• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Proběhlé aktivity

Podívejte se na již zrealizované aktivity.

 • Letáky k projektům MAP I
  30.04.2018
  Společné

  Letáky k projektům MAP I

  Jako shrnutí projektů MAP I jsme se rozhodli vytvořit informační leták, ve které jsme se snažili shrnout všechny podstatné informace.

  Tyto letáky jsou k dispozici v kanceláři MAS ORLICKO, z.s. Zároveň do nich můžete nahlédnout v přiložených pdf souborech.

  více
 • Proběhlo závěrečné jednání Řídících výborů projektu MAP I
  27.04.2018
  Společné

  Proběhlo závěrečné jednání Řídících výborů projektu MAP I

  27. dubna proběhlo závěrečné jednání Řídících výborů  MAP I, které se uskutečnilo v Měšťanském pivovaře v Ústí nad Orlicí. V rámci tohoto jednání došlo ke schválení aktualizované verze Strategického rámce MAP a závěrečné sebehodnotící zprávy. Přidanou hodnotu mělo jednání díky účasti všech žákovských parlamentů, kteří se do projektu MAP zapojily, kdy zástupci parlamentů prezentovali výstupy zadaných úkolů.

  Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se do projektu MAP I zapojili. 

  více
 • Vítězové soutěže o nejlepší (mimo)školní projekt si užili svou výhru!
  28.03.2018
  Společné

  Vítězové soutěže o nejlepší (mimo)školní projekt si užili svou výhru!

  Pro čtyřicet žáků začaly velikonoční prázdniny už 28. 3. 2018 návštěvou vědecko-zábavního parku VIDA v Brně. Jako vítězové naší soutěže o nejlepší (mimo)školní projekt měli možnost nejen vidět, ale především na svých a svými těly vyzkoušet všechny vystavené exponáty, „projet“ si zábavní show s tematikou kolo a prostorově si prožít lov z pozice nejen predátora, ale i jeho kořisti, díky shlédnutí 3D filmu.  

  Vybraným žákům ZŠ a MŠ v Červené Vodě a vybraným návštěvníkům klubu Rébus z DDM Kamarád v České Třebové ještě jednou gratulujeme k výhře!

  více
 • Tisková zpráva k soutěži o Nejlepší (mimo)školní projekt
  14.03.2018
  Společné

  Tisková zpráva k soutěži o Nejlepší (mimo)školní projekt

  K soutěži o Nejlepší (mimo)školní projekt byla vydána tisková zpráva. Přečíst si ji můžete v přiloženém souboru. 

  více
 • Finální MAP schválen zřizovateli
  09.03.2018
  Společné

  Finální MAP schválen zřizovateli

  V průběhu měsíce února zřizovatelé škol v regionech Orlickoústecko, Českotřebovsko, Žamberecko a Králicko na svých jednáních (radách/zastupitelstvech měst a obcí) projednávali souhlas se závěrečným výstupem projektu MAP – tzv. finální MAP.

  Tento dokument je výstupem dvouletého (2016-2018) komunitního plánování ve vzdělávání. Obsahuje kromě úvodní analytické části (popisující současný stav předškolního a základního školství, neformálního a zájmového vzdělávání) strategickou část stanovující jednotlivé cíle, kterými bude podporována kvalita poskytovaného vzdělávání v regionu do roku 2023. Součástí finálního MAP je i tzv. Akční plán a Roční akční plán – jako souhrn konkrétních aktivit investičního a neinvestičního charakteru pro naplňování jednotlivých cílů.

  V regionu Orlickoústecko a Českotřebovsko vyjádřilo souhlas s finálním MAP 100 % všech zřizovatelů škol, v regionu Žamberecko a Králicko 96 % zřizovatelů.

  Touto cestou děkujeme všem zřizovatelům za poskytnutou součinnost a spolupráci při tvorbě finálního MAP!

  více
 • DDM Kamarád Česká Třebová a Základní škola Červená Voda vítězí v soutěži o nejlepší (mimo)školní projekt
  06.03.2018
  Společné

  DDM Kamarád Česká Třebová a Základní škola Červená Voda vítězí v soutěži o nejlepší (mimo)školní projekt

  Dne 5. 3. 2018 vylosovala tříčlenná komise 20 výherců z celkového počtu 269 hlasujících, kteří rozhodli o výběru dvou nejlepších (mimo)školních projektů v rámci místních akčních plánů vzdělávání Orlicko.  

  V regionu Orlickoústecko a Českotřebovsko získal nejvíce hlasů projekt Domu dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová s názvem Co jsme si vypěstovali, to si sníme.

  Na Žamberecku a Králicku u veřejnosti zvítězila aktivita spolupráce Základní školy a mateřské školy v Červené Vodě s názvem Zdravé stravování.

  Zástupci vítězných projektů získávají zájezd do zábavně-vědeckého parku VIDA v Brně a vylosovaní výherci obdrží dárkový poukaz na nákup literatury v hodnotě 2.000,- Kč.

  Vítězům a výhercům upřímně gratulujeme a děkujeme všem hlasujícím za účast v soutěži!

  Výherci z řad hlasujících

  Výsledky hlasování MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

  Výsledky hlasování MAP Žamberk a Králíky

   

  více
 • Seminář na téma Jak učit a nezbláznit se
  02.03.2018
  Společné

  Seminář na téma Jak učit a nezbláznit se

  Dne 2. března se neslo v duchu osobnostního rozvoje.

  Hra na mravence pospíchajícího k uvolněné židli, (ne)bezpečná hra „nízkou holí“, hudba dřeva a chytajících rukou – to je malá ochutnávka toho, co měli možnost účastníci semináře prožít pod vedením německého pedagoga Thomase Pedroliho.         
  Ve druhé části semináře v D-Centru v Dolní Dobrouči, pod vedením ukrajinské doktorky integrativní medicíny Eleny Bogatyrenko, se zúčastnění naučili jak obnovovat a uchovávat své zdraví pomocí jednoduché metody terapie směry, spirální gymnastiky či twist terapie.

  Ohlasy účastníků:

  • "Obohacující."
  • "Super."
  • "Zábavné a poučné."
  • "Byla zde velmi uvolnění a přátelská atmosféra. Přitom hluboké znalosti."
  • "Originální setkání."
  • "Oči otevírající příjemné dopoledne plné nových metod a přístupů."
  • "Lečebné metody, cvičení použitelné pro své pracovní účely."
  • "Ladné naladěné se do celkové pohody."
  • "Obohacující."
  • "Příjemná atmosféra mi umožnola odreagovat se od pracovních povinností a tlaku."
  • "Uvědomila jsem si nepatrně, ač důležité věci, které mě v běžném životě ovlivňují."

  Chtěli bychom poděkovat lektorům, že vážili tak dlouhou cestu až k nám do podhůří Orlických hor, Římskokatolické farnosti v Dolní Dobrouči za poskytnutí prostor a Lesnímu klubu Letohrad za spolupráci při organizování semináře. 

  více
 • Schvalování finálního dokumentu MAP zřizovateli, žádost k projektu MAP II
  09.02.2018
  Společné

  Schvalování finálního dokumentu MAP zřizovateli, žádost k projektu MAP II

  Jak jistě víte 17. ledna 2018 proběhlo schválování finálních verzí dokumentů MAP Řídícími výbory. Mohlo by se sice zdát, že všechno bylo v projektu úspěšně dokončeno, ale není tomu tak. Po jednání Řídících výborů byly schválené verze rozeslány na obce, kde dochází ke schválování zřizovateli. 

  Souběžně s dokončováním projektu MAP I probíhá zpracování žádosti do výzvy MAP II. Od 22. do 24. ledna probíhaly informační schůzky, kde byly zájemcům z řad škol představeny jednotlivé aktivity, které byly ve spolupráci se zástupci z území vytvořeny a měly by být realizovány v rámci projektu MAP II.

  Podání žádosti do výzvy MAP II je plánováno na 14. února.

  V příloze naleznete manažerské shrnutí jak k projektu MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová, tak k projektu MAP Žamberk a Králíky. 

  více
 • Finální verze MAP schváleny Řídícími výbory
  30.01.2018
  Společné

  Finální verze MAP schváleny Řídícími výbory

  Řídící výbory na svých jednání,  která se konala 17. ledna 2018, schválily finální verze dokumentů MAP. 

  V průběhu jednání byly členové seznámeni s proběhlými aktivitami, výhledem činnosti na další období a schválili finální verzi MAP.

  Finální verze se skládá z Analytické části, Strategického rámce MAP do roku 2023, Akčního plánu, Pravidel pro zapojení dotčené veřejnosti, Pravidel principů MAP a Seznamu relevantních aktérů.

  Ve finální verzi MAP také naleznete aktivity, které budou realizovány ve školním roce 2018/2019. 

  Děkujeme Všem, kteří se do tvorby Místních akčních plánů zapojili. 

  více
 • Zapojení do aktivit MAP II a IMAP
  29.01.2018
  Společné

  Zapojení do aktivit MAP II a IMAP

  V průběhu minulého týdne proběhly schůzky k aktivitám projektu MAP II, kde se zájemci mohli dozvědět doplňující informace k jednotlivým aktivitám.

  V MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová:
  - 22. 1. 2018, od 10:00 proběhla v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí schůzka k aktivitě Edukativně stimulační skupiny;
  -
  22. 1. 2018, od 13:00 proběhla v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí schůzka k aktivitě Školní zahrady jako prostor k setkávání a vzdělávání;
  -
  23. 1. 2018,  od 9:00 proběhla v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí schůzka k aktivitě Místně zakotvené učení z pohledu pedagogů a žáků - tvorba regionální učebnice.

  Pro oba MAP:
  - 24. 1. 2018, od 8:00 proběhla v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s. schůzka k aktivitě Rozvoj kompetencí výchovných poradců ZŠ.

  V MAP Žamberk a Králíky:
  - 24. 1. 2018, od 11:00 proběhla v zasedací mísnosti MAS ORLICKO, z.s. schůzka k aktivitě Rozvoj kompetencí pro pedagogickou diagnostiku předškolních dětí.

  Více informací o projektových aktivitách MAP se dozvíte zde.

  více
 • Semináře k problematice GDPR
  14.12.2017
  Společné

  Semináře k problematice GDPR

  Ochrana osobních údajů se netýká pouze škol či zřizovatelů, ale všech, kteří s osobními údaji pracují. Od  25. 5. 2018 vstupuje v platnost Nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů, často označované zkratkou GDRP (General Data Protection Regulation).  Pro zájemce z území se nám podařilo uspořádat 3 semináře zaměřené na základní vhled do problematiky, vysvětlení základních pojmů a vytvoření technických a organizačních opatření souvisejících s GDPR. Všechny tyto semináře vedl pan Jaromír Novotný ze společnosti MANA Consulting.

  Ze 3 seminářů 2 byly určeny pro MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová a 1 pro MAP Žamberk a Králíky.

  MAP Žamberk a Králíky:
  - 7. prosince 2017 se od 14:00 do 18:00 uskutečnil seminář pro školy a neziskové organizace.

  MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová:
  - 7. prosince 2017 se od 8:00 do 12:00 uskutečnil seminář pro zřizovatele;
  - 14. prosince 2017 se od 9:00 do 13:00 uskutečnil seminář pro školy a neziskové organizace.

  Ohlasy účastníků:

  • "Skvělé, užitečné info."
  • "Užitečný."
  • "Seminář přinesl uklidnění."
  • "Přehledný."
  • "Užitečné, hodně praktické."
  • "Užitečné informace srozumitelnou formou."
  • "Těžké téma podáno srozumitelně."
  • "Jasné a srozumitelné vysvětlení problematiky."
  • "Dostatek srozumitelných informací, klidný a vstřícný přístup lektora."
  • "Zjištění, co dalšího nám v organizaci chybí."

  Chtěli bychom poděkovat panu Jaromíru Novotnému za vedení semináře a paní ředitelce PPP za poskytnutí prostor pro ústecké semináře. 

  více
 • Řídící výbory schválily aktualizované Strategické rámce MAP do roku 2023
  30.10.2017
  Společné

  Řídící výbory schválily aktualizované Strategické rámce MAP do roku 2023

  Dne 30. 10. 2017 proběhla jednání Řídících výborů projektů MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová i MAP Žamberk a Králíky.

  Výsledkem jednání jsou schválené aktualizované Strategické rámce MAP do roku 2023, termín Ročního akčního plánu na období školního roku (září-srpen), projednání návrhu aktivit akčního plánu s profilací témat do ročního akčního plánu. Řídící výbory schválily záměry dalšího pokračování v projektu MAP II pro stávající území realizace (tedy pro SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová a pro SO ORP Žamberk a Králíky) s MAS ORLICKO, z.s. jako nositelem projektu.

  více