• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Pedagogická diagnostika předškolních dětí

03.10.2018

 

 

 

Pedagogická diagnostika předškolních dětí, čili že ...

... je KLOKANŮV KUFR opravdu kufr?

Je, a pěkně velký!
V mateřských školkách v Písečné, Letohradě, Králíkách a Jamném nad Orlicí na něm děti budou trénovat širokou škálů svých dovedností.
 
A aby byla pomůcka využita na 100%, bude první dva roky pedagogům těchto školek k dispozici tutor/tutorka, která je využitím pomůcky provede.
 
Na seznámení a vyzkoušení pomůcky "v ostrém provozu školky" mají paní učitelky dva roky. Poté otevřou své třídy dalším kolegům v území a nabídnou jim možnost sdílení zkušeností s využitím této pomůcky přímo v prostředí jednotivých školek.
 
Zapojené školy:
Mateřská škola Letohrad, Taušlova
Mateřská škola Letohrad, U Dvora
Mateřská škola Králíky, Pivovarská
Základní a mateřská škola, Písečná
Základní a mateřská škola, Jamné nad Orlicí
 
Harmonogram:
Květen 2018 –září 2018 příprava v MŠ
Říjen 2018 – červen 2018 proškolení týmů MŠ
Říjen 2018 – srpen 2020 práce s Klokanovým kufrem za metodické podpory tutora
Září 2020 – duben 2022 realizace ukázkových hodin, evaluace
 
Co projekt přinese?
 
Zapojeným školám: 
  • Možnost zavést a otestovat novou formu předškolní diagnostiky.
  • Materiálně - technické zázemí (Klokanův kufr).
  • Podporu pro paní učitelky (zavádění v praxi přímo ve školce).
 
Dětem:
  • Další možnosti pro svůj rozvoj již v mateřské školce, zábavnou formou.
 
Dalším školám v území:
  • Po prvních dvou letech projektu možnost sdílet zkušenosti se zapojenými školami v území při využívání této pomůcky i jejím zavádění.
 

Aktuální informace

.... pro zapojené školy:

Odborná manažerka a kontaktní osoba:
Michaela Boková
michaela.bokova@centrum.cz
 

Kufry jsou objednány a během měsíce října je doručíme k Vám do školek, tak už jim chystejte místo!

 

Zde se můžete podívat, co nás do konce tohoto roku v této aktivitě ještě čeká!

Proběhlé aktivity

Již za námi ....

9. 10. 2018 - Prohlubující seminář k Pedagogické diagnostice předškolních dětí

První skupina učitelů MŠ se 9. října 2018 zúčastnila prohlubujícího semináře k Pedagogické diagnostice předškolních dětí v Letohradě, tentokrát na téma Zrakové vnímání, matematické představy, orientace v čase a prostoru.

19. 6. 2018 - Úvodní schůzka se zapojenými školami