• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Pedagogická diagnostika předškolních dětí

03.10.2018

 

 

Projekt se týká SO ORP Žamberk a Králíky.

Pedagogická diagnostika předškolních dětí, čili že ...

... je KLOKANŮV KUFR opravdu kufr?

Je, a pěkně velký!
V mateřských školkách v Písečné, Letohradě, Králíkách a Jamném nad Orlicí na něm děti budou trénovat širokou škálu svých dovedností.
 
A aby byla pomůcka využita na 100%, bude první dva roky pedagogům těchto školek k dispozici tutor/tutorka, která je využitím pomůcky provede.
 
Na seznámení a vyzkoušení pomůcky "v ostrém provozu školky" mají paní učitelky dva roky. Poté otevřou své třídy dalším kolegům v území a nabídnou jim možnost sdílení zkušeností s využitím této pomůcky přímo v prostředí jednotlivých školek.
 
Zapojené školy:
Mateřská škola Letohrad, Taušlova
Mateřská škola Letohrad, U Dvora
Mateřská škola Králíky, Pivovarská
Základní a mateřská škola, Písečná
Základní a mateřská škola, Jamné nad Orlicí
 
Harmonogram:
 • Říjen 2018 – srpen 2020 práce s Klokanovým kufrem za metodické podpory tutora
 • Září 2020 – duben 2022 realizace ukázkových hodin, evaluace
 
Co projekt přinese?
 
Zapojeným školám: 
 • Možnost zavést a otestovat novou formu předškolní diagnostiky.
 • Materiálně - technické zázemí (Klokanův kufr).
 • Podporu pro paní učitelky (zavádění v praxi přímo ve školce).
 
Dětem:
 • Další možnosti pro svůj rozvoj již v mateřské školce, zábavnou formou.
 
Dalším školám v území:
 • Po prvních dvou letech projektu možnost sdílet zkušenosti se zapojenými školami v území při využívání této pomůcky i jejím zavádění.
 

Aktuální informace

.... pro zapojené školy:

Odborná manažerka a kontaktní osoba:
Michaela Boková
michaela.bokova@centrum.cz
 

Kufry jsou již ve školkách a pedagogická diagnostika předškolních dětí může začít!

 

Zde se můžete podívat, co nás do konce tohoto školního roku v této aktivitě ještě čeká!

Proběhlé aktivity

Již za námi ....

Realizace projektu ve školním roce 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 všechny zapojené mateřské školy intenzivně pracovaly s „Klokanovým kufrem“, kdy jim ve správné práci s tímto nástrojem pomáhal tutor. Metodická podpora ze strany tutorů probíhala už jen telefonicky. Zapojené mateřské školy nejvíce využívaly konzultace k řešení kazuistik jednotlivých dětí, případně nastavení opatření. Diskutována byla také podpora dětí, které jsou dlouhodobě nepřítomné v MŠ (např. z důvodu karantény), a příprava materiálů pro domácí práci. Pro podporu jednotlivých MŠ při této aktivitě probíhalo také sdílení zkušeností pedagogů. 
Ukázkové hodiny, které mají v rámci této aktivity ještě proběhnout, byly odloženy na vhodnější dobu. Školy jsou na ně nachystané a budou realizovány po zrušení omezení (pravděpodobně na podzim 2021, případně v přípravném týdnu). 
Závěrečné zhodnocení aktivity proběhne ve školním roce 2021/2022.

24.08.2021 - Ukázková hodina ke Klokanovu kufru - Rozvoj kompetencí pro pedagogickou diagnostiku předškolních dětí

 V přípravném týdnu na školní rok 2021/2022 se dne 24.08.2021 uskutečnila ukázková hodina ke Klokanovu kufru na téma Využití Klokanova kufru. Ukázková hodina proběhla v MŠ Taušlova, Letohrad.

21.01.2021 - Sdílecí schůzka

Cílem schůzky bylo sdílení zkušeností z metodické podpory MŠ a příprava ukázkových hodin. Tutorky představily průběh telefonické podpory v jednotlivých mateřských školách, a dále byly seznámeny s možností uskutečnit ukázkové hodiny on-line (synchronním připojením do MŠ nebo kombinací videozáznamu a přímého připojení). O ukázkové hodiny projevily zájem i další MŠ, které uvažují o zavedení tohoto způsobu diagnostiky pro svou MŠ.

25.08. a 26.08. 2020 - Ukázkové hodiny na téma Práce s Klokanovým kufrem

Školní rok 2020/2021 jsme zahájili 25.8. a 26.8.2020 sérií ukázkových hodin na téma Práce s Klokanovým kufrem.
Mateřské školy Králíky Pivovarská, Jamné nad Orlicí, Písečná, Letohrad Taušlova a Letohrad U Dvora představily své 2leté zkušenosti s touto diagnostickou pomůckou. Oba dny byly plné skvělých nápadů a zkušeností včetně těch na využití Klokanova kufru v době distanční výuky.
 

15. 06. 2020 - Druhý rok projektu úspěšně za námi

Pedagogové zapojených mateřských škol se blíží ke konci druhého roku spolupráce s Klokanovým kufrem. Zdá se, že od tutorů načerpali mnoho zkušeností a my jim držíme palce do samostatné práce s Klokánkem!

01. 03. 2020 - Pedagogové se učí praxí

Pedagogové mateřských škol mají již zkušenosti s touto pomůckou. Tutor je jim stále k dispozici, avšak pedagogové se sami začínají učit svou praxí. Konzultují s tutor své poznatky a nápady. Na některé záznamy tutora se můžete podívat zde: 

04. 06. 2019 - Seminář na téma Školní zralost, skupina B

4. června 2019 proběhl závěrečný seminář na téma Školní zralost i pro skupinu B. Pedagogičtí pracovníci MŠ měli možnost zrekapitulovat všechny nové znalosti a zkušenosti a načerpat závěrečné tipy, rady a informace od paní Mgr. Jiřiny Bednářové. Nechybělo ani poděkování s malým dárečkem pro tuto výbornou lektorku. Ohlasy účastníků na tento seminář si můžete přečíst níže:
 • "Velmi prospěšný, dobře aplikovatelný do praxe"
 • "Přínosný, podrobný"
 • "Přínosné a milé"
 

14. 05. 2019 - Seminář na téma Školní zralost, skupina A

14. května se pedagogičtí pracovníci zapojených MŠ zúčastnili poslední části vzdělávacích seminářů k Pedagogické diagnostice předškolního dítěte s paní Mgr. Bednářovou. Tématem byla školní zralost, čímž se završilo předchozí vzdělávání. Semináře se účastnila skupina A, skupinu B čeká tento seminář 4. června 2019. Ohlasy i na tuto část byly opět velmi pozitivní.
 • "Velmi přínosný seminář"
 • "Nové poznatky o tom, co dělat a nedělat"
 • "Shrnutí Klokanova kufru, diagnostiky dítěte"
 • "Velké obohacení do další práce"

13. 3. 2019 - 3. část prohlubujících seminářů k pedagogické diagnostice dítěte předškolního věku. Nyní na téma Řeč a sluch pro skupinu B.

Prohlubující seminář na téma Řeč a sluch absolvovala v březnu i druhá polovina pedagogických pracovníků MŠ. Následující semináře se budou týkat školní zralosti dětí. Zajímají vás ohlasy účastníků? Tady jsou:

 • "Velice přínosné a použitelné do běžné praxe v MŠ"
 • "Příjemně strávený den se spoustou zajímavostí"
 • "Nové znalosti od skvělé lektorky, které uplatním v praxi"
 • "Seminář byl velice užitečný a přinesl mi spoustu zajímavých a užitečných informací"

15. 1. 2019 - 3. část prohlubujících seminářů k pedagogické diagnostice dítěte předškolního věku. Nyní na téma Řeč a sluch pro skupinu A. 

Řeč a sluch, to byla témata, kterými jsme se celý den v rámci pedagogické diagnostiky dítěte předškolního věku zabývali. Od paní lektorky Mgr. Jiřiny Bednářové jsme se mimo jiné dozvěděli, jak správně rozvíjet a stimulovat tyto oblasti u předškolních dětí. A také jak včas rozeznat a podchytit, když má nějaké dítě v těchto oblastech problém. Semináře se účastnila první polovina pedagogických pracovníků MŠ, druhá polovina absolvuje tento seminář 13. 3. 2019. A jak popisují seminář účastníci?

 • "Velmi přínostný seminář, výborná lektorka"
 • "Bylo to obohacující"
 • "Velmi přínosné a zajímavé"
 • "Super"
 • "Profesionální"

7. 1. 2019 - 2. blok prohlubujícího semináře ke klokanovým kufrům - skupina B

Aby na sebe semináře v novém roce nenechaly dlouho čekat, hned 7. ledna jsme se nadšeně pustili do dalšího z prohlubujících seminářů! Tentokrát si tématem Motorika a grafomotorika prošla druhá skupina pedagogických pracovníků MŠ. Příjemným dnem plným zajímavých a užitečných informací, rad i příkladů z praxe nás opět provedla skvělá lektorka paní Mgr. Jiřina Bednářová. A jak účastníci seminář popsali?

 • "Velmi prakticky využitelný"
 • "Seminář byl užitečný a díky němu jsem jsem načerpala spoustu nových informací"
 • "Zajímavý a přínosný seminář"
 • "Seminář mě poučil a bude pro mě přínosný v mém zaměstnání"
 • "Teorie propojená praktickými poznatky"

14. 11. 2018 - 2. blok prohlubujícího semináře ke klokanovým kufrům - skupina A

Dne 14. listopadu 2018 proběhl další z plánovaných prohlubujících seminářů k Pedagogické diagnostice předškolních dětí. I tento seminář vedla paní lektorka Mgr. Jiřina Bednářová a tentokrát se věnovala hrubé a jemné motorice a grafomotorice. Ohlasy účastníků byly následující:

 • "Mnoho informací s přesahem do praxe"
 • "Vynikající"
 • "Byl podnětný a užitečný"
 • "Bylo to velmi obohacující"

31. 10. 2018 - Prohlubující seminář k Pedagogické diagnostice předškolních dětí - skupina B

Dne 31. října 2018 proběhl na ZŠ Komenského Letohrad prohlubující seminář v rámci projektu Pedagogická diagnostika předškolních dětí. Zúčastnila se ho druhá polovina pedagogických pracovníků ze zapojených MŠ. První polovina absolvovala tento seminář již 9. října 2018. 

Seminář zaměřující se na zrakové vnímání, matematické představy a orientaci v čase a prostoru vedla paní lektorka Mgr. Jiřina Bednářová a přítomným názorně ukázala a vysvětlila, jak Klokanovy kufry používat a co všechno obsahují. Jaké byly na seminář ohlasy? Podívejte se sami:

 • "Spokojenost"
 • "Výborný seminář"
 • "Obohacující"
 • "Díky semináři se mi ucelil náhled na danou problematiku"

9. 10. 2018 - Prohlubující seminář k Pedagogické diagnostice předškolních dětí - skupina A

První skupina učitelů MŠ se 9. října 2018 zúčastnila prohlubujícího semináře k Pedagogické diagnostice předškolních dětí v Letohradě, pro druhou skupinu je tento seminář pořádán 31. října 2018. Lektorka Mgr. Jiřina Bednářová vedla seminář na téma Zrakové vnímání, matematické představy, orientace v čase a prostoru, a ukázala přítomným Klokanův kufr, jeho obsah a vysvětlila, jak jej efektivně používat a jak s ním ve školce pracovat. A jaké byly ohlasy účastníků?

 • "Seminář byl pro mě velice užitečný"
 • "Přínosné, zajímavé a dobře podané"
 • "Podrobný vhled do tématu"
 • "Seznámení s klokanovým kufrem a převedení do praxe"
 • "Velmi poučné, aplikovatelné v praxi"

19. 6. 2018 - Úvodní schůzka se zapojenými školami