• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Spolupráce škol v České Třebové

29.10.2018

Projekt se týká SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Spolupráce škol v České Třebové

VOŠ a SŠT ČT a ZŠ v České Třebové

Celý projekt se jmenuje "Rozvoj spolupráce v oblasti polytechniky", a ten je rozdělen na dvě části:

 • Prázdninové setkání s technikou a přírodními vědami.
 • Spolupráce VOŠ a SŠT Česká Třebová a základních škol v České Třebové.

Zde se zaměříme na část projektu s názvem Spolupráce VOŠ a SŠT Česká Třebová a základních škol v České Třebové, o co tedy vlastně jde?

Cílem tohoto projektu je podpořit rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti polytechnické výchovy a zároveň podpořit rozvoj motorických a praktických dovedností u dětí a žáků do 15 let. Dále se také projekt snaží vytvořit stabilní a fungující spolupráci mezi jednotlivými školami v regionu.

V rámci této aktivity proběhnou workshopy pro žáky a pedagogy ZŠ, zaměřené vždy na určitá témata a také bude realizován volnočasový kroužek pro žáky ZŠ, probíhající na SŠ.

Zapojené školy:

 • Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová.
 • Základní školy v České Třebové.

Harmonogram:

 • 2018-2022 - 18 workshopů.
 • 2018-2022 - Volnočasový kroužek probíhající po dobu 5 pololetí.
Co projekt přinese:

Dětem a žákům:

 • Mimoškolní aktivity.
 • Zvýšení motivace pro studium technických a přírodovědných oborů.
 • Rozvoj manuálních a praktických dovedností.

Rodičům:

 • Zapojení do společného dialogu o možnostech dalšího studia a požadavcích trhu práce.

Pedagogickým pracovníkům:

 • Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přírodovědného a polytechnického vzdělávání.
 • Rozvoj kompetencí s různorodou skupinou dětí a žáků.
 • Možnost sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.

Našemu území:

 • Propojování základních a středních škol.
 • Popularizaci technického vzdělávání v mimoškolní činnosti.
 

Aktuální informace

... pro zapojené školy

Odborná manažerka a kontaktní osoba:
Mgr. Adéla Bednářová 

bednarova@mas.orlicko.cz, 735 755 725.

 

Proběhlé aktivity

úspěšně za námi

24. 10. 2018 - Informativní schůzka

24. října 2018 proběhla na VOŠ a SŠT Česká Třebová informativní schůzka k projektu Spolupráce VOŠ a SŠT Česká Třebová a základních škol v České Třebové.