• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Dědečkova dílna

15.10.2018

Projekt se týká SO ORP Žamberk a Králíky.

Dědečkova dílna

zájmový kroužek pro všechny kutily!

Celý projekt se jmenuje „Spolupráce škol a firem v regionu na podporu technického a přírodovědného vzdělávání“ a ten je rozdělen na čtyři různé části:

 • Agroenvironmentální výchova
 • Dědečkova dílna
 • Vznik interaktivního centra pro popularizaci oboru stavitelství při PSŠ Letohrad
 • Robotika

Zde se zaměříme na Dědečkovu dílnu. Co to tedy vlastně je?

Dědečkova dílna je volnočasový kroužek pro všechny děti do 15 let, který probíhá ve spolupráci s organizací Cesta pro rodinu, z.ú. v Žamberku. Každý, kdo má šikovné ruce nebo dobré nápady je vítán! V rámci kroužku si děti vyzkouší pracovat s mnoha materiály, zajímavým nářadím a naučí se používat různé přístroje.

Zapojené subjekty:
 • Kroužek probíhá ve spolupráci s neziskovou organizací Cesta pro rodinu, z.ú. v Žamberku.
 • Zapojit se mohou všechny děti z okolí do 15 let.
 • Vybrané firmy, do kterých bude v rámci kroužku pořádána exkurze.
 
Harmonogram:
 • 3. října 2018 - zahájení kroužku
 • říjen 2018/květen 2019 - realizace kroužku
 • školní rok 2019/2020 - realizace kroužku
 • školní rok 2020/2021 - realizace kroužku
Co projekt přinese:
Dětem a rodičům:
 • Dostupný zájmový kroužek pro děti do 15 let, který je zaměřený na rozvoj technických dovedností a manuální zručnosti dětí školního věku.
 • Přiblížení světa techniky atraktivní zájmovou činností.
 • Rozvoj schopností a dovedností, které mohou být pro děti užitečné, ať už v budoucím povolání, nebo v běžném životě.
Pracovníkům ve vzdělávání:
 • Rozvoj profesních kompetencí
 

 

Aktuální informace

... pro zájemce o kroužek

Odborná manažerka a kontaktní osoba:
Michaela Boková
michaela.bokova@centrum.cz

 

Proběhlé aktivity

úspěšně za námi

3. 10. 2018 - Zahájení kroužku Dědečkova dílna

3. října 2018 jsme se všemi kutili zahájili v prostorách organizace Cesta pro rodinu, z.ú. Dědečkovu dílnu!