• Logo MAP UO
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti (MAP III)

Příští jednání proběhne až v návazném projektu v prosinci 2023

Členové Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti se v rámci projektu podílejí na přípravě podkladů a jednotlivých dokumentů, plánování a organizování workshopů a kulatých stolů a evaluaci projektu. Současně zajišťují kontakt a přenos informací s cílovými skupinami.

Složení Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice

Mgr. Petra Blaško

Škola pro mě, z.s.

Mgr. Kateřina Kapounová

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11

Mgr. Ilona Holubářová

Základní škola a mateřská škola Sopotnice, p.o.

Mgr. Soňa Applová

Mateřská škola Hnátnice

Mgr. Andrea Exlerová