• Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

 • Jednání Řídícího výboru MAP formou hlasování per rollam (pro SO ORP Žamberk a Králíky)
  20.06.2024
  Žamberk, Králíky

  Jednání Řídícího výboru MAP formou hlasování per rollam (pro SO ORP Žamberk a Králíky)

  Od 11. 6. 2024 do 20. 6. 2024 proběhlo jednání ŘV formou hlasování per rollam.

  Hlasovalo se o následujících bodech, které byly schváleny ŘV:

  • Řízení procesu MAP – aktualizace
  • Harmonogram realizace hodnocení - aktualizace

  Zápis naleznete jako vždy ZDE.

  Děkujeme Vám za spolupráci.

  více
 • Sociální pedagog v prostředí školy

  Sociální pedagog v prostředí školy

  Projekt se týká SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.
  Projekt je realizován v rámci podaktivity 7 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností.

  Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností

  Sociální pedagog v prostředí školy

  Dne 19. 6. 2024, od 14:00 – 18:00 hod. v Pedagogicko-psychologické poradně a speciálně pedagogickém centru Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 proběhl workshop s názvem Sociální pedagog v prostředí školy.

  Program:

  • pozice sociálního pedagoga
  • činnost sociálních pedagogů
  • přínos pozice pro školu
  • případová kazuistika
  • možnost financování

  Workshopem účastníky provedla sociální pedagožka Mgr. Hana Nádvorníková, Dis.

   

  Více informací na tomto odkaze.

   

  více
 • Workshop Celostní muzikoterapie
  13.06.2024
  Žamberk, Králíky

  Workshop Celostní muzikoterapie

  Projekt se týká SO ORP Žamberk a Králíky.
  Projekt je realizován v rámci podaktivity 7 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností.

  více
 • Metodická setkání koordinátorů

  Metodická setkání koordinátorů

  Projekt se týká SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.
  Projekt je realizován v rámci podaktivity 6 Tematické dílny.

  Tematické dílny

  Metodická setkání koordinátorů

  V únoru - červnu 2024 proběhla přípravná fáze aktivity s názvem Tematické dílny.

  Koordinátoři jednotlivých zapojených škol připravovali pro své žáky tematické dílny, workshopy a exkurze. Vytipovávali oblasti a činnosti, které jsou pro žáky zajímavé a zároveň budou rozvíjet jejich dovednosti a znalosti v oblasti polytechnického vzdělání. Kontaktovali se odborní specialisté, kteří jednotlivé akce povedou a navazovaly se spolupráce se středními školami a místními firmami a organizacemi. Podařilo se přichystat přes 30 tematických dílen a přes 10 workshopů či exkurzí. Vše je tedy připraveno na samotnou realizaci, která započne příští školní rok, a to v září 2024.

   

   

  Více informací o projektu naleznete ZDE.

  více
 • Jednání odborných pracovních skupin (ŽA_KR)
  11.06.2024
  Žamberk, Králíky

  Jednání odborných pracovních skupin (ŽA_KR)

  11. června 2024 proběhlo jednání pracovních skupin v rámci projektu MAP OP JAK na území Žamberecka a Králicka.

  Jednání se uskutečnilo v  zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk.

  Odborné pracovní skupiny se pod vedením odborné manažerky Jany Plotek Patočkové věnovaly bodům jednání, které si můžete prostudovat v jednotlivých zápisech z jednání (MDF ZDE) (RP ZDE).

  Děkujeme všem členům pracovních skupin za jejich ochotu, nadšení i čas. Velmi si vzájemné spolupráce ceníme.

  více
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků v nástrojích na diagnostiku klimatu třídy
  10.06.2024
  Žamberk, Králíky

  Vzdělávání pedagogických pracovníků v nástrojích na diagnostiku klimatu třídy

  Projekt se týká SO ORP Žamberk a Králíky.
  Projekt je realizován v rámci podaktivity 4.A Vzdělávání pedagogických pracovníků v nástrojích na diagnostiku klimatu třídy.

  Vzdělávání pedagogických pracovníků v nástrojích na diagnostiku klimatu třídy

  Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se třídou

  V období leden - červen 2024 v ZŠ Žamberk, Nádražní 743 proběhl 5-ti dílný výcvik s názvem Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se třídou, který byl zaměřen na získání základních dovedností pro práci se třídou nebo dětskou skupinou.

  Program:

  Klima školy, klima školní třídy (co to je, z čeho se skládá, zákonitosti)

  Školní třída jako sociální skupina (principy, role pedagoga)

  Skupinová dynamika – principy s přesahem do dynamiky školní třídy (principy, vývojové fáze)

  Šikana jako porucha vztahů v rámci sociální skupiny

  Autorita pedagoga – typy  autority, vliv na práci s třídním kolektivem

  Diagnostika klimatu školní třídy (formy, metody) a následná intervence

  Výcviku se zúčastnilo 18 pedagogů základních škol, které podpořil v jejich práci a umožnil jim lépe zvládat nároky profese, pochopit své profesní role, porozumět emocím svých žáků a lépe na ně reagovat. Podpořil je v komunikaci s různými skupinami lidí – s žáky, s kolegy, s rodiči, poukázal na smysl kolegiálního sdílení a předávání zkušeností.

  Pedagogové byli seznámeni s možností využívat ke své práci s dětmi zdroje OP VVV.

  V závěru školního roku byli vybaveni souborem pomůcek pro práci se skupinou a v následujícím školním roce se zaměříme na zařazení získaných dovedností do praxe účastníků. To proběhne pod metodickým vedením a poskytováním zpětné vazby ze strany tutora.

   

  Výcvikem účastníky provedly paní letorky: Mgr. Markéta Sychrová, Mgr. Jana Klementová
  a Mgr. Monika Chalupníková.

  Více informací na tomto odkaze.

  více
 • Jednání odborných pracovních skupin (ÚO_ČT)

  Jednání odborných pracovních skupin (ÚO_ČT)

  4. června 2024 proběhlo jednání pracovních skupin v rámci projektu MAP OP JAK na území Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

  Jednání se uskutečnilo v PPP a SPC Ústí nad Orlicí.

  Odborné pracovní skupiny se pod vedením odborné manažerky Jany Plotek Patočkové věnovaly bodům jednání, které si můžete prostudovat v jednotlivých zápisech z jednání (MDF ZDE) (RP ZDE).

  Děkujeme všem členům pracovních skupin za jejich ochotu, nadšení i čas. Velmi si vzájemné spolupráce ceníme.

  více
 • Rizika virtuální komunikace pro učitele

  Rizika virtuální komunikace pro učitele

  Projekt se týká SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.
  Projekt je realizován v rámci podaktivity 7 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností.

  Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností

  Rizika virtuální komunikace pro učitele

  Workshop Rizika virtuální komunikace pro učitele byl zrušen z důvodu malé účasti.

  Měl se uskutečnit dne 28. 5. 2024, 14:00 – 18:00 hod. v PPP a SPC Ústí nad Orlicí.

   

   

  Více informací na tomto odkaze.

  více
 • Zdraví v akci - tipy a doporučení v péči o dětské zuby
  27.05.2024
  Žamberk, Králíky

  Zdraví v akci - tipy a doporučení v péči o dětské zuby

  Projekt se týká SO ORP Žamberk a Králíky.
  Projekt je realizován v rámci podaktivity 7 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností.

  Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností

  Zdraví v akci - tipy a doporučení v péči o dětské zuby

  Workshop Zdraví v akci byl zrušen z důvodu malé účasti.

  Měl se uskutečnit dne 27.05.2024, od 14:00 – 18:00 hod. v MAS Orlicko, z.s, Zemědělská 1004, Žamberk.

   

  Více informací na tomto odkaze.

  více
 • Kyberbezpečnost napříč generacemi
  22.05.2024
  Žamberk, Králíky

  Kyberbezpečnost napříč generacemi

  Projekt se týká SO ORP Žamberk a Králíky.
  Projekt je realizován v rámci podaktivity 5 Kyberbezpečnost napříč generacemi.

  Kyberbezpečnost napříč generacemi

  Podpora mezigeneračního učení

  První část aktivity Kyberbezpěčnost napříč generacemi máme hotovou - více než 400 žáků 2. stupně se ve svých ZŠ zúčastnilo besed na téma kyberbezpečnost. Projekt realizovaný na území ORP Žamberk a Králíky pomáhá porozumět rizikům online světa a pod vedením pedagogů a odborníků z E-bezpečí se žáci učí, jak jednotlivým rizikovým situacím předcházet, jak zajistit v online prostředí svou ochranu a jak se účinně bránit.

  Více informací o projektu naleznete ZDE.

  více
 • Jednání Pracovní skupiny pro financování (ÚO_ČT)

  Jednání Pracovní skupiny pro financování (ÚO_ČT)

  30. dubna 2024 proběhlo druhé jednání Pracovní skupiny pro financování v rámci projektu MAP OP JAK na území Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

  Jednání se uskutečnilo online.

  Pracovní skupina se pod vedením odborné manažerky Jany Plotek Patočkové věnovala bodům jednání, které si můžete prostudovat v zápise z jednání (zde).

  Na závěr proběhla diskuze.

  Děkujeme všem členům pracovní skupiny za jejich ochotu, nadšení i čas. Velmi si vzájemné spolupráce ceníme.

  více
 • Workshop Triády

  Workshop Triády

  Projekt se týká SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.
  Projekt je realizován v rámci podaktivity 7 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností.

  Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností

  Triády

  Dne 25. 4. 2024, od 14:00 – 18:00 hod. v PPP a SPC Ústí nad Orlicí proběhl workshop s názvem Triády.

  Workshop byl určen pedagogům základních škol.
  Program:

  • Způsob zavádění Triád.
  • Příprava učitele, žáků a rodičů.
  • Koučovací přístup a jeho uplatnění v Triádách.
  • Jak pracovat s výstupy z Triád.

  Workshopem účastníky provedla paní lektorka Mgr. Lenka Ludvíčková

   

   

  Více informací na tomto odkaze.

  více