• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Pedagogická diagnostika předškolních dětí

03.10.2018

 

 

Projekt se týká SO ORP Žamberk a Králíky.

Pedagogická diagnostika předškolních dětí, čili že ...

... je KLOKANŮV KUFR opravdu kufr?

Je, a pěkně velký!
V mateřských školkách v Písečné, Letohradě, Králíkách a Jamném nad Orlicí na něm děti budou trénovat širokou škálu svých dovedností.
 
A aby byla pomůcka využita na 100%, bude první dva roky pedagogům těchto školek k dispozici tutor/tutorka, která je využitím pomůcky provede.
 
Na seznámení a vyzkoušení pomůcky "v ostrém provozu školky" mají paní učitelky dva roky. Poté otevřou své třídy dalším kolegům v území a nabídnou jim možnost sdílení zkušeností s využitím této pomůcky přímo v prostředí jednotlivých školek.
 
Zapojené školy:
Mateřská škola Letohrad, Taušlova
Mateřská škola Letohrad, U Dvora
Mateřská škola Králíky, Pivovarská
Základní a mateřská škola, Písečná
Základní a mateřská škola, Jamné nad Orlicí
 
Harmonogram:
Květen 2018 –září 2018 příprava v MŠ
Říjen 2018 – červen 2018 proškolení týmů MŠ (konkrétní termíny naleznete níže v informacích pro zapojené školy)
Říjen 2018 – srpen 2020 práce s Klokanovým kufrem za metodické podpory tutora
Září 2020 – duben 2022 realizace ukázkových hodin, evaluace
 
Co projekt přinese?
 
Zapojeným školám: 
  • Možnost zavést a otestovat novou formu předškolní diagnostiky.
  • Materiálně - technické zázemí (Klokanův kufr).
  • Podporu pro paní učitelky (zavádění v praxi přímo ve školce).
 
Dětem:
  • Další možnosti pro svůj rozvoj již v mateřské školce, zábavnou formou.
 
Dalším školám v území:
  • Po prvních dvou letech projektu možnost sdílet zkušenosti se zapojenými školami v území při využívání této pomůcky i jejím zavádění.
 

Aktuální informace

.... pro zapojené školy:

Odborná manažerka a kontaktní osoba:
Michaela Boková
michaela.bokova@centrum.cz
 

Kufry jsou již ve školkách a pedagogická diagnostika předškolních dětí může začít!

 

Příští seminář se uskuteční:

  • 07. 01. 2018 - pro skupinu B
  • 15. 01. 2018 - pro skupinu A

 

Zde se můžete podívat, co nás do konce tohoto školního roku v této aktivitě ještě čeká!

Proběhlé aktivity

Již za námi ....

14. 11. 2018 - 2. blok prohlubujícího semináře ke klokanovým kufrům - skupina A

Dne 14. listopadu 2018 proběhl další z plánovaných prohlubujících seminářů k Pedagogické diagnostice předškolních dětí. I tento seminář vedla paní lektorka Mgr. Jiřina Bednářová a tentokrát se věnovala hrubé a jemné motorice a grafomotorice.

31. 10. 2018 - Prohlubující seminář k Pedagogické diagnostice předškolních dětí - skupina B

Dne 31. října 2018 proběhl na ZŠ Komenského Letohrad prohlubující seminář v rámci projektu Pedagogická diagnostika předškolních dětí. Zúčastnila se ho druhá polovina pedagogických pracovníků ze zapojených MŠ. První polovina absolvovala tento seminář již 9. října 2018. 

Seminář zaměřující se na zrakové vnímání, matematické představy a orientaci v čase a prostoru vedla paní lektorka Mgr. Jiřina Bednářová a přítomným názorně ukázala a vysvětlila, jak Klokanovy kufry používat a co všechno obsahují. 

9. 10. 2018 - Prohlubující seminář k Pedagogické diagnostice předškolních dětí - skupina A

První skupina učitelů MŠ se 9. října 2018 zúčastnila prohlubujícího semináře k Pedagogické diagnostice předškolních dětí v Letohradě, pro druhou skupinu je tento seminář pořádán 31. října 2018. Lektorka Mgr. Jiřina Bednářová vedla seminář na téma Zrakové vnímání, matematické představy, orientace v čase a prostoru, a ukázala přítomným Klokanův kufr, jeho obsah a vysvětlila, jak jej efektivně používat a jak s ním ve školce pracovat.

19. 6. 2018 - Úvodní schůzka se zapojenými školami