• Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dokumenty MAP II

Žambersko a Králicko

Finální MAP OP JAK

Zápisy

Dokumenty schválené Řídícím výborem