• Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve srpávním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky.

Dokumenty

Žambersko a Králicko

Územní vymezení

- Místní akční plán vzdělávání se zpracovává pro všechny obce ve správním obvodu ORP Žamberk a ORP Králíky.

Zapojené subjekty

- zapojené subjekty spoluvytvářejí širokou platformu spolupracující subjektů - tzv. partnerství.

Dokumenty MAP

- Finální MAP, formulář plné moci k ŘV, zápisy, dokumenty schválené Řídícím výborem.

Investiční priority

- nedílnou součástí MAP jsou investiční priority.

Aktivity škol a Aktivity spolupráce

- nedílnou součástí MAP jsou Aktivity poskytovatelů vzdělávání a jejich vzájemná spolupráce.

Další