• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Cesta k otevřené škole

29.10.2018

Projekt se týká SO ORP Žamberk a Králíky.

Cesta k otevřené škole

v Červené Vodě

Tento projekt si klade za cíl vytvořit v Červené Vodě otevřenou školu komunitního typu, která se podílí na obecních rozvojových aktivitách a komunitním životě obce a zároveň rozvíjí otevřenou spolupráci v širším území.

Dětský (žákovský) parlament, se za dobu realizace projektu zúčastní vícedenního výcviku zaměřeného na rozvoj komunikace, poznání a spolupráce ve skupině, současně mu bude poskytnuta i podpora ze strany organizace typu CEDU (Centrum pro demokratické učení).

Dále vznikne Školní fórum - aktivita, která je zaměřena na rozvoj spolurozhodovacích dovedností u dětí a rozvoj jejich občanských a komunikačních kompetencí. Žáci budou mít možnost vyjádřit se k dění ve škole ale i v širším území.

V rámci tohoto projektu bude také škola metodicky podpořena v oblasti přípravy a realizaci komunitních projektů. A podpořeni budou také pedagogičtí pracovníci a další pracovníci ve vzdělávání.

 

Zapojené školy:

 • ZŠ a MŠ Červená Voda

Harmonogram:

 • 5/2018 - 4/2022 - Realizace projektu
 • 24. 10. 2018 - Úvodní schůzka

Co projekt přinese:

Dětem a žákům:

 • Děti a žáci se naučí aktivně podílet na dění v obci.
 • Rozvoj komunikačních dovedností, tvořivosti a iniciativy.
 • Zvýšení zájmu o region, posílení občanské odpovědnosti.
 • Podporu dětského (žákovského) parlamentu.

Veřejnosti:

 • Možnost podílet se na jednotlivých aktivitách komunitního plánování.
 • Rodiče se zapojí do komunitního života v obci a do chodu školy.
 • Realizací projektu se rozvine fungující kooperace učitel-žák-rodič.
 • Příklad dobré praxe pro další školy a obce v území.

Pedagogickým pracovníkům:

 • Zkušenost s komunitním plánováním jak ve škole, tak i v rámci mimoškolních aktivit.
 • Metodický rozvoj v oblasti kritického myšlení.

 

Aktuální informace

...pro zapojené aktéry

Odborná manažerka a kontaktní osoba:
Michaela Boková
michaela.bokova@centrum.cz
 

 

Proběhlé aktivity

již za námi

27. 2. 2019 - Schůzka se zástupci dětských parlamentů 

27. února se uskutečnila schůzka se zástupci dětských parlamentů. Tato schůzka se uskutečnila na ZŠ Letohrad U Dvora a jejím cílem byla příprava vícedenního výcviku dětských parlamentů a účast zástupců dětských parlamentů na Studentském fóru v Chrudimi. 

24. 10. 2018 - Úvodní schůzka

Dne 24. října 2018 proběhla na Základní škole v Červené Vodě úvodní schůzka k projektu Cesta k otevřené škole.