• Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků aneb moderní didaktika v matematice

04.12.2023

Projekt se týká SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.
Projekt je realizován v rámci podaktivity 5 Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků aneb moderní didaktika v matematice.

Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků

aneb moderní didaktika v matematice

Realizací této aktivity dojde k podpoře vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematické gramotnosti a k podpoře moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí. Zároveň aktivita podpoří vzájemné sdílení zkušeností a dojde k rozvoji kolegiální podpory mezi jednotlivými pedagogickými pracovníky. V rámci vzájemného profesního sdílení se pedagogové naučí své získané zkušenosti a dovednosti předávat jinému pedagogovi a prohloubí si tak své dovednosti v této oblasti. Zároveň se mohou inspirovat v přístupech a metodách při řešení podobných didaktických situací v běžném provozu školy. Pro efektivní přenos příkladů dobré praxe předají zapojení pedagogové získané zkušenosti a dovednosti ve své kmenové škole.

Hlavním cílem aktivity je posílení kompetencí a profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti matematické gramotnosti a podpora využívání moderních didaktických forem ve vzdělávání. Dalším neméně důležitým cílem je podpora a zajištění vzájemného sdílení dobré praxe a zkušeností mezi pedagogy. Dalším cílem je motivace pedagogů k praktickému zavádění získaných dovedností a znalostí v dané oblasti do běžného vzdělávacího procesu a motivace k jejich používání ve vyšší míře.

Zdůvodnění potřebnosti projektu: 
V průběhu projektu MAP III a na základě jednání odborné pracovní skupiny pro matematickou gramotnost se zjistilo, že v území je zapotřebí prohlubovat spolupráci mezi pedagogy stejných předmětů z různých škol a poskytnout jim prostor pro rozvoj jejich kompetencí. Aktivita poskytne organizační zajištění profesního rozvoje pedagogům a zároveň aktivita v rámci regionu podpoří sdílení a výměnu zkušeností mezi pedagogickými pracovníky a vytvoří prostor pro pravidelná setkávání pedagogických pracovníků z území a následně dojde k propojení škol v daném území.

Co projekt přinese cílovým skupinám:

Pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům:

 • Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti profesního a osobního rozvoje.
 • Rozvoj klíčových kompetencí ve využívání a praktickému zažití moderních didaktických forem.
 • Získání prostoru pro sdílení zkušeností.
 • Propojení jednotlivých pedagogů v oblasti matematické gramotnosti v území.

Aktuální informace

... pro zapojené školy

Co nás čeká

 • Metodické setkání proběhne 9. 10. 2024, od 16:00 – 18:30, místo konání ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí

Kontaktní osoba:

 • Bc. Šárka Šmídová, DiS., odborná manažerka MAP, projektová manažerka IROP - udržitelnost,
  smidova@mas.orlicko.cz, TEL. Č. 735 755 725

Zapojené školy

 • ZŠ Dolní Dobrouč
 • ZŠ a MŠ Libchavy
 • ZŠ a MŠ Sopotnice
 • ZŠ Bratří Čapků, Ústí nad Orlicí
 • ZŠ Nádražní, Česká Třebová
 • ZŠ Třebovská, Ústí nad Orlicí

Proběhlé aktivity

úspěšně za námi

Víkendová škola

1. – 3. 3. 2024 Víkendová škola

Ve Wellness Hotelu Říčky v Orlických horách proběhla akce, v rámci které se konaly vzdělávací workshopy vedené zkušenými lektory k rozvoji odborných vědomostí v oblasti matematické gramotnosti. Zúčastnilo se 13 pedagogů. Pedagogové měli možnost prakticky poznat a zažít metody, které podporují aktivizaci žáků ve vzdělávání.

Metodická setkání pro zapojené pedagogy

15. 5. 2024 Metodické setkání pro zapojené pedagogy

Proběhlo 1. metodické setkání zapojených pedagogů.