• Logo MAP UO
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Pracovní skupina pro financování

Příští jednání proběhne dne 5. 9. 2024

Členové Pracovní skupiny pro financování se v rámci projektu vyjadřují k výstupům z odborných pracovních skupin, řeší konkrétní potřeby vzniklé v regionu, projednávají a připomínkují dokumenty a výstupy, a v neposlední řadě se aktivně účastní na procesu prioritizace investičních záměrů.

Složení Pracovní skupiny pro financování

MŠ Pastelka, Knapovec

Sylva Fišerová

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků

Mgr. Martin Falta

Mateřská škola, Ústí nad Orlicí, Lentilka, Heranova

Pavla Poslušná

Obec Orlické Podhůří

Ing. Mgr. Marie Kršková

DDM Kamarád, Česká Třebová

Mgr. Jana Endyšová, DiS.

 

Zápis MAP OP JAK

Zápis MAP III a MAP II

Podklady k jednání pracovní skupiny: