• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Agroenvironmentální výchova

11.10.2018

Agroenvironmentální výchova

zájmový kroužek, exkurze i projektové dny

Celý projekt se jmenuje „Spolupráce škol a firem v regionu na podporu technického a přírodovědného vzdělávání“ a ten je rozdělen na čtyři různé části:

 • Agroenvironmentální výchova
 • Dědečkova dílna
 • Vznik interaktivního centra pro popularizaci oboru stavitelství při PSŠ Letohrad
 • Robotika

Zde se zaměříme na Agroenvironmentální výchovu. Co to tedy vlastně je?

Agroenvironmentální výchova je část projektu, která se snaží popularizovat přírodovědné vzdělávání. Otevírá dětem další možnosti, co mohou dělat ve volném čase, po ukončení ZŠ, a také děti inspiruje jaké budoucí zaměstnání si mohou zvolit. Propojuje místní firmy, ZŠ a SŠ, a usnadňuje spolupráci mezi nimi.

V rámci této aktivity probíhá zájmový volnočasový kroužek, který je realizován ve spolupráci s Živa a.s. a s Masarykovou základní školou Klášterec nad Orlicí. Jednou z aktivit kroužku budou i exkurze do regionálních zemědělských provozů a farem. A v neposlední řadě zahrnuje Agroenvironmentální výchova také Projektové dny v SŠ, spojené s prezentací vyučovaných oborů a prezentací zaměstnavatelů. Tato aktivita je určena i dalším ZŠ v regionu.

Zapojené školy

Agroenvironmentální výchova - kroužek
 • Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí
Projektové dny pro volbu povolání ve střední škole 
 • Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun (https://www.szes-la.cz/
 • Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky (https://www.souokraliky.cz/)
 • Do projektových dnů se mohou zapojit všechny ZŠ s druhým stupněm v SO ORP Žamberk a Králíky
Harmonogram
 • 18. září 2018 - Zahájení kroužku Agroenvironmentální výchova
 • 9. října 2018 - Projektový den pro volbu povolání na Střední škole zemědělské a veterinární Lanškroun
 • 2. listopadu 2018 - Projektový den pro volbu povolání na Středním odborném učilišti opravárenském, Králíky
 • 2019/2020 - Zájmový kroužek, Projektové dny pro volbu povolání v SŠ
 • 2020/2021 - Zájmový kroužek, Projektové dny pro volbu povolání v SŠ
Co projekt přinese?
Uzemí SO ORP Žamberk a Králíky
 • Vytvoření podmínek pro kvalitní mimoškolní činnost.
 • Posílení kompetencí pedagogů a pracovníků ve vzdělávání.
 • Posílení regionální spolupráce mezi ZŠ, SŠ a firmami.
Žákům
 • Seznámení se širokým spektrem technických a přírodovědných činností.
 • Rozšíření obzorů pro výběr návazného studia a povolání.
 • Zajímavý volnočasový kroužek, exkurze a projektové dny
Pedagogickým pracovníkům
 • Podporu v rozvoji profesních kompetencí.
 • Dlouhodobou spolupráci s odborníkem.
Školám
 • Vytvoření podmínek pro dlouhodobou spolupráci s ostatními školami a firmami v regionu.
Zaměstnavatelům
 • Vytvoření prostředku pro nábor žáků ke studiu v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání a tím i kvalitní zaměstnance se zájmem o obor.

Aktuální informace

...pro zapojené školy

Odborná manažerka a kontaktní osoba:
Michaela Boková
michaela.bokova@centrum.cz

 

Proběhlé aktivity

úspěšně za námi

9. 10. 2018 - Projektový den 

Dne 9. října 2018 jsme se spolu s 67 žáky 8. a 9. tříd několika ZŠ vypravili v rámci Projektového dne pro volbu povolání na Střední školu zemědělskou a veterinární Lanškroun.

Celý den jsme si výborně užili! Pedagogičtí pracovníci i studenti SŠ pro nás měli připraveno několik stanovišť, po kterých nás studenti SŠ provedli a učitelé žákům ukázali, co všechno si mohou vyzkoušet. A tak se žáci v menších skupinkách rozptýlili po venkovních i vnitřních prostorách SŠ a vyzkoušeli si jízdu na koních i v traktorech, vodili si malé telátko (viděli i čertvě narozené jednodenní tele), cvičili psy, poznávali kosti i různé zemědělské produkty, podívali se do krásného arboreta s rybníčkem a nakrmili kozy, ovce i oslíka. Navíc se dozvěděli spoustu informací o škole, jednotlivých oborech, chovaných zvířatech i péči o ně. Všem moc děkujeme za krásně strávený den a užitečné informace!

 

 

18. 9. 2018 - Zahájení Agroenvironmentálního kroužku

Dne 18. září 2018 byl na Masarykově základní škole Klášterec nad Orlicí ve spolupráci s Živa a.s. zahájen kroužek Agroenvironmentální výchovy. Nechyběly ani první pokusy!