráci a průběhu následujících workshopů.

Listopad 2019 - Pokroky v kroužku Naprogramuj si svého robota

Kroužek s názvem Naprogramuj si svého robota úspěšně probíhá a vy se můžete podívat, jaké pokroky děti v kroužku za uplynulé 2 měsíce udělaly a na čem právě pracují.

30. 9. 2019 - zahájení kroužku Naprogramuj si svého robota

30. září 2019 byl zahájen na VOŠ a SŠT Česká Třebová volnočasový kroužek Naprogramuj si svého robota. Kroužek probíhá každé pondělí od 14:00 do 16:00 a je určen pro žáky 4. až 6. tříd. 

26. 04. 2019 - Workshopy pro ZŠ

26. dubna proběhly na VOŠ a SŠT Česká Třebová workshopy pro žáky českotřebovských základních škol. Tyto workshopy proběhly v rámci dvoudenní akce Budoucnost je na železnici. Žáci základních škol si v průběhu dne vyzkoušeli mnoho aktivit, podívali se do nových prostor školy a seznámili se s možným pracovním uplatněním, které se týká železnice. 

25. 03. 2019 - Kulatý stůl: Sdílení zkušeností mezi pedagogy ZŠ a pedagogy SŠ

25. března 2019 proběhl od 13:00 hodin na VOŠ a SŠT Česká Třebová kulatý stůl zaměřený na sdílení zkušeností mezi pedagogy ZŠ a SŠ z České Třebové. Účastníkům bylo představeno nově otevřené centrum IT a elektrotechniky, dále také navštívili dopravní sál a viděli ukázku výstupů z kroužku robotiky. Nechyběla samozřejmě diskuze a sdílení zkušeností mezi pedagogy.

5. 12. 2018 - Workshopy pro ZŠ

5. prosince proběhly workshopy pro základní školy v České Třebové. Tyto workshopy proběhly na Vyšší odborné škole a Střední škole technické v České Třebové. Žáci základních škol měli možnost poznat prostředí VOŠ a SŠT ČT, seznámili se s jednotlivými obory a vyzkoušeli si různé činnosti a úkoly, které se jednotlivých oborů na této škole týkaly. Co všechno si žáci mohli prohlédnout a vyzkoušet? Podívejte se do níže přiložené fotogalerie!

24. 10. 2018 - Informativní schůzka

24. října 2018 proběhla na VOŠ a SŠT Česká Třebová informativní schůzka k projektu Spolupráce VOŠ a SŠT Česká Třebová a základních škol v České Třebové.